ZUTECTRA - PROSPECT

Prospectul pentru ZUTECTRA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZUTECTRA
Substanța activă: IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B
Concentrația: 500 UI
Cod atc: J06BB04
Acțiune terapeutică: IMUNOGLOBULINE IMUNOGLOBULINE SPECIFICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 5 seringi preumplute din sticla a cate 1 ml sol. inj. (500 UI) ambalate în blistere
Cod cim: W56595001
Firma producătoare: BIOTEST PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: