ALDARA 5% - PROSPECT

Prospectul pentru ALDARA 5% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ALDARA 5%
Substanța activă: IMIQUIMODUM
Concentrația: 5%
Cod atc: D06BB10
Acțiune terapeutică: CHIMIOTERAPICE DE UZ LOCAL ANTIVIRALE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 12 plicuri din poliester/Al x 250 mg crema
Cod cim: W07761001
Firma producătoare: 3M HEALTH CARE LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: