IMATINIB TEVA 400 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IMATINIB TEVA 400 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IMATINIB TEVA 400 mg
Substanța activă: IMATINIBUM
Concentrația: 400 mg
Cod atc: L01XE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. OPA/Al/PVC/Al a cate 30 x 1 comprimat
Cod cim: W59590001
Firma producătoare: TEVA CZECH INDUSTRIES S.R.O. - REPUBLICA CEHA
Conținut prospect: