IMATINIB MYLAN 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IMATINIB MYLAN 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IMATINIB MYLAN 100 mg
Substanța activă: IMATINIBUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L01XE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6942_30.09.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 120 caps.
Cod cim: W63414001
Firma producătoare: SYNTHON BV - OLANDA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6942/2014/01-14                                                                      Anexa 1 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Imatinib Genthon 100 mg capsule 

Imatinib 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 

medicale. 

  Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate 

face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

  Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 

medicale. Acestea pot fi şi reacţii adverse care nu sunt menţionate în acest prospect.  

 
 
Ce găsiţi în acest prospect  
 
1.  Ce este Imatinib Genthon şi pentru ce se utilizează 
2.  Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Genthon 
3.  Cum să luaţi Imatinib Genthon 
4.  Reacţii adverse posibile 
5.  Cum se păstrează Imatinib Genthon 
6.  Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
 
1.  Ce este Imatinib Genthon şi pentru ce se utilizează  

Imatinib Genthoneste un medicament care conţine o substanţă activă denumită imatinib. Acest medicament 
acţionează prin inhibarea creşterii celulelor anormale în cazul bolilor enumerate mai jos. Acestea includ unele 
tipuri de cancer. 
 
Imatinib Genthon este un tratament pentru adulţi, adolescenţi şi copii pentru: 
 

  Leucemia granulocitară cronică (LGC).Leucemia este un cancer al globulelor albe ale sângelui. De 

obicei, aceste globule albe ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor. Leucemia granulocitară cronică 
este o formă de leucemie în care anumite globule albe anormale (denumite granulocite) încep să se 
înmulţească necontrolat. 

  La pacienţii adulţi, Imatinib Genthoneste utilizat pentru tratamentul stadiului tardiv de leucemie mieloidă 

cronică, numit "criză blastică". Totuşi, la copii şi adolescenţi acesta poate fi utilizat în toate cele trei stadii 
de boală. 

 

Imatinib este un tratament pentru adulţi  pentru: 
 

  Leucemia limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph-pozitiv). Leucemia este un 

cancer al globulelor albe ale sângelui. De obicei, aceste globule albe ajută organismul să lupte împotriva 
infecţiilor. Leucemia limfoblastică acută este o formă de leucemie în care anumite globule albe anormale 
(denumite limfoblaşti) încep să se înmulţească necontrolat. Imatinib Genthon inhibă creşterea acestor celule. 

  Bolile mielodisplazice/mieloproliferative (BMD/BMP). Acestea reprezintă un grup de boli sanguine în 

care unele celule din sânge încep să se înmulţească necontrolat. Imatinib Genthon inhibă înmulţirea acestor 
celule într-un anumit subtip al acestor boli. 

Page 2
background image

 

  Sindromul hipereozinofilic (SHE) şi/sau leucemia eozinofilică cronică (LEC). Acestea sunt boli 

sanguine în care unele celule din sânge (numite eozinofile) încep să se înmulţească necontrolat. Imatinib 
inhibă înmulţirea acestor celule într-un anumit subtip al acestor boli. 

  Tumorile stromale gastrointestinale maligne (GIST). GIST este un cancer al stomacului şi intestinelor. 

Acesta apare din înmulţirea necontrolată a celulelor în ţesuturile secundare ale acestor organe. 

  Protuberanţe dermatofibrosarcomatoase (PDFS). PDFS este un cancer al ţesutului de sub piele, în care 

anumite celule încep să se înmulţească necontrolat. Imatinib Genthon inhibă creşterea acestor celule. 

 
În acest prospect, vor fi utilizate abrevierile atunci când se va face referire la aceste afecţiuni. 
 
Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care acţionează Imatinib Genthon sau motivul pentru care v-a fost 
prescris acest medicament, întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră. 
 
 
2.  Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Genthon 
 
Imatinib Genthon vă va fi prescris numai de un medic cu experienţă în ceea ce priveşte medicamentele pentru 
tratamentul cancerelor sanguine sau tumorilor solide. 
 
Urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile oferite de medicul dumneavoastră, chiar dacă acestea diferă faţă de 
informaţiile generale din acest prospect. 
 
Nu luaţi Imatinib Genthon  

  dacă sunteţi alergic la imatinibsau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6).  

Dacă acestea sunt valabile în cazul dumneavoastră, spuneţi medicului dumneavoastră şi nu luaţi Imatinib 
Genthon.
 
 
Dacă presupuneţi că puteţi fi alergic, dar nu sunteţi sigur, cereţi sfatul medicului dumneavoastră. 
 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să luaţi Imatinib Genthon, adresaţi-vă medicului dumneavoastră: 
  dacă aveţi sau aţi avut vreodată probleme hepatice, renale sau cardiace
  dacă luaţi levotiroxină deoarece v-a fost îndepărtată chirurgical tiroida. 
Dacă  oricare  dintre  aceste  cazuri  este  valabil  pentru  dumneavoastră,  informaţi-vă  medicul  înainte  să  luaţi 
Imatinib Genthon.
 

În timpul tratamentului cuImatinib Genthon, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră în cazul în 
care constataţi creşteri rapide în greutateImatinib Genthon poate face ca organismul dumneavoastră să reţină 
apă (retenţie severă de lichide). 
 
În timpul tratamentului cu Imatinib Genthon, medicul dumneavoastră va verifica periodic dacă medicamentul 
funcţionează. De asemenea, vi se for efectua analize ale sângelui şi vi se va determina în mod periodic greutatea 
corporală. 
 
Copii şi adolescenţi 
Imatinib Genthon este, de asemenea, un tratament pentru copiii cu LGC. Nu există experienţă la copii cu LGC 
cu vârsta sub 2 ani.Există experienţă limitată la copii cu LLA Ph-pozitiv şi experienţă foarte limitată la copii şi 
adolescenţi cu BMD/BMP, PDFS şi SHE/CEL. 
 
Unii copii şi adolescenţi cărora li se administrează Imatinib Genthon pot avea o creştere mai lentă decât este 
normal. Medicul le va monitoriza creşterea la vizite periodice. 
 
Imatinib Genthon împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie  medicală (cum  este  paracetamolul) şi preparate pe 

Page 3
background image

 

bază  de  plante  medicinale  (cum  este  sunătoarea).  Unele  medicamente  pot  interfera  cu  acţiunea  Imatinib 
Genthon,  atunci  când  sunt  utilizate  împreună.  Acestea  pot  să  crească  sau  să  scadăacţiunea  Imatinib  Genthon, 
ducând  la  amplificareareacţiilor  adverse  sau  făcând  imatinibul  mai  puţin  eficace.  Imatinib  Genthonpoate  face 
acelaşi lucru anumitor alte medicamente. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi medicamente care împiedică formarea de cheaguri de sânge. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
 

  Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 

adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

  Imatinib Genthonnu este recomandat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut 

necesar, deoarece poate avea efecte negative asupra fătului. Medicul dumneavoastră va discuta cu 
dumneavoastră riscurile posibile ale administrării de Imatinib Genthon în perioada sarcinii. 

  Femeilor care pot rămâne gravide li se va recomanda utilizarea unei metode contraceptive eficace în 

timpul tratamentului. 

  Nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Imatinib Genthon. 

  Pacienţilor preocupaţi de fertilitatea lor în timpul tratamentului cu Imatinib Genthon li se recomandă să 

discute cu medicul lor. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
 
Vă puteţi simţi ameţit sau somnolent sau puteţi avea vederea înceţoşată în timpul utilizării acestui 
medicament.Dacă apar astfel de manifestări, nu conduceţi sau nu folosiţi orice unelte sau utilaje până nu vă 
simţiţi din nou bine.

 

 
 
3.  Cum să luaţi Imatinib Genthon  
 
Medicul  dumneavoastră  v-a  prescris  Imatinib  Genthon  pentru  că  aveţi  o  afecţiune  gravă.Imatinib  Genthonvă 
poate ajuta să trataţi această afecţiune  
 
Totuşi, luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Este important să 
procedaţi astfel pe întreaga perioadă de timp recomandată de către medicul 
dumneavoastră sau farmacist. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Nu întrerupeţi tratamentul cu Imatinib Genthon dacă medicul dumneavoastră nu v-a recomandat acest 
lucru.Dacă nu puteţi lua medicamentul aşa cum v-a prescris medicul dumneavoastră sau nu simţiţi nevoia să-l 
mai luaţi, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. 
 
Cât de mult să luaţi din Imatinib Genthon 
 
Utilizarea la adulţi 
Medicul dumneavoastră vă va spune exact câte capsule de Imatinib Genthon să luaţi. 

 

  Dacă sunteţi tratat pentru LGC: 

În funcţie de afecţiunea dumneavoastră, doza iniţială uzuală administrată este fie 400 mg, fie 600 mg: 

  400 mg, administrate sub formă de 4 capsule o dată pe zi. 
  600 mg, administrate sub formă de 6 capsule o dată pe zi. 

  Dacă sunteţi tratat pentru GIST: 

Doza iniţială este de 400 mg, administrată sub formă de 4 capsule o dată pe zi.  

 
În cazul în care aveţi LGC sau GIST, medicul vă poate prescrie o doză mai mare sau mai mică, în funcţie de 
răspunsul dumneavoastră la tratament. Dacă doza dumneavoastră zilnică este de 800 mg (8 capsule), trebuie să 
luaţi 4 capsule dimineaţa şi 4 capsule seara. 
 
  Dacă sunteţi tratat pentru LLA Ph-pozitiv:  

Doza iniţială este de 600 mg administrate sub formă de 6 capsule o dată pe zi. 

Page 4
background image

 

 

  Dacă sunteţi tratat pentru BMD/BMP:  

Doza iniţială este de 400 mg, administrate sub formă de 4 capsule o dată pe zi. 
 

  Dacă sunteţi tratat pentru SHE/LEC:  

Doza iniţială este de 100 mg, administrate sub forma unei capsule o dată pe zi. Medicul dumneavoastră 
poate decide creşterea dozei la 400 mg, administrate sub formă de 4 capsule o dată pe zi, în funcţie de 
răspunsul dumneavoastră la tratament. 
 

  Dacă sunteţi tratat pentru DFSP:  

Doza este de 800 mg pe zi (8 capsule), administrate sub formă de 4 capsule dimineaţa şi 4 capsule seara. 

 
Utilizarea la copii şi adolescenţi
 
Medicul dumneavoastră vă va spune câte capsule de Imatinib Genthon să îi daţi copilului dumneavoastră. 
Cantitatea de imatinib va depinde de starea copilului dumneavoastră, de greutatea corporală şi de înălţimea sa. 
Doza totală zilnică la copii nu trebuie să depăşească 800 mg. Tratamentul poate fi administrat copilului 
dumneavoastră fie în priză unică zilnică sau, alternativ, doza zilnică poate fi împărţită în două prize (jumătate 
dimineaţa şi jumătate seara). 
 
Când şi cum să luaţi Imatinib Genthon
 

  Administraţi Imatinib Genthon în timpul mesei. Acest lucru vă va ajuta la evitarea tulburărilor la 

nivelul stomacului când luaţi Imatinib Genthon. 

  Înghiţiţi capsulele întregi cu un pahar mare cu apă. Nu desfaceţi sau sfărâmaţi capsulele decât în 

cazul în care este dificil să le înghiţiţi (de exemplu, în cazul copiilor). 

  Dacă nu puteţi înghiţi capsulele, le puteţi desface şi amesteca pulberea într-un pahar cu apă plată sau suc 

de mere. 

  Dacă sunteţi femeie şi sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă şi încercaţi să deschideţi 

capsulele, trebuie să manipulaţi cu grijă conţinutul acestora pentru a evita contactul cu pielea sau ochii 
sau inhalarea. Trebuie să vă spălaţi pe mâini imediat după deschiderea capsulelor. 

 
Cât timp se administrează Imatinib Genthon
 
Luaţi Imatinib Genthon zilnic atât timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră. 
 
Dacă luaţi mai mult Imatinib Genthon decât trebuie
 
Dacă aţi luat accidental prea multe capsule, luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră. Puteţi 
necesita îngrijire medicală. Luaţi ambalajul medicamentului cu dumneavoastră. 
 
Dacă uitaţi să luaţi Imatinib Genthon
 

  Dacă uitaţi să luaţi o doză, administraţi doza omisă imediat ce vă reamintiţi. Totuşi, dacă este aproape ora 

pentru doza următoare, săriţi peste doza uitată. 

  Apoi continuaţi cu programul dumneavoastră obişnuit  
  Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei medicale. 

 

 
4.  Reacţii adverse posibile  
 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.Acestea sunt în general uşoare până la moderate. 
 

Unele reacţii adverse pot fi grave. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare 
dintre următoarele: 
 

Page 5
background image

 

 Foarte frecvente (pot afecta peste 1 din 10 persoane) sau frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane) 
  Creştere rapidă în greutate. Imatinib poate face ca organismul dumneavoastră să reţină apă 

(retenţie severă de lichide). 

  Semne ale unei infecţii, cum sunt: febră, frisoane severe, dureri în gât sau ulceraţii în gură. 

Imatinib poate scădea numărul de globule albe din sânge, astfel încât puteţi contacta mai uşor 
infecţii. 

  Sângerări sau vânătăi care apar în absenţa unui traumatism (când nu v-aţi rănit singur). 
 
Mai puţin frecvente 
(pot afecta până la 1 din 100 persoane) sau rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane): 
  Durere în piept, bătăi neregulate ale inimii (semne ale unor tulburări la nivelul inimii). 
  Tuse, dificultăţi larespiraţie sau respiraţie dureroasă (semne ale unor probleme pulmonare). 
  Confuzie, ameţeli sau leşin (semne ale tensiunii arteriale scăzute). 

  Greaţă, însoţită de lipsă a poftei de mâncare, urină închisă la culoare, colorarea în galben a pielii 

saua albului ochilor (semne ale unor probleme ale ficatului). 

  Erupţie trecătoare pe piele, înroşirea pielii, însoţită de vezicule la nivelul buzelor, ochilor, pielii 

sau gurii, descuamări ale pielii, febră, pete în relief pe piele, de culoare roşie sau violet, 
mâncărime, senzaţie de arsură, erupţie pustuloasă (semne de probleme la nivelul pielii). 

  Dureri severe la nivelul abdomenului, sânge în vărsături, în materiile fecale sau în urină sau 

scaune de culoare neagră (semne ale unor tulburări gastrointestinale). 

  Scădere severă a cantităţii de urină eliminată, senzaţie de sete (semne ale unor tulburări la 

nivelul rinichilor). 

  Senzaţie de rău (greaţă), însoţită de diaree şi vărsături, dureri abdominale sau febră (semne ale 

unor tulburări la nivelul intestinului). 

  Dureri de cap severe, slăbiciune sau paralizie a membrelor sau a feţei, dificultăţi ale vorbirii, 

pierdere bruscă a stării de conştienţă (semne ale unor tulburări la nivelul sistemului nervos). 

  Paloare a pielii, senzaţie de oboseală, senzaţie de lipsă de aer şi urină închisă la culoare (semne 

ale numărului mic de globule roşii în sânge). 

  Dureri la nivelul ochilor sau afectarea vederii, sângerare la nivelul ochilor. 
  Dureri la nivelul şoldurilor sau dificultăţi la mers. 

  Amorţire sau răcirea degetelor de la mâini şi de la picioare (semne ale sindromului Raynaud). 
  Umflare bruscă şi înroşirea pielii (semne ale unei infecţii a pielii numită celulită). 
  Tulburări ale auzului. 
  Slăbiciune şi spasme musculare, însoţite de tulburări ale ritmuluibătăilor inimii (semne ale 

modificăriicantităţii de potasiu din sânge). 

  Vânătăi. 
  Durere la nivelul stomacului, însoţită de greaţă. 

  Spasme musculare, însoţite de febră, urină de culoare maroniu-roşiatică, durere sau slăbiciune la 

nivelul muşchilor (semne ale unor probleme musculare). 

  Dureri pelvine însoţite uneori de greaţă şi vărsături, sângerări vaginale neaşteptate, ameţeli sau 

stare de leşin cauzate de scăderea tensiunii arteriale (semne ale unor afecţiuni la nivelul 
ovarelor sau uterului). 

  Greaţă, scurtarea respiraţiei, bătăi neregulate ale inimii, urină tulbure, oboseală şi/sau disconfort 

la nivelul articulaţiilor asociat cu rezultate anormale ale testelor de laborator (de exemplu 
concentraţie crescută de potasiu, concentraţie crescută de acid uric şi fosfor şi concentraţie 
scăzută de calciu în sânge). 

Dacă prezentaţi oricare dintre reacţiile adverse de mai sus, spuneţi-i imediat medicului dumneavoastră. 
 
Alte reacţii adverse pot include:
 
Foarte frecvente (pot afecta peste 1 din 10 persoane) 
Durere de cap sau senzaţie de oboseală • Senzaţie de rău (greaţă), stare de rău (vărsături), diaree sau indigestie • 
Erupţii trecătoare pe piele  • Crampe musculare sau dureri la nivelul articulaţiilor, muşchilor sau oaselor• 
Umflare, de exemplu la nivelul gleznelor sau umflare la nivelul ochilor • Creştere în greutate 
Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră. 

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane): 

Page 6
background image

 

Lipsă a poftei de mâncare, scădere în greutate sau modificări ale gustului•Senzaţie de ameţeală sau slăbiciune • 
Tulburări ale somnului (insomnie) • Secreţie oculară însoţită de mâncărime, înroşire şi umflare la nivelul 
ochilor(conjunctivită), lăcrimare sau vedere înceţoşată • Sângerări la nivelul nasului • Durere sau balonare a 
abdomenului, flatulenţă, arsuri în capul pieptului sau constipaţie • Mâncărimi • Cădere accentuată sau rărire a 
părului • Senzaţie de amorţeală la nivelul mâinilor sau picioarelor • Ulceraţii la nivelul gurii • Dureri ale 
articulaţiilor,însoţitede umflare• Uscăciune la nivelul gurii, uscăciune a pielii sau uscăciune la nivelul ochilor • 
Sensibilitate scăzută sau crescută la nivelul pielii • Bufeuri, frisoane sau transpiraţii în timpul nopţii  
Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile) 

Înroşire şi/sau umflare la nivelul palmelor şi a tălpilor, care pot fi însoţite de senzaţie de furnicături şi durere cu 
caracter de arsură • Încetinirea creşterii la copii şi adolescenţi  
Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale.Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare: 
 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 

Fax: +4 0213 163 497

 

e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 

 
 

5.  Cum se păstrează Imatinib Genthon  
 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pepe blister şi cutie după "EXP". Primele două cifre 
indică luna, iar ultimele patru cifre indică anul.Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 30°C.  
A se păstra în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 
6.  Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  
 
Ce conţine Imatinib Genthon  

  Substanţa activă este imatinib. Fiecare capsulă de conţine imatinib 100 mg (sub formă de mesilat). 
  Celelalte componente sunt stearat de magneziu (conţinutul capsulei); oxid negru de fer  (E172), oxid roşu 

de fier (E172), oxid galben de fier (E172), dioxid de titan (capsulă gelatinoasă). 
 

Cum arată Imatinib Genthon şi conţinutul ambalajului 
Imatinib 100 mg este disponibil sub formă de capsulă (15,9 mm x 5,8 mm) cu corp şi capac de culoare 
brun/portocalie. Capacul esteinscripţionat cu "I9AB 100” cu cerneală de culoare neagră. 
 

Page 7
background image

 

Imatinib 100 mg capsule este disponibil în ambalaje care conţin blistere a câte20, 30, 60, 90, 100, 120  sau 180 
capsuleşi în ambalaje pentru uz spitalicesc cu blistere perforate unidoză care conţin20 x 1, 30 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 
100 x 1, 120 x 1 sau 180 x 1 capsule. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricanţii 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: 
Generics [UK] Limited 
Station Close, Potters Bar  
Hertfordshire, EN6 1TL  
Marea Britanie 
 
Fabricanţii: 
Synthon BV  
Microweg 22, 6545 CM Nijmegen  
Olanda 
 
Synthon Hispania SL  
C/ Castelló n

o

1, Pol. Las Salinas,  

Sant Boi de Llobregat, 08830 Barcelona  
Spania

  

 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele 
denumiri comerciale: 
Olanda   

 

 

Imatinib Genthon 100 mg, capsules 

România  

 

 

Imatinib Genthon 100 mg capsule  

Polonia   

 

 

Imatynib Genthon 

 
 
Acest prospect a fost revizuit în Martie 2017. 

 

IMATINIB MYLAN 100 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 20 compr.

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 60 compr.

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 120 compr.

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 180 compr.