IMATINIB FAIR-MED 400 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IMATINIB FAIR-MED 400 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IMATINIB FAIR-MED 400 mg
Substanța activă: IMATINIBUM
Concentrația: 400mg
Cod atc: L01XE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7230_22.12.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 compr. film.
Cod cim: W61444001
Firma producătoare: REMEDICA LTD - CIPRU
Conținut prospect:
Page 1
background image

1

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7230/2014/01                                                  Anexa 1 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

Imatinib Fair-Med 400 mg comprimate filmate 

Imatinib 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest 

medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

• 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

• 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei medicale.  

• 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

• 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră, 

farmacistului  sau  asistentei  medicale.  Acestea  pot  fi  şi  reacţii  adverse  care  nu  sunt 

menţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este Imatinib Fair-Med 

şi pentru ce se utilizează  

2. Ce tr

ebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Fair-Med 

3. Cum să luaţi Imatinib Fair-Med 

4. Reacţii adverse posibile  

5. Cum se păstrează Imatinib Fair-Med 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Imatinib Fair-Med 

şi pentru ce se utilizează 

 
Imatinib Fair-Med 

este  un  medicament  care  conţine  o  substanţă  activă  denumită  imatinib. 

Acest  medicament  acţionează  prin  inhibarea  creşterii  celulelor  anormale  în  cazul  bolilor 
enumerate mai jos. Acestea includ unele tipuri de cancer.  
 
Imatinib Fair-Med este 

un tratament pentru adulţi, adolescenţi şi copii pentru:  

• 

Leucemia granulocitară cronică (LGC). Leucemia este un cancer al globulelor albe ale 

sângelui. De obicei, aceste globule albe ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor. 

Leucemia  granulocitară  cronicăeste  o  formă  de  leucemie  în  care  anumite  globule  albe 

anormale (denumite granulocite) încep să se înmulţească necontrolat.  

• 

Leucemia limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph-pozitiv)
Leucemia este un cancer al globulelor albe ale sângelui. De obicei, aceste globule albe 

ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor. Leucemia limfoblastică acută este o formă 

de  leucemie  în  care anumite  globule  albe  anormale  (denumite limfoblaşti) încep  să se 

înmulţească necontrolat. Imatinib inhibă creşterea acestor celule.  

 
De asemenea, Imatinib Fair-Med

este un tratament pentru adulţi pentru:  

•  Bolile mielodisplazice/mieloproliferative (MDS/MPD)

. Acestea reprezintă un grup de 

boli sanguine în care unele celule din sânge încep să se înmulţească necontrolat. Imatinib 

inhibă înmulţirea acestor celule într-un anumit subtip al acestor boli.  

• 

Sindromul  hipereozinofilic  (SHE)  şi/sau  leucemia  eozinofilică  cronică  (LEC)
Acestea sunt boli sanguine în care unele celule din sânge (numite eozinofile) încep s

ă se 

înmulţească necontrolat. Imatinib inhibă înmulţirea acestor celule într-un anumit subtip 
al acestor boli.  

Page 2
background image

2

 

 

•  Tumorile stromale gastrointestinale maligne (GIST). GIST este un cancer al 

stomacului  şi  intestinelor.  Acesta  apare  din  înmulţirea  necontrolată  a celulelor în 

ţesuturile secundare ale acestor organe. 

• 

Protuberanţe dermatofibrosarcomatoase (PDFS). PDFS este un cancer al ţesutului de 

sub  piele,  în  care  anumite  celule  încep  să  se  înmulţească  necontrolat.  Imatinib  inhibă 

creşterea acestor celule. 

În ac

est prospect, vor fi utilizate abrevierile atunci când se va face referire la aceste afecţiuni. 

 

Dacă  aveţi  întrebări  cu  privire  la  modul  în  care  acţionează  Imatinib Fair-Med  sau motivul 
pentru care v-

a fost prescris acest medicament, întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră. 

 
Imatinibul, substan

ţa activă conţinută în Imatinib Fair+Med (poate fi, de asemenea/este, de 

asemenea)*  autorizat  pentru  tratamentul  altor  afecţiuni  care  nu  sunt  menţionate  în  acest 

prospect.Dacă  aveţi  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei 

medicală. 

* (după cum este potrivit pentru piaţa naţională) 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Fair-Med 

 
Imatinib Fair-Med

vă va fi prescris numai de un medic cu experienţă în ceea ce priveşte 

medicamentele pentru tratamentul cancerelor sanguine sau tumorilor solide.  
 

Urmaţi  cu  atenţie toate instrucţiunile  oferite  de  medicul  dumneavoastră,  chiar dacă  acestea 

diferă faţă de informaţiile generale din acest prospect. 
 

Nu luaţi Imatinib Fair-Med: 

• 

dacă  sunteţi  alergic  la imatinib sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6).  

Dacă acestea sunt valabile în cazul dumneavoastră, spuneţi medicului dumneavoastră 

şi nu luaţi Imatinib Fair-Med. 

 

Dacă  presupuneţi  că  puteţi  fi  alergic,  dar  nu  sunteţi  sigur,  cereţi  sfatul  medicului 

dumneavoastră. 
 

Atenţionări şi precauţii  

Înainte să luaţi Imatinib Fair-Med, adresaţi-vă medicului dumneavoastră:  

• 

dacă aveţi sau aţi avut vreodată probleme hepatice, renale sau cardiace.  

• 

dacă luaţi levotiroxină deoarece v-a fost îndepărtată chirurgical tiroida.  

Dacă oricare dintre aceste cazuri este valabil pentru dumneavoastră, informaţi-vă medicul 

înainte să luaţi Imatinib Fair-Med.  
 
În timpul tratamentului cu Imatinib Fair-Med, s

puneţi-i medicului dumneavoastră 

imediat 

în cazul în care constataţi creşteri rapide în greutateImatinib Fair-Med poate face ca 

organismul dumneavoastră să reţină apă (retenţie severă de lichide).  
 
În timpul tratamentului cu Imatinib Fair-Med, medicul d

umneavoastră  va  verifica  periodic 

dacă medicamentul funcţionează. De asemenea, vi se for efectua analize ale sângelui şi vi se 

va determina în mod periodic greutatea corporală. 
 

Copii şi adolescenţi  
Imatinib Fair-Med este, de asemenea, un tratament pentru 

copiii cu LGC. Nu există 

experienţă la copii cu LGC cu vârsta sub 2 ani. Există experienţă limitată la copii cu LLA Ph-

Page 3
background image

3

 

 

pozitiv şi experienţă foarte redusă la copii şi adolescenţi cu MDS/MPD, DFSP, GIST şi 
HES/CEL. 
 

Unii copii şi adolescenţi cărora li se administrează Imatinib Fair-Med pot avea o creştere mai 

lentă decât este normal. Medicul le va monitoriza creşterea la vizite periodice. 
 
Imatinib Fair-Med 

împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent 

sau s-ar putea 

să luaţi 

orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală (cum 

este paracetamolul) şi preparate pe bază de plante medicinale (cum este sunătoarea). Unele 

medicamente pot interfera cu acţiunea Imatinib Fair-med, atunci când sunt utilizate 

împreună.Acestea pot să crească sau să scadă acţiunea Imatinib Fair-med, ducând la 
amplificarea 

reacţiilor adverse sau făcând Imatinib Fair-med mai puţin eficace. Imatinib Fair-

med 

poate face acelaşi lucru anumitor alte medicamente.  

 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă  utilizaţi  medicamente  care  împiedică  formarea  de 
cheaguri de sânge. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

• 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să 

rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a 
lua acest medicament.  

•  Imatinib 

nu este recomandat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut 

necesar, deoarece poate avea efecte negative asupra fătului. Medicul dumneavoastră va 

discuta  cu  dumneavoastră  riscurile  posibile  ale  administrării  de  Imatinib  Fair-med  în 
perioada sarcinii.  

• 

Femeilor  care  pot  rămâne  gravide  li  se  va  recomanda  utilizarea  unei  metode 
contraceptive eficace în timpul tratamentului.  

• 

Nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Imatinib Fair-med.  

• 

Pacienţilor preocupaţi de fertilitatea lor în timpul tratamentului cu Imatinib Fair-med li se 

recomandă să discute cu medicul lor. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  

Vă puteţi simţi ameţit sau somnolent sau puteţi avea vederea înceţoşată în timpul utilizării 

acestui medicament. Dacă apar astfel de manifestări, nu conduceţi sau nu folosiţi orice unelte 

sau utilaje până nu vă simţiţi din nou bine. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Imatinib Fair-Med 

 
Medicul dumneav

oastră v-a prescris Imatinib Fair-Med pentru că aveţi o afecţiune 

gravă.Imatinib Fair-Med vă poate ajuta să trataţi această afecţiune.  
 

Totuşi, luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. 

Este important procedaţi astfel pe întreaga perioadă de timp recomandată de către medicul 

dumneavoastră sau farmacist. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu 

sunteţi sigur. 
 

Nu  înterupeţi  tratamentul  cu  Imatinib Fair-Med  dacă  medicul  dumneavoastră  nu  v-a 
recoma

ndat  acest  lucru.Dacă  nu  puteţi  lua  medicamentul  aşa  cum  v-a prescris medicul 

dumneavoastră  sau  dacă  nu  simţiţi  nevoia  să-l  mai  luaţi,  adresaţi-vă  imediat  medicului 

dumneavoastră. 
 

Cât de mult să luaţi  

Page 4
background image

4

 

 

 

Utilizarea la adulţi  

Medicul dumneavoastră vă va spune exact câte comprimate de Imatinib Fair-Med să luaţi.  
 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru LGC  

În funcţie de afecţiunea dumneavoastră, doza iniţială uzuală administrată este fie 400 mg, fie 
600 mg:  

-  Doza de 400 mg, administrat

ă sub formă de 4 comprimate o dată pe zi,  

-  Doza de 600 mg, administrat

ă sub formă de 6 comprimate o dată pe zi. 

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru GIST: 

Doza iniţială este de 400 mg, administrată sub formă de 4 comprimate o dată pe zi. 

 
Pentru LGC 

şi  GIST, medicul  dumneavoastră  vă  poate  prescrie  o  doză  mai  mare  sau  mai 

mică, în funcţie de răspunsul dumneavoastră la tratament. Dacă doza dumneavoastră zilnică 

este  de  800  mg  (8  comprimate),  trebuie  să  luaţi  4  comprimate  dimineaţa  şi  4  comprimate 
seara. 
 

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru LLA Ph-pozitiv:  
Do

za iniţială este de 600 mg, administrată sub forma a 6 comprimate o dată pe zi. 

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru MDS/MPD:  

Doza iniţială este de 400 mg, administrată sub forma a 4 comprimate o dată pe zi.  

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru SHE/LEC:  

Doza  iniţială  este de 100 mg, administrată  sub forma unui comprimat o  dată  pe zi. 
Medicul 

dumneavoastră poate decide creşterea dozei la 400 mg, administrată sub forma a 

4 comprimate 

o dată pe zi, în funcţie de răspunsul dumneavoastră la tratament.  

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru PDFS:  
Doza este de 800 mg pe zi (8  comprimate),  administrat

ă  sub forma a 4 comprimate 

dimineaţa şi 4 comprimate seara. 

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi  

Medicul  dumneavoastră  vă  va  spune  câte  comprimate  de  Imatinib Fair-Med  să  îi  daţi 
copilului dum

neavoastră.  Cantitatea  de  Imatinib Fair-Med  va depinde de starea copilului 

dumneavoastră,  de  greutatea  corporală  şi  de  înălţimea  sa.  Doza  totală  zilnică  la  copii  nu 

trebuie să depăşească 800 mg la pacienţii cu LGC şi 600 mg la pacienţii cu LLA Ph-pozitiv. 

Tratamentul  poate  fi  administrat  copilului  dumneavoastră  fie  în  priză  unică  zilnică  sau, 
alternativ, 

doza zilnică poate fi împărţită în două prize (jumătate dimineaţa şi jumătate seara). 

 

Când şi cum să luaţi Imatinib Fair-Med 

• 

Administraţi  Imatinib Fair-Med  în timpul mesei. Astfel  veţi  ajuta  la  evitarea 

tulburărilor la nivelul stomacului când luaţi Imatinib Fair-Med.  

• 

Înghiţiţi comprimatele întregi cu un pahar mare cu apă.  

 

Dacă nu puteţi înghiţi comprimatele, puteţi să le dizolvaţi prin amestecare într-un pahar cu 

apă plată sau suc de mere:  

• 

Beţi aproximativ 50 ml pentru fiecare comprimat de 100 mg.  

• 

Agitaţi cu o lingură până când comprimatele sunt complet dizolvate.  

• 

Odată  comprimatul  dizolvat,  beţi  imediat  întregul  conţinut  al  paharului.  În  pahar  pot 

rămâne urme din comprimatele filmate dizolvate.  

 

Cât timp se administrează Imatinib Fair-Med 

Page 5
background image

5

 

 

Luaţi Imatinib Fair-Med zilnic atât timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră.  
 

Dacă luaţi mai mult Imatinib Fair-Med decât trebuie  

Dacă aţi luat accidental prea multe comprimate, luaţi imediat legătura cu medicul 

dumneavoastră. Puteţi necesita îngrijire medicală. Luaţi ambalajul medicamentului cu 

dumneavoastră. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Imatinib Fair-Med 

• 

Dacă uitaţi să utilizaţi o doză, luaţi doza omisă imediat ce vă reamintiţi. Totuşi, dacă este 

aproape momentul pentru doza următoare, săriţi doza uitată.  

• 

Apoi continuaţi cu programul dumneavoastră obişnuit.  

• 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile  

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar 
la toate persoanele.Acestea sunt în genera

l uşoare până la moderate. 

 

Unele  reacţii  adverse  pot  fi  grave.  Spuneţi  imediat  medicului  dumneavoastră  dacă 

prezentaţi oricare dintre următoarele:  
 
Foarte frecvente (pot afecta peste 1 din 10 persoane) sau frecvente 

(pot afecta până la 1 din 

10 persoane):  

• 

creştere rapidă în greutate. Imatinib Fair-Med poate face ca organismul dumneavoastră 

să reţină apă (retenţie severă de lichide).  

• 

semne  ale  unei infecţii,  cum  sunt:  febră, frisoane  severe,  dureri  în  gât  sau  ulceraţii  în 

gură.  Imatinib Fair-Med  poate scădea  numărul  de  globule  albe  din  sânge,  astfel  încât 

puteţi contacta mai uşor infecţii.  

• 

sângerări sau vânătăi care apar în absenţa unui traumatism (când nu v-aţi rănit singur).  

 

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) sau rare (pot afecta până la 1 
din 1000 persoane):  

• 

durere în piept, bătăi neregulate ale inimii (semne ale unor tulburări la nivelul inimii).  

• 

tuse,  dificultăţi  la  respiraţie  sau  durere la respiraţie  (semne  ale  unor  probleme 
pulmonare).  

• 

confuzie, ameţeli sau leşin (semne ale tensiunii arteriale mici).  

• 

greaţă,  însoţită  de  lipsă  a poftei de mâncare, urină  de  culoare  deschisă, colorarea în 
galben a pielii sau ochilor (semne ale unor probleme ale ficatului).  

• 

erupţie  trecătoare  pe  piele,  înroşire  a  pielii,  însoţită  de  vezicule la nivelul buzelor, 

ochilor, pielii sau gurii, descuamări ale pielii, febră, pete în relief, apărute pe piele, de 

culoare  roşie  sau  violet,  mâncărime,  senzaţie  de  arsură,  erupţie  pustuloasă  (semne  de 
probleme la nivelul pielii).  

•  dureri severe la nivel

ul abdomenului, sânge în vărsături, în materiile fecale sau în urină 

sau scaune de culoare neagră (semne ale unor tulburări gastrointestinale).  

• 

scădere severă a cantităţii de urină eliminată, senzaţie de sete (semne ale unor tulburări la 
nivelul rinichilor).  

• 

senzaţie  de  rău  (greaţă),  însoţită  de  diaree  şi  vărsături,  dureri  abdominale  sau  febră 

(semne ale unor tulburări la nivelul intestinului).  

Page 6
background image

6

 

 

• 

dureri  de  cap  severe,  slăbiciune  sau  paralizie  a  membrelor  sau  a  feţei,  dificultăţi  ale 
vorbirii, pierdere brus

că  a  stării  de  conştienţă  (semne  ale  unor  tulburări  la  nivelul 

sistemului nervos, cum sunt sângerare sau umflare (edem) la nivelul craniului/creierului).  

• 

paloare a pielii, senzaţie de oboseală, senzaţie de lipsă de aer şi urină închisă la culoare 
(semne a

le numărului mic de globule roşii în sânge).  

•  dureri la nivelul ochilor sau afectare a vederii, sângerare la nivelul ochilor.  

• 

dureri la nivelul şoldurilor sau dificultăţi la mers.  

• 

amorţire sau senzaţie de rece la nivelul degetelor de la mâini şi de la picioare (semne ale 
sindromului Raynaud).  

• 

umflare bruscă şi înroşire a pielii (semne ale unei infecţii a pielii numită celulită).  

• 

tulburări ale auzului.  

• 

slăbiciune şi spasme musculare, însoţite de tulburări ale ritmului bătăilor inimii (semne 

ale modificării cantităţii de potasiu din sânge).  

• 

vânătăi.  

• 

durere la nivelul stomacului, însoţită de greaţă.  

• 

spasme  musculare,  însoţite  de  febră,  urină  de  culoare  maroniu-roşiatică,  durere  sau 

slăbiciune la nivelul muşchilor (semne ale unor probleme musculare).  

•  du

reri  pelvine  însoţite  uneori  de  greaţă  şi  vărsături,  sângerări  vaginale  neaşteptate, 

ameţeli sau stare de leşin cauzate de scăderea tensiunii arteriale (semne ale unor afecţiuni 
la nivelul ovarelor sau uterului).  

• 

greaţă,  scurtare  a  respiraţiei,  bătăi  neregulate  ale  inimii,  urină  tulbure,  oboseală  şi/sau 

disconfort la nivelul articulaţiilor asociat cu rezultate anormale ale testelor de laborator 

(de exemplu concentraţii mari de potasiu, acid uric şi fosfor şi concentraţii mici de calciu 
în sânge). 

 
Cu frecv

enţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile):  

• 

Combinaţie  de  erupţii  trecătoare  pe  piele,  severe  şi  generalizate,  stare  de  rău,  febră, 

număr  crescut  al  anumitor  celule  albe din sânge sau colorare în galben a pielii sau a 
albului 

ochilor (semne ale icterului), însoţite de respiraţie întretăiată, durere/disconfort în 

piept,  cantitate  de  urină  sever  scăzută,  senzaţie  de  sete  etc.  (semne  ale  unei  reacţii 

alergice asociată tratamentului).  

 

Dacă  prezentaţi  oricare  dintre  reacţiile  adverse de mai sus, spuneţi-i imediat medicului 

dumneavoastră. 
 

Alte reacţii adverse pot include:  
 
Foarte frecvente (pot afecta peste 1 din 10 persoane):  

• 

durere de cap sau senzaţie de oboseală.  

• 

senzaţie de rău (greaţă), stare de rău (vărsături), diaree sau indigestie.  

• 

erupţii trecătoare pe piele.  

• 

crampe musculare sau dureri la nivelul articulaţiilor, muşchilor sau oaselor.  

•  umflare, de exemplu la nivelul gleznelor sau umflare la nivelul ochilor.  

• 

creştere în greutate.  

 

Dacă  oricare  dintre  aceste  reacţii  adverse  vă  afectează  sever,  spuneţi-i medicului 

dumneavoastră. 
 
Frecvente 

(pot afecta până la 1 din 10 persoane):  

•  lips

ă a poftei de mâncare, scădere în greutate sau modificări ale gustului.  

• 

senzaţie de ameţeală sau slăbiciune.  

• 

tulburări ale somnului (insomnie).  

Page 7
background image

7

 

 

• 

secreţie  oculară  însoţită  de  mâncărime,  înroşire  şi  tumefiere  (conjunctivită),  lăcrimare 

sau vedere înceţoşată.  

• 

sângerări la nivelul nasului.  

• 

durere sau balonare a abdomenului, flatulenţă, arsuri în capul pieptului sau constipaţie.  

• 

mâncărimi.  

• 

cădere accentuată sau rărire a părului.  

• 

senzaţie de amorţeală la nivelul mâinilor sau picioarelor.  

• 

ulceraţii la nivelul gurii. 

 

• 

dureri ale articulaţiilor însoţite de umflare.  

• 

uscăciune la nivelul gurii, uscăciune a pielii sau uscăciune la nivelul ochilor.  

• 

sensibilitate scăzută sau crescută a pielii.  

• 

bufeuri, frisoane sau transpiraţii în timpul nopţii.  

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului 

dumneavoastră. 
 

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile):  

• 

înroşire şi/sau umflare a palmelor şi tălpilor, care pot fi însoţite de senzaţie de furnicături 

şi durere cu caracter de arsură.  

•  Încetinire 

a creşterii la copii şi adolescenţi.  

Dacă  oricare  dintre  aceste  reacţii  adverse  vă  afectează  sever,  spuneţi-i medicului 

dumneavoastră. 
 

Raportarea reacţiilor adverse  

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului 

sau asistentei medicale.Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul: 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucure

şti 011478- RO 

Tel: + 4 0757 117 259 

Fax: +4 0213 163 497

 

e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind 

siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Imatinib Fair-Med 

 

•  Nu l

ăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  

• 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data expirării se 

referă la ultima zi a lunii respective. 

• 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.  

• 

Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi 

farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor 
ajuta la protejarea mediului.. 

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

Ce conţine Imatinib Fair-Med  

• 

Substanţa  activă  este  mesilat  de imatinib. Fiecare comprimat de Imatinib Fair-Med 

conţine mesilat de imatinib, echivalent cu imatinib 100 mg.  

Page 8
background image

8

 

 

• 

Celelalte ingredient

e  sunt  celuloză  microcristalină,  hidroxipropilceluloză  de  joasă 

substituţie, povidonă, crospovidonă (tip A), dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de 
magneziu. 

• 

Filmul co

mprimatului conţine hipromeloză, macrogol 400, talc, oxid roşu de fer (E 

172), oxid galben de fer (E 172).  

 

Cum arată Imatinib Fair-Med şi ce conţine pachetul  
Comprimatele filmate Imatinib Fair-Med 100 mg sunt comprimate filmate rotunde, de culoare 

galben  închis  până  la  portocaliu-maroniu, cu un diametru de 10,1 mm (± 5%) cu o linie 

mediană pe o faţă şi marcate cu „100” pe cealaltă faţă. Comprimatul poate fi divizat în doze 
egale. 
 
Acestea sunt livrate în cutii cu 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 de comprimate filmate. 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
 
Fair-Med Healthcare GmbH 
Planckstrasse 13, 22765 Hamburg 
Germania 
 

Fabricanţii  
 
Remedica Ltd 
Aharnon Street, Limassol Industrial Estate 
Limassol 
Cipru 
 
Pharmadox Heathcare Ltd 
KW20A Kordin Industrial Park 
Paola PLA 3000 
Malta 
 
 
Fair-Med Healthcare GmbH 
Planckstrasse 13, 22765 Hamburg 
Germania 
 
Acest medicament este autorizat în St

atele Membre ale Spaţiului Economic European 

sub următoarele denumiri comerciale: 
 
Bulgaria

 

Imatinib Fair-

Med 100mg, Филмирана таблетка 

Malta:   

 

Imatinib Fair-Med, 100mg Film coated tablets 

Nederland:  

 

Imatinib Fair-Med, 100mg Filmomhulde tabletten  

Poland:  

 

Imatinib Fair-Med 

România

 

Imatinib Fair-Med 100mg comprimate filmate 

Slovenia

 

Imatinib Fair-Med 100mg filmsko obložene tablete 

Republica Slovacă

Imatinib Fair-Med 100mg filmom obalené tablety 

 
Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2014