IMATINIB FAIR-MED 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IMATINIB FAIR-MED 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IMATINIB FAIR-MED 100 mg
Substanța activă: IMATINIBUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L01XE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7229_22.12.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 120 compr. film.
Cod cim: W61443001
Firma producătoare: REMEDICA LTD - CIPRU
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7229/2014/01                                                                 Anexa 1 

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

Imatinib Fair-Med 100 mg comprimate filmate 

Imatinib 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

• 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

• 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale.  

• 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

• 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 

asistentei medicale. Acestea pot fi şi reacţii adverse care nu sunt menţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4.  

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este Imatinib Fair-Med 

şi pentru ce se utilizează  

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Fair-Med 

3. Cum să luaţi Imatinib Fair-Med 

4. Reacţii adverse posibile  

5. Cum se păstrează Imatinib Fair-Med 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Imatinib Fair-Med 

şi pentru ce se utilizează 

 
Imatinib Fair-Med 

este  un  medicament  care  conţine  o  substanţă  activă  denumită  imatinib.  Acest 

medicament acţionează prin inhibarea creşterii celulelor anormale în cazul bolilor enumerate mai jos. 
Acestea includ unele tipuri de cancer.  
 
Imatinib Fair-Med 

este un tratament pentru adulţi, adolescenţi şi copii pentru:  

• 

Leucemia  granulocitară  cronică  (LGC). Leucemia este un cancer al globulelor albe ale 

sângelui. De obicei, aceste globule albe ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor. Leucemia 

granulocitară cronicăeste o formă de leucemie în care anumite globule albe anormale (denumite 

granulocite) încep să se înmulţească necontrolat.  

• 

Leucemia  limfoblastică  acută  cu  cromozom  Philadelphia  pozitiv  (LLA  Ph-pozitiv)
Leucemia este un cancer al gl

obulelor  albe  ale  sângelui.  De  obicei,  aceste  globule  albe  ajută 

organismul să lupte împotriva infecţiilor. Leucemia limfoblastică acută este o formă de leucemie 

în care anumite globule albe anormale (denumite limfoblaşti) încep să se înmulţească necontrolat. 
Imatinib 

inhibă creşterea acestor celule.  

 
De asemenea, Imatinib Fair-Med

este un tratament pentru adulţi pentru:  

•  Bolile mielodisplazice/mieloproliferative (MDS/MPD)

.  Acestea  reprezintă  un  grup  de  boli 

sanguine  în  care  unele  celule  din  sânge  încep  să  se  înmulţească  necontrolat.  Imatinib  inhibă 

înmulţirea acestor celule într-un anumit subtip al acestor boli.  

• 

Sindromul  hipereozinofilic  (SHE)  şi/sau leucemia eozinofilică cronică  (LEC). Acestea sunt 
boli sanguine în care unele celule din sânge (numite eoz

inofile)  încep  să  se  înmulţească 

necontrolat. Imatinib 

inhibă înmulţirea acestor celule într-un anumit subtip al acestor boli.  

•  Tumorile stromale gastrointestinale maligne (GIST)

.  GIST  este  un  cancer  al  stomacului  şi 

intestinelor.  Acesta  apare  din  înmulţirea  necontrolată  a  celulelor  în  ţesuturile  secundare  ale 

Page 2
background image

 

acestor organe. 

• 

Protuberanţe  dermatofibrosarcomatoase  (PDFS).  PDFS  este  un  cancer  al  ţesutului  de  sub 

piele, în care anumite celule încep să se înmulţească necontrolat. Imatinib inhibă creşterea acestor 
celule. 

În acest prospect, vor fi utilizate abrevierile atunci când se va face referire la aceste afecţiuni. 
 

Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care acţionează Imatinib Fair-Med sau motivul pentru care 
v-a fost prescris acest medicament, între

baţi-l pe medicul dumneavoastră. 

 
Imatinibul, substan

ţa  activă  conţinută  în  Imatinib Fair+Med  (poate fi, de asemenea/este, de 

asemenea)* autorizat pentru tratamentul altor afecţiuni care nu sunt menţionate în acest prospect.Dacă 

aveţi  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră, farmacistului  sau  asistentei 

medicală. 

* (după cum este potrivit pentru piaţa naţională) 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Fair-Med 

 
Imatinib Fair-Med

vă va fi prescris numai de un medic cu experienţă în ceea ce priveşte medicamentele 

pentru tratamentul cancerelor sanguine sau tumorilor solide.  
 

Urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile oferite de medicul dumneavoastră, chiar dacă acestea diferă faţă 

de informaţiile generale din acest prospect. 
 

Nu luaţi Imatinib Fair-Med: 

• 

dacă sunteţi alergic la imatinib sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6).  

Dacă  acestea  sunt  valabile  în  cazul  dumneavoastră,  spuneţi  medicului  dumneavoastră  şi  nu 

luaţi Imatinib Fair-Med. 

 

Dacă presupuneţi că puteţi fi alergic, dar nu sunteţi sigur, cereţi sfatul medicului dumneavoastră. 
 

Atenţionări şi precauţii  

Înainte să luaţi Imatinib Fair-Med, adresaţi-vă medicului dumneavoastră:  

• 

dacă aveţi sau aţi avut vreodată probleme hepatice, renale sau cardiace.  

• 

dacă luaţi levotiroxină deoarece v-a fost îndepărtată chirurgical tiroida.  

Dacă oricare dintre aceste cazuri este valabil pentru dumneavoastră, informaţi-vă medicul înainte să 

luaţi Imatinib Fair-Med.  
 
În timpul tratamentului cu Imatinib Fair-Med

, spuneţi-i medicului dumneavoastră imediat în cazul 

în care constataţi creşteri rapide în greutateImatinib Fair-Med poate face ca organismul 

dumneavoastră să reţină apă (retenţie severă de lichide).  
 
În timpul tratamentului cu Imatinib Fair-Med

,  medicul  dumneavoastră  va  verifica  periodic  dacă 

medicamentul funcţionează. De asemenea, vi se for efectua analize ale sângelui şi vi se va determina 

în mod periodic greutatea corporală. 
 

Copii şi adolescenţi  
Imatinib Fair-Med este, de asemenea, un 

tratament pentru copiii cu LGC. Nu există experienţă la copii 

cu LGC cu vârsta sub 2 ani. Există experienţă limitată la copii cu LLA Ph-pozitiv şi experienţă foarte 

redusă la copii şi adolescenţi cu MDS/MPD, DFSP, GIST şi HES/CEL. 
 

Unii copii şi adolescenţi cărora li se administrează Imatinib Fair-Med pot avea o creştere mai lentă 

decât este normal. Medicul le va monitoriza creşterea la vizite periodice. 
 
Imatinib Fair-Med 

împreună cu alte medicamente  

Page 3
background image

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent 

sau s-

ar putea să luaţi 

orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală (cum este 

paracetamolul) şi preparate pe bază de plante medicinale (cum este sunătoarea). Unele medicamente 

pot interfera cu acţiunea Imatinib Fair-med, atunci când sunt utilizate împreună.Acestea pot să crească 
sau 

să scadă acţiunea Imatinib Fair-med, ducând la amplificarea reacţiilor adverse sau făcând Imatinib 

Fair-med 

mai puţin eficace. Imatinib Fair-med poate face acelaşi lucru anumitor alte medicamente.  

 

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi medicamente care împiedică formarea de cheaguri de 
sânge. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

• 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi 

gravidă,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament.  

•  Imatinib 

nu este recomandat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut necesar, 

deoarece poate avea efecte negative asupra 

fătului.  Medicul  dumneavoastră  va  discuta  cu 

dumneavoastră riscurile posibile ale administrării de Imatinib Fair-med în perioada sarcinii.  

• 

Femeilor care pot rămâne gravide li se va recomanda utilizarea unei metode contraceptive eficace 
în timpul tratamentului.  

• 

Nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Imatinib Fair-med.  

• 

Pacienţilor  preocupaţi  de  fertilitatea  lor  în  timpul  tratamentului  cu  Imatinib  Fair-med  li se 

recomandă să discute cu medicul lor. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  

Vă  puteţi  simţi  ameţit  sau  somnolent  sau  puteţi  avea  vederea  înceţoşată  în  timpul  utilizării  acestui 

medicament. Dacă apar astfel de manifestări, nu conduceţi sau nu folosiţi orice unelte sau utilaje până 

nu vă simţiţi din nou bine. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Imatinib Fair-Med 

 

Medicul dumneavoastră v-a prescris Imatinib Fair-Med pentru că aveţi o afecţiune gravă.Imatinib 
Fair-Med 

vă poate ajuta să trataţi această afecţiune.  

 

Totuşi, luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Este 
importa

nt procedaţi astfel pe întreaga perioadă de timp recomandată de către medicul dumneavoastră 

sau farmacist. 

Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Nu înterupeţi tratamentul cu Imatinib Fair-Med dacă medicul dumneavoastră nu v-a recomandat acest 

lucru.Dacă  nu  puteţi  lua  medicamentul  aşa  cum  v-a  prescris  medicul  dumneavoastră  sau  dacă  nu 

simţiţi nevoia să-l mai luaţi, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră. 
 

Cât de mult să luaţi  
 

Utilizarea la adulţi  
Medicul dumnea

voastră vă va spune exact câte comprimate de Imatinib Fair-Med să luaţi.  

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru LGC  

În funcţie de afecţiunea dumneavoastră, doza iniţială uzuală administrată este fie 400 mg, fie 600 mg:  

-  Doza de 400 mg, administrat

ă sub formă de 4 comprimate o dată pe zi,  

-  Doza de 600 mg, administrat

ă sub formă de 6 comprimate o dată pe zi. 

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru GIST: 

Doza iniţială este de 400 mg, administrată sub formă de 4 comprimate o dată pe zi. 

 

Page 4
background image

 

Pentru LGC 

şi  GIST, medicul  dumneavoastră  vă  poate  prescrie  o  doză  mai  mare  sau  mai  mică, în 

funcţie de răspunsul dumneavoastră la tratament. Dacă doza dumneavoastră zilnică este de 800 mg (8 

comprimate), trebuie să luaţi 4 comprimate dimineaţa şi 4 comprimate seara. 
 

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru LLA Ph-pozitiv:  

Doza iniţială este de 600 mg, administrată sub forma a 6 comprimate o dată pe zi. 

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru MDS/MPD:  

Doza iniţială este de 400 mg, administrată sub forma a 4 comprimate o dată pe zi.  

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru SHE/LEC:  
D

oza  iniţială  este  de  100  mg,  administrată  sub forma unui comprimat o  dată  pe zi. Medicul 

dumneavoastră poate decide creşterea dozei la 400 mg, administrată sub forma a 4 comprimate 

dată pe zi, în funcţie de răspunsul dumneavoastră la tratament.  

 

• 

Dacă sunteţi tratat pentru PDFS:  
Doza este de 800 mg pe zi (8 comprimate), administrat

ă sub forma a 4 comprimate dimineaţa şi 4 

comprimate seara. 

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi  

Medicul  dumneavoastră  vă  va  spune  câte  comprimate  de  Imatinib Fair-Med  să  îi  daţi  copilului 

dumneavoastră.  Cantitatea  de  Imatinib Fair-Med  va  depinde  de  starea  copilului  dumneavoastră,  de 

greutatea corporală şi de înălţimea sa. Doza totală zilnică la copii nu trebuie să depăşească 800 mg la 

pacienţii cu LGC şi 600 mg la pacienţii cu LLA Ph-pozitiv. Tratamentul poate fi administrat copilului 

dumneavoastră fie în priză unică zilnică sau, alternativ, doza zilnică poate fi împărţită în două prize 

(jumătate dimineaţa şi jumătate seara). 
 

Când şi cum să luaţi Imatinib Fair-Med 

• 

Administraţi Imatinib Fair-Med în timpul mesei. Astfel veţi ajuta la evitarea tulburărilor la 

nivelul stomacului când 

luaţi Imatinib Fair-Med.  

• 

Înghiţiţi comprimatele întregi cu un pahar mare cu apă.  

 

Dacă nu puteţi înghiţi comprimatele, puteţi să le dizolvaţi prin amestecare într-un pahar cu apă plată 
sau suc de mere:  

• 

Beţi aproximativ 50 ml pentru fiecare comprimat de 100 mg.  

• 

Agitaţi cu o lingură până când comprimatele sunt complet dizolvate.  

• 

Odată comprimatul dizolvat, beţi imediat întregul conţinut al paharului. În pahar pot rămâne urme 
din comprimatele filmate dizolvate.  

 

Cât timp se administrează Imatinib Fair-Med 

Luaţi Imatinib Fair-Med zilnic atât timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră.  
 

Dacă luaţi mai mult Imatinib Fair-Med decât trebuie  

Dacă aţi luat accidental prea multe comprimate, luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră. 

Puteţi necesita îngrijire medicală. Luaţi ambalajul medicamentului cu dumneavoastră. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Imatinib Fair-Med 

• 

Dacă uitaţi să utilizaţi o doză, luaţi doza omisă imediat ce vă reamintiţi. Totuşi, dacă este aproape 

momentul pentru doza următoare, săriţi doza uitată.  

• 

Apoi continuaţi cu programul dumneavoastră obişnuit.  

• 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 

dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 

Page 5
background image

 

4. 

Reacţii adverse posibile  

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.Aceste

a sunt în general uşoare până la moderate. 

 

Unele  reacţii  adverse  pot  fi  grave.  Spuneţi  imediat  medicului  dumneavoastră  dacă  prezentaţi 

oricare dintre următoarele:  
 
Foarte frecvente (pot afecta peste 1 din 10 persoane) sau frecvente 

(pot afecta până la 1 din 10 

persoane):  

• 

creştere rapidă în greutate. Imatinib Fair-Med poate face ca organismul dumneavoastră să reţină 

apă (retenţie severă de lichide).  

• 

semne  ale  unei  infecţii,  cum  sunt:  febră,  frisoane  severe,  dureri  în  gât  sau  ulceraţii  în  gură. 
Imatinib Fair-Med 

poate scădea numărul de globule albe din sânge, astfel încât puteţi contacta 

mai uşor infecţii.  

• 

sângerări sau vânătăi care apar în absenţa unui traumatism (când nu v-aţi rănit singur).  

 

Mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane) sau rare (pot afecta până la 1 din 1000 
persoane):  

• 

durere în piept, bătăi neregulate ale inimii (semne ale unor tulburări la nivelul inimii).  

• 

tuse, dificultăţi la respiraţie sau durere la respiraţie (semne ale unor probleme pulmonare).  

• 

confuzie, ameţeli sau leşin (semne ale tensiunii arteriale mici).  

• 

greaţă, însoţită de lipsă a poftei de mâncare, urină de culoare deschisă, colorarea în galben a pielii 
sau ochilor (semne ale unor probleme ale ficatului).  

• 

erupţie trecătoare pe piele, înroşire a pielii, însoţită de vezicule la nivelul buzelor, ochilor, pielii 

sau gurii, descuamări ale pielii, febră, pete în relief, apărute pe piele, de culoare roşie sau violet, 

mâncărime, senzaţie de arsură, erupţie pustuloasă (semne de probleme la nivelul pielii).  

•  dureri 

severe  la  nivelul  abdomenului,  sânge  în  vărsături,  în  materiile  fecale  sau  în  urină  sau 

scaune de culoare neagră (semne ale unor tulburări gastrointestinale).  

• 

scădere severă a cantităţii de urină eliminată, senzaţie de sete (semne ale unor tulburări la nivelul 
rinichilor).  

• 

senzaţie de rău (greaţă), însoţită de diaree şi vărsături, dureri abdominale sau febră (semne ale 

unor tulburări la nivelul intestinului).  

• 

dureri  de  cap  severe,  slăbiciune  sau  paralizie  a  membrelor  sau  a  feţei,  dificultăţi  ale  vorbirii, 

pierdere bruscă a stării de conştienţă (semne ale unor tulburări la nivelul sistemului nervos, cum 
sunt sângerare sau umflare (edem) la nivelul craniului/creierului).  

• 

paloare a pielii, senzaţie de oboseală, senzaţie de lipsă de aer şi urină închisă la culoare (semne 

ale numărului mic de globule roşii în sânge).  

•  dureri la nivelul ochilor sau afectare a vederii, sângerare la nivelul ochilor.  

• 

dureri la nivelul şoldurilor sau dificultăţi la mers.  

• 

amorţire  sau  senzaţie  de  rece  la  nivelul  degetelor de la mâini  şi  de  la  picioare  (semne  ale 
sindromului Raynaud).  

• 

umflare bruscă şi înroşire a pielii (semne ale unei infecţii a pielii numită celulită).  

• 

tulburări ale auzului.  

• 

slăbiciune  şi  spasme  musculare,  însoţite  de  tulburări  ale  ritmului  bătăilor  inimii  (semne ale 

modificării cantităţii de potasiu din sânge).  

• 

vânătăi.  

• 

durere la nivelul stomacului, însoţită de greaţă.  

• 

spasme musculare, însoţite de febră, urină de culoare maroniu-roşiatică, durere sau slăbiciune la 

nivelul muşchilor (semne ale unor probleme musculare).  

• 

dureri pelvine însoţite uneori de greaţă şi vărsături, sângerări vaginale neaşteptate, ameţeli sau 

stare de leşin cauzate de scăderea tensiunii arteriale (semne ale unor afecţiuni la nivelul ovarelor 
sau uterului).  

Page 6
background image

 

• 

greaţă, scurtare a respiraţiei, bătăi neregulate ale inimii, urină tulbure, oboseală şi/sau disconfort 

la  nivelul  articulaţiilor  asociat  cu  rezultate  anormale  ale  testelor  de  laborator  (de  exemplu 

concentraţii mari de potasiu, acid uric şi fosfor şi concentraţii mici de calciu în sânge). 

 

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile):  

• 

Combinaţie de erupţii trecătoare pe piele, severe şi generalizate, stare de rău, febră, număr crescut 
al anumitor celule albe din sânge sau colorare în galben a pielii sau a albului ochilor (semne ale 

icterului),  însoţite  de  respiraţie  întretăiată,  durere/disconfort  în  piept,  cantitate  de  urină  sever 

scăzută, senzaţie de sete etc. (semne ale unei reacţii alergice asociată tratamentului).  

 

Dacă  prezentaţi  oricare  dintre  reacţiile  adverse  de  mai  sus,  spuneţi-i imediat medicului 

dumneavoastră. 
 

Alte reacţii adverse pot include:  
 
Foarte frecvente (pot afecta peste 1 din 10 persoane):  

• 

durere de cap sau senzaţie de oboseală.  

• 

senzaţie de rău (greaţă), stare de rău (vărsături), diaree sau indigestie.  

• 

erupţii trecătoare pe piele.  

• 

crampe musculare sau dureri la nivelul articulaţiilor, muşchilor sau oaselor.  

•  umflare, de exemplu la nivelul gleznelor sau umflare la nivelul ochilor.  

• 

creştere în greutate.  

 

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, 

spuneţi-i medicului dumneavoastră. 

 
Frecvente 

(pot afecta până la 1 din 10 persoane):  

•  lips

ă a poftei de mâncare, scădere în greutate sau modificări ale gustului.  

• 

senzaţie de ameţeală sau slăbiciune.  

• 

tulburări ale somnului (insomnie).  

• 

secreţie oculară însoţită de mâncărime, înroşire şi tumefiere (conjunctivită), lăcrimare sau vedere 

înceţoşată.  

• 

sângerări la nivelul nasului.  

• 

durere sau balonare a abdomenului, flatulenţă, arsuri în capul pieptului sau constipaţie.  

• 

mâncărimi.  

• 

cădere accentuată sau rărire a părului.  

• 

senzaţie de amorţeală la nivelul mâinilor sau picioarelor.  

• 

ulceraţii la nivelul gurii. 

 

• 

dureri ale articulaţiilor însoţite de umflare.  

• 

uscăciune la nivelul gurii, uscăciune a pielii sau uscăciune la nivelul ochilor.  

• 

sensibilitate scăzută sau crescută a pielii.  

• 

bufeuri, frisoane sau transpiraţii în timpul nopţii.  

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră. 
 

Cu frecvenţă necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile):  

• 

înroşire  şi/sau  umflare  a  palmelor  şi  tălpilor,  care  pot  fi  însoţite  de  senzaţie  de  furnicături  şi 

durere cu caracter de arsură.  

•  Încetinire 

a creşterii la copii şi adolescenţi.  

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră. 
 

Raportarea reacţiilor adverse  

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 

asistentei medicale.Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, 

puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul: 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 

Page 7
background image

 

Bucure

şti 011478- RO 

Tel: + 4 0757 117 259 

Fax: +4 0213 163 497

 

e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Imatinib Fair-Med 

 

•  Nu l

ăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  

• 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data expirării se referă la 
ultima zi a lunii respective. 

• 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.  

• 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 

cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului.. 

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

Ce conţine Imatinib Fair-Med  

• 

Substanţa  activă  este  mesilat  de  imatinib.  Fiecare  comprimat  de  Imatinib  Fair-Med  conţine 

mesilat de imatinib, echivalent cu imatinib 100 mg.  

• 

Celelalte ingrediente sunt 

celuloză microcristalină, hidroxipropilceluloză de joasă substituţie, 

povidonă, crospovidonă (tip A), dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu.  

• 

Filmul 

comprimatului conţine hipromeloză, macrogol 400, talc, oxid roşu de fer (E 172), oxid 

galben de fer (E 172).  

 

Cum arată Imatinib Fair-Med şi ce conţine pachetul  
Comprimatele filmate Imatinib Fair-Med 100 mg sunt comprimate filmate rotunde, de culoare galben 

închis până la portocaliu-maroniu, cu un diametru de 10,1 mm (± 5%) cu o linie mediană pe o faţă şi 

marcate cu „100” pe cealaltă faţă. Comprimatul poate fi divizat în doze egale. 
 
Acestea sunt livrate în cutii cu 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 de comprimate filmate. 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
 
Fair-Med Healthcare GmbH 
Planckstrasse 13, 22765 Hamburg 
Germania 
 

Fabricanţii  
 
Remedica Ltd 
Aharnon Street, Limassol Industrial Estate 
Limassol 
Cipru 
 
Pharmadox Heathcare Ltd 
KW20A Kordin Industrial Park 
Paola PLA 3000 
Malta 
 

Page 8
background image

 

 
Fair-Med Healthcare GmbH 
Planckstrasse 13, 22765 Hamburg 
Germania 
 
Acest medicament est

e  autorizat  în  Statele  Membre  ale  Spaţiului  Economic  European  sub 

următoarele denumiri comerciale: 
 
Bulgaria

 

Imatinib Fair-

Med 100mg, Филмирана таблетка 

Malta:   

 

Imatinib Fair-Med, 100mg Film coated tablets 

Nederland:  

 

Imatinib Fair-Med, 100mg Filmomhulde tabletten  

Poland:  

 

Imatinib Fair-Med 

România

 

Imatinib Fair-Med 100mg comprimate filmate 

Slovenia

 

Imatinib Fair-Med 100mg filmsko obložene tablete 

Republica Slovacă

Imatinib Fair-Med 100mg filmom obalené tablety 

 
 
Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2014