IMATINIB AMOMED 400 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IMATINIB AMOMED 400 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IMATINIB AMOMED 400 mg
Substanța activă: IMATINIBUM
Concentrația: 400mg
Cod atc: L01XE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_5913_31.10.13.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 120 compr. film.
Cod cim: W60314004
Firma producătoare: REMEDICA LTD - CIPRU
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5913/2013/01-05                                                                     Anexa 1 
                                                                                                                                                                                 Prospect

 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Imatinib Amomed 400 mg comprimate filmate 

Imatinib 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece   
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-  Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 

asistentei medicale. 

-  Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

-  Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului asistentei 

medicale. Acestea pot fi şi reacţii adverse care nu sunt menţionate în acest prospect. Vezi punctul 4. 

 
Ce găsiţi în acest prospect 
1. 

Ce este Imatinib Amomed şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Amomed 

3. 

Cum să luaţi Imatinib Amomed 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Imatinib Amomed 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
1. 

Ce este Imatinib Amomed şi pentru ce se utilizează 

 

Imatinib Amomed este un medicament care conţine o substanţă activă denumită Imatinib. Acest medicament 
acţionează prin inhibarea creşterii celulelor anormale în cazul bolilor enumerate mai jos. Acestea includ 
unele tipuri de cancer.  
 
Imatinib Amomed este un tratament pentru adulţi, copii şi adolescenţi pentru:   

  Leucemie granulocitară cronică (LGC). Leucemia este un cancer al globulelor albe ale sângelui. 

De obicei, aceste globule albe ajută organismul să lupte împotriva infecţiilor. Leucemia 
granulocitară cronică este o formă de leucemie în care anumite globule albe anormale (denumite 
granulocite) încep să se înmulţească necontrolat.  

  Leucemia  limfoblastică  acută  cu  cromozom  Philadelphia  pozitiv  (LLA  Ph-pozitiv)..Leucemia 

este  un  cancer  al  globulelor  albe  ale  sângelui.  De  obicei,  aceste  globule  albe  ajută  organismul  să 
lupte împotriva infecţiilor. Leucemia limfoblastică acută este o formă de leucemie în care anumite 
globule  albe  anormale  (denumite  limfoblaşti)  încep  să  se  înmulţească  necontrolat.  Imatinib  inhibă 
creşterea acestor celule. 

 
La pacienţii adulţi, Imatinib Amomed se utilizează pentru tratarea unei faze finale a leucemiei granulocitare 
cornice, numită „criză blastică”. La copii şi adolescenţi medicamentul poate fi utilizat însă pentru tratarea 
tuturor stadiilor bolii. 
 
Imatinib Amomed este de asemenea un tratament pentru adulţi pentru: 

  Bolile mielodisplazice/mieloproliferative (MDS/MPD). Acestea reprezintă un grup de boli sanguine 

în  care  unele  celule  din  sânge  încep  să  se  înmulţească  necontrolat.  Imatinib  inhibă  înmulţirea  acestor 
celule într-un anumit subtip al acestor boli. 

  Sindromul  hipereozinofilic  (SHE)  şi/sau  leucemia  eozinofilică  cronică  (LEC).  Acestea  sunt  boli 

sanguine în care unele celule din sânge (numite eozinofile) încep să se înmulţească necontrolat. Imatinib 
inhibă înmulţirea acestor celule într-un anumit subtip al acestor boli. 

Page 2
background image

 

  Tumorile  stromale  gastrointestinale  maligne  (GIST).  GIST  este  un  cancer  al  stomacului  şi 

intestinelor.  Acesta  apare  din  înmulţirea  necontrolată  a  celulelor  în  ţesuturile  secundare  ale  acestor 
organe. 

  Dermatofibrosarcomul protuberans (DFSP). DFSP este un cancer al ţesutului de sub piele, în care 

anumite celule încep să se înmulţească necontrolat. Imatanib inhibă creşterea acestor celule. 

În acest prospect, vor fi utilizate abrevierile atunci când se va face referire la aceste afecţiuni. 
 
Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care acţionează Imatinib Amomed sau motivul pentru care v-a fost 
prescris acest medicament, întrebaţi-l pe medicul dumneavoastră.  
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Imatinib Amomed  

 
Imatinib Amomed vă va fi prescris numai de un medic cu experienţă în ceea ce priveşte medicamentele 
pentru tratamentul cancerelor  sanguine sau tumorilor solide. 
 
Urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile oferite de medicul dumneavoastră, chiar dacă acestea diferă faţă de 
informaţiile generale din acest prospect. 
 
Nu luaţi Imatinib Amomed:  
  Dacă sunteţi alergic la imatinib sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la punctul 6). 

Dacă acestea sunt valabile în cazul dumneavoastră, spuneţi medicului dumneavoastră acest lucru fără să 
luaţi Imatinib Amomed 

Dacă presupuneţi că puteţi fi alergic, dar nu sunteţi sigur, cereţi sfatul medicului dumneavoastră. 
 
Atenţionări şi precauţii 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte să luaţi Imatinib Amomed: 

  dacă aveţi sau aţi avut vreodată probleme ale ficatului, rinichilor sau inimii. 
  dacă luaţi levotiroxină, deoarece v-a fost îndepărtată chirurgical tiroida.  

 

Dacă oricare dintre aceste cazuri este valabil pentru dumneavoastră, informaţi-vă medicul înainte să luaţi 
Imatinib Amomed
.  

 

În timpul tratamentului cu Imatinib Amomed, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră în cazul în 
care constataţi creşteri rapide în greutateImatinib Amomed poate face ca organismul dumneavoastră să 
reţină apă (retenţie severă de lichide).  
 
În timpul tratamentului cu Imatinib Amomed, medicul dumneavoastră va verifica periodic dacă 
medicamentul îşi face efectul. De asemenea, vi se for efectua analize ale sângelui şi vi se va determina în 
mod periodic greutatea corporală. 
 
Copii şi adolescenţi  
Imatinib Amomed este, de asemenea, un tratament pentru copiii cu LGC. Nu există experienţă la copii cu 
LGC cu vârsta sub 2 ani. Există experienţă limitată la copii şi adolescenţi cu LLA Ph-pozitiv şi experienţă 
foarte limitată la copii şi adolescenţi cu MDS/MPD, DFSP, GIST şi SHE/LEC. 
 
Unii dintre copii şi adolescenţi cărora li se administrează Imatinib Amomed pot avea o creştere mai lentă 
decât este normal. Medicul le va monitoriza creşterea la vizite periodice. 
 
 
 
Imatinib Amomed împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală (cum este paracetamolul) şi preparate pe 

Page 3
background image

 

bază de plante medicinale (cum este sunătoarea). Unele medicamente pot interfera cu acţiunea Imatinib 
Amomed atunci când sunt utilizate împreună. Acestea pot creşte sau scădea acţiunea Imatinib Amomed, 
conducând la creşterea reacţiilor adverse sau făcând Imatinib Amomed mai puţin eficace. Imatinib Amomed 
poate face acelaşi lucru unor alte medicamente.  
 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi medicamente care împiedică formarea de cheaguri de sânge. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

Imatinib Amomed nu este recomandat în timpul sarcinii, cu excepţia cazurilor în care este absolut 
necesar, deoarece poate avea efecte negative asupra fătului. Medicul dumneavoastră va discuta cu 
dumneavoastră riscurile posibile ale administrării de Imatinib Amomed în perioada sarcinii.  

Femeilor care pot rămâne gravide li se va recomanda utilizarea unei metode contraceptive eficace în 
timpul tratamentului.  

Nu alăptaţi în timpul tratamentului cu Imatinib Amomed.  

Pacienţilor preocupaţi de fertilitatea lor în timpul tratamentului cu Imatinib Amomed li se recomandă 
să discute cu medicul lor.  

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 
Vă puteţi simţi ameţit sau somnolent sau puteţi avea vederea înceţoşată în timpul utilizării acestui 
medicament. Dacă apar astfel de manifestări, nu conduceţi sau nu folosiţi nici un fel unelte sau utilaje până 
nu vă simţiţi din nou bine. 
 
3. 

Cum să luaţi Imatinib Amomed  

 
Medicul dumneavoastră v-a prescris Imatinib Amomed pentru că aveţi o afecţiune gravă. Imatinib Amomed 
vă poate ajuta să trataţi această afecţiune.  
 
Cu toate acestea, luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Este important să procedaţi astfel pe întreaga perioadă de timp recomandată de către medicul 
dumneavoastră sau farmacist. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 
Nu întrerupeţi tratamentul cu Imatinib Amomed dacă medicul dumneavoastră nu v-a recomandat acest lucru. 
Dacă nu puteţi lua medicamentul aşa cum v-a prescris medicul dumneavoastră sau nu simţiţi nevoia să-l mai 
luaţi, adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.  
 
Cât de mult Imatinib Amomed să luaţi  
 
Utilizarea la adulţi 
 
Medicul dumneavoastră vă va spune exact câte comprimate de Imatinib Amomed să luaţi. 

 

  Dacă sunteţi tratat pentru LGC: 

În funcţie de starea dumneavoastră, doza iniţială uzuală administrată este fie 400 mg, fie 600 mg: 
-  400 mg administrată o dată pe zi, 
-    600 mg administrată sub forma unui comprimat de 400 mg  plus 2 comprimate de 100 mg o dată pe 
zi. 
 

  Dacă sunteţi tratat pentru GIST:  
Doza iniţială este 400 mg, administrată sub formă de 4 comprimate filmate o dată pe zi. 
 
Medicul dumneavoastră vă poate prescrie o doză mai mare sau mai mică în funcţie de răspunsul 
organismului dumneavoastră la tratament. Dacă doza dumneavoastră zilnică este de 800 mg (2 comprimate), 
trebuie să luaţi un comprimat dimineaţa şi pe cel de al doilea comprimat seara.  
 

Page 4
background image

 

  Dacă sunteţi tratat pentru LLA Ph-pozitiv  
Doza iniţială este de 600 mg, administrată sub forma unui comprimat de 400 mg plus 2 comprimate de 100 
mg o dată pe zi.  
 
  Dacă sunteţi tratat pentru MDS/MPD  
Doza iniţială este de 400 mg, administrată sub formă de 4 comprimate filmate o dată pe zi.  
 
  Dacă sunteţi tratat pentru SHE/LEC  
Doza  iniţială  este  de  100  mg,  administrată  sub  forma  a  1  comprimat  filmat  o  dată  pe  zi.  Medicul 
dumneavoastră poate decide creşterea dozei la 400 mg, administrată sub formă de 4 comprimate filmate 
dată 
pe zi, în funcţie de răspunsul dumneavoastră la tratament.  
 
  Dacă sunteţi tratat pentru DFSP  
Doza  este  de  800  mg  pe  zi  (8  comprimate  filmate),  administrată  sub  formă  de  4  comprimate  filmate 
dimineaţa şi 4 comprimate filmate seara. 
 
Utilizarea la copii şi adolescenţi  
Medicul dumneavoastră vă va spune câte comprimate de Imatinib Amomed să îi daţi copilului 
dumneavoastră. Cantitatea de Imatinib Amomed administrată va depinde de starea copilului dumneavoastră, 
de greutatea corporală şi de înălţimea sa. Doza totală zilnică la copii nu trebuie să depăşească 800 mg. 
Tratamentul poate fi administrat copilului dumneavoastră fie în priză unică zilnică sau, alternativ, doza 
zilnică poate fi împărţită în două prize (jumătate dimineaţa şi jumătate seara). 
 
Când şi cum să luaţi Imatinib Amomed  

-  Luaţi Imatinib Amomed în timpul mesei. Acest lucru vă va ajuta să evitaţi tulburările la nivelul 

stomacului când luaţi Imatinib Amomed.  

-  Înghiţiţi comprimatele întregi cu un pahar mare cu apă.  

 
Dacă nu puteţi înghiţi comprimatele, le puteţi dizolva  într-un pahar cu apă plată sau suc de mere:  

 

Utilizaţi aproximativ 200 ml pentru fiecare 400 mg de comprimat.  

 

Amestecaţi cu o lingură până când comprimatele sunt complet dizolvate.  

 

După ce comprimatul dizolvat, beţi imediat întregul conţinut al paharului. În pahar pot rămâne urme 
din comprimatele filmate dizolvate.  

 
Cât timp se administrează Imatinib Amomed  
Luaţi Imatinib Amomed zilnic atât timp cât vă recomandă medicul dumneavoastră.  
 
Dacă luaţi mai mult Imatinib Amomed decât trebuie  
Dacă aţi luat accidental prea multe comprimate, luaţi imediat legătura cu medicul dumneavoastră. Puteţi 
necesita îngrijire medicală. Luaţi cutia medicamentului cu dumneavoastră.  
 
Dacă uitaţi să luaţi Imatinib Amomed  

Dacă uitaţi să utilizaţi o doză, administraţi doza omisă imediat ce vă reamintiţi. Totuşi, dacă este 
aproape momentul pentru doza următoare, săriţi doza uitată.  

Apoi continuaţi cu schema de administrare obişnuită.  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, 
farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile  

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. Acestea sunt în general uşoare până la moderate. 

Page 5
background image

 

 
Aceste reacţii adverse pot să apară cu o anumită frecvenţă, definită mai jos:  

-  Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 persoană din 10.  
-  Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane.  
-  Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane.  
-  Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane.  
-  Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane.  
-  Cu frecvenţă necunoscută: care nu poate fi estimată din datele disponibile.  

 

Unele reacţii adverse pot fi grave. Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi oricare 
dintre următoarele: 
 

Reacţii adverse foarte frecvente sau frecvente:  
 

 

Creştere rapidă în greutate. Imatinib Amomed poate face ca organismul dumneavoastră să reţină apă 
(retenţie severă de lichide).  

 

Semne ale unei infecţii, cum sunt: febră, frisoane severe, dureri în gât sau ulceraţii în gură. Imatinib 
Amomed poate scădea numărul de globule albe din sânge, astfel încât puteţi contracta mai uşor 
infecţii.  

 

Sângerări sau vânătăi neaşteptate (când nu v-aţi rănit singur).  

 
Reacţii adverse mai puţin frecvente sau rare:  
 

  durere în piept, bătăi neregulate ale inimii (semne ale unor tulburări la nivelul inimii).  
  tuse, dificultăţi la respiraţie sau respiraţie dureroasă (semne ale unor probleme pulmonare).  
  confuzie, ameţeli sau leşin (semne ale tensiunii arteriale mici).  
  greaţă, însoţită de lipsa poftei de mâncare, urină închisă la culoare, colorarea în galben a pielii sau a 

albului ochilor (semne ale unor probleme ale ficatului).  

  erupţie trecătoare pe piele, înroşire a pielii, însoţită de vezicule la nivelul buzelor, ochilor, pielii sau 

gurii, descuamări ale pielii, febră, pete în relief, apărute pe piele, de culoare roşie sau violet, 
mâncărime, senzaţie de arsură, erupţie pustuloasă (semne de probleme la nivelul pielii).  

  dureri severe la nivelul abdomenului, sânge în vărsături, în materiile fecale sau în urină sau scaune 

de culoare neagră (semne ale unor tulburări gastrointestinale).  

  scădere severă a cantităţii de urină eliminată, senzaţie de sete (semne ale unor tulburări la nivelul 

rinichilor).  

  senzaţie de rău (greaţă), însoţită de diaree şi vărsături, dureri abdominale sau febră (semne ale unor 

tulburări la nivelul intestinului).  

 

dureri de cap severe, slăbiciune sau paralizie a membrelor sau a feţei, dificultăţi ale vorbirii, pierdere 
bruscă a stării de conştienţă (semne ale unor tulburări la nivelul sistemului nervos cum sunt 
sângerarea sau umflarea craniului/creierului). 

  paloare a pielii, senzaţie de oboseală, senzaţie de lipsă de aer şi urină închisă la culoare (semne ale 

numărului mic de globule roşii în sânge).  

  dureri la nivelul ochilor sau afectare a vederii.  
  dureri la nivelul şoldurilor sau dificultăţi la mers.  
  amorţire sau răcire a degetelor de la mâini şi de la picioare (semne ale sindromului Raynaud).  
  umflare bruscă şi înroşire a pielii (semne ale unei infecţii a pielii numită celulită).  
  tulburări ale auzului.  
  slăbiciune şi spasme musculare, însoţite de tulburări ale ritmului bătăilor inimii (semne ale 

modificării cantităţii de potasiu din sânge).  

  vânătăi.  
  durere la nivelul stomacului, însoţită de greaţă.  
  spasme musculare, însoţite de febră, urină de culoare maroniu-roşiatică, durere sau slăbiciune la 

nivelul muşchilor (semne ale unor probleme musculare).  

Page 6
background image

 

  dureri pelvine însoţite uneori de greaţă şi vărsături, sângerări vaginale neaşteptate, ameţeli sau stare 

de leşin cauzate de scăderea tensiunii arteriale (semne ale unor afecţiuni la nivelul ovarelor sau 
uterului).  

  greaţă, scurtare a respiraţiei, bătăi neregulate ale inimii, urină tulbure, oboseală şi/sau disconfort la 

nivelul articulaţiilor asociate cu rezultate anormale ale testelor de laborator (de exemplu concentraţie 
crescută de potasiu, concentraţie crescută de acid uric şi fosfor şi concentraţie scăzută de calciu în 
sânge).  

 
Dacă prezentaţi oricare dintre reacţiile adverse de mai sus, spuneţi-i imediat medicului dumneavoastră. 
 
Alte reacţii adverse pot să includă:  
Reacţii adverse foarte frecvente:  
 

  durere de cap sau senzaţie de oboseală.  
  senzaţie de rău (greaţă), stare de rău (vărsături), diaree sau indigestie.  
  erupţii trecătoare pe piele.  
  crampe musculare sau dureri la nivelul articulaţiilor, muşchilor sau oaselor.  
  umflare, de exemplu la nivelul gleznelor sau ochilor.  
  creştere în greutate.  

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră.
 
Reacţii adverse frecvente:  
 

  lipsă a poftei de mâncare, scădere în greutate sau modificări ale gustului.  
  senzaţie de ameţeală sau slăbiciune.  
  tulburări ale somnului (insomnie).  
  secreţie oculară însoţită de mâncărime, înroşire şi tumefiere (conjunctivită), lăcrimare sau vedere 

înceţoşată.  

  sângerări la nivelul nasului.  
  durere sau balonare a abdomenului, flatulenţă, arsuri în capul pieptului sau constipaţie.  
  mâncărimi.  
  cădere accentuată sau rărire a părului.  
  senzaţie de amorţeală la nivelul mâinilor sau picioarelor.  
  ulceraţii la nivelul gurii.  
  dureri ale articulaţiilor însoţite de umflare.  
  uscăciune la nivelul gurii, uscăciune a pielii sau uscăciune la nivelul ochilor.  
  sensibilitate scăzută sau crescută a pielii.  
  bufeuri, frisoane sau transpiraţii în timpul nopţii.  

Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră. 
 
Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută:  
 

  înroşire şi/sau umflare a palmelor şi a tălpilor, care pot fi însoţite de senzaţie de furnicături şi durere 

cu caracter de arsură.  

  încetinire a creşterii la copii şi adolescenţi.  

 
Dacă oricare dintre aceste reacţii adverse vă afectează sever, spuneţi-i medicului dumneavoastră. 
 
Dacă  prezentaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 
asistentei medicale. Acestea pot fi şi reacţii adverse care nu sunt menţionate în acest prospect. 
 
 

Page 7
background image

 

Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
5. 

Cum se păstrează Imatinib Amomed  

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data expirării se referă la 
ultima zi din aceea lună. 

 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale păstrare.  

 

Nu aruncaţi nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum 
să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
Ce conţine Imatinib Amomed  

Substanţa activă este mesilatul de imatinib. Fiecare comprimat Imatinib Amomed conţine mesilat de 
imatinib, echivalent cu imatinib 400 mg.  

-  Celelalte componente sunt celuloză microcristalină  , hidroxipropilceluloză , povidonă , 

crospovidonă (tip A) , dioxid de siliciu coloidal anhidru, stearat de magneziu .  

-  Filmul comprimatului conţine hipromeloză,, macrogol 400, talc , oxid roşu de fer (E172), oxid 

galben de fer (E172).  

 
Cum arată Imatinib Amomed şi conţinutul ambalajului  
Imatinib Amomed 400 mg comprimate filmate de culoare galben închis până la maro-portocaliu, de formă 
ovală, cu lungimea de 21,6 mm şi lăţimea de 10,6 mm (± 5%), cu o linie de secționare pe o parte și „400” pe 
cealaltă parte.  
Comprimatul poate fi divizat în doze egale. 
 
Este disponibil în ambalaje care conţin 30, 60, 90, 120, 180 comprimate filmate. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  
Amomed Pharma GmbH 
Nikolsdorfergasse 1/15-17 / 1050 Viena 
Austria 
 
Fabricanţi  
Remedica LTD 
Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol 
Cipru 
 
Pharmadox Healthcare Ltd 
KW20A – Kordin Industrial Park – Paola, PLA 3000 
Malta  
 
 
Acest medicament este autorizat în statele membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele 
denumiri comerciale: 
 
Olanda: Imatinib Amomed 100mg & 400mg, Filmomhulde tabletten 

Page 8
background image

 

Bulgaria: Imatinib Amomed 100mg & 400mg филмирани таблетки 
Cehia: Imatinib Amomed 100mg & 400mg potahované tablety 
Germania: Imatinib Amomed 100mg & 400mg Filmtabletten 
Estonia: Imatinib Amomed 
Ungaria: Imatinib Amomed 100mg & 400mg Filmtabletta 
Letonia: Imatinib Amomed 100mg & 400mg Plėvele dengtos tabletės 
Lituania: Imatinib Amomed 100mg & 400mg Apvalkotās tabletes 
Polonia: Imatinib Amomed 
Romȃnia: Imatinib Amomed 100mg & 400mg comprimate filmate 
Slovenia: Imatinib Amomed Pharma 100mg & 400mg Filmsko obložene tablete 
Slovacia: Imatinib Amomed 
 
Acest prospect a fost revizuit în Decembrie 2015 
 
 
 

IMATINIB AMOMED 400 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 30 compr. film.

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 60 compr. film.

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 90 compr. film.

Cutie cu blist. PVC-PE-PVDC/Al x 180 compr. film.