IMATINIB ACTAVIS 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru IMATINIB ACTAVIS 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: IMATINIB ACTAVIS 100 mg
Substanța activă: IMATINIBUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L01XE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blister din Al/PVC/Aclar x 180 capsule
Cod cim: W59827005
Firma producătoare: SINDAN PHARMA S.R.L. - ROMANIA