GLIVEC 100 mg - PROSPECT

Prospectul pentru GLIVEC 100 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GLIVEC 100 mg
Substanța activă: IMATINIBUM
Concentrația: 100mg
Cod atc: L01XE01
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 48 caps.
Cod cim: W06844002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:

GLIVEC 100 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 24 caps.

Cutie x 96 caps.

Cutie x 120 caps.

Cutie x 180 caps.