PEDEA 5mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru PEDEA 5mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PEDEA 5mg/ml
Substanța activă: IBUPROFENUM
Concentrația: 5mg/ml
Cod atc: C01EB16
Acțiune terapeutică: ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 fiole sol. inj. x 2ml
Cod cim: W51664001
Firma producătoare: ORPHAN EUROPE SARL - FRANTA
Conținut prospect: