LAROFEN 50 mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru LAROFEN 50 mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LAROFEN 50 mg/g
Substanța activă: IBUPROFENUM
Concentrația: 50mg/g
Cod atc: M02AA13
Acțiune terapeutică: PREPARATE TOPICE PENTRU DURERI ARTICULARE SI MUSCULARE ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE DE UZ TOPIC
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9252_24.08.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 tub din Al x 40 g gel
Cod cim: W55056001
Firma producătoare: LAROPHARM S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9252/2016/01                                                                            

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Larofen 50 mg/g gel 

Ibuprofen 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
- Dacă după 14 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect:

 

1. Ce este Larofen gel şi pentru ce se utilizează  
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Larofen gel  
3. Cum să utilizaţi Larofen gel  
4. Reacţii adverse posibile  
5. Cum se păstrează Larofen gel  
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 

 
1. Ce este Larofen gel şi pentru ce se utilizează  

 
Larofen gel conţine ibuprofen, un antiinflamator nesteroidian care reduce inflamaţia şi durerea.  
Larofen gel este indicat în tratamentul local simptomatic al durerilor musculare sau osteoarticulare, de 
origine reumatică sau traumatică (entorse, luxaţii, dureri lombare, traumatisme uşoare ale tendoanelor, 
ligamentelor, etc.). 
 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte

 

să utilizaţi Larofen gel 

 

Nu utilizaţi Larofen gel:  

- dacă sunteţi alergic la ibuprofen sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la pct. 6);  
- dacă aţi suferit vreodată de astm bronşic, erupţii cutanate sau secreţii nazale abundente după administrarea 
de acid acetilsalicilic sau a oricărui alt AINS; 
- pe leziuni cutanate (dermatoze umede, eczeme, leziuni infectate, arsuri sau tăieturi), pe mucoase sau sub 
pansament ocluziv;  
- în ultimele 4 luni de sarcină. 
 
Nu utilizaţi Larofen gel la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 15 ani. 
 

Atenţionări şi precauţii  

Înainte să utilizaţi Larofen gel, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:  
- suferiţi de afecţiuni gastrointestinale, cum sunt iritaţii şi hemoragii gastrice;  
- suferiţi de afecţiuni renale;  


Page 2
background image

2

 

- aveţi predispoziţie la astm bronşic;  
- vă aflaţi în tratament cu anticoagulante de tip cumarinic (datorită riscului crescut de sângerare).  
 
Evitaţi contactul cu ochii, buzele şi zona genitală.  
Evitaţi aplicarea pe suprafeţe întinse.  
Spălaţi mâinile după fiecare utilizare, mai puţin atunci când trataţi o zonă dureroasă localizată la nivelul 
mâinilor. 
Întrerupeţi tratamentul cu Larofen gel dacă apar erupţii pe piele sau mâncărime şi adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră.   

 
Larofen gel împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente.  
Utilizarea concomitentă a mai multor medicamente ce conţin antiinflamatoare nesteroidiene creşte riscul 
reacţiilor adverse, indiferent de calea de administrare a acestora. Evitaţi utilizarea Larofen gel în timpul 
administrării altor medicamente ce conţin antiinflamatoare nesteroidiene. 

 
Sarcina şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament. 
Nu utilizaţi Larofen gel dacă sunteţi în ultimele 4 luni de sarcină.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  

Larofen gel nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  
 
 

3. Cum să utilizaţi Larofen gel  

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doar pentru administrare cutanată. 
Aplicaţi Larofen gel pe zona dureroasă, masaţi uşor, până la absorbţia completă.  
Nu utilizaţi Larofen gel mai mult de 2 săptămâni, decât dacă medicul dumneavoastră v-a recomandat astfel.  

 
Adul

ţ

ş

i adolescen

ţ

i cu vârsta peste 15 ani 

Doza recomandată pentru o aplicare este de aproximativ 2-3 g Larofen gel, repetând, dacă este necesar, de 3 
până la 4 ori pe zi.   

 
Copii 

ş

i adolescen

ţ

i cu vârsta sub 15 ani 

Nu utilizaţi Larofen gel la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 15 ani. 

 
Dacă utilizaţi mai mult Larofen gel decât trebuie 

În cazul în care aţi utilizat mai mult Larofen gel decât trebuie, spălaţi zona respectivă cu multă apă.  

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Larofen gel  

Nu administraţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. Reacţii adverse posibile  

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele.  


Page 3
background image

3

 

Larofen gel este în general bine tolerat.  
Larofen gel poate determina reacţii adverse tipice antiinflamatoarelor nesteroidiene. Acestea pot fi:  
- locale, de exemplu: eritem localizat, prurit;  
- sistemice (în funcţie de absorbţia sistemică, cantitatea de gel aplicată, suprafaţa tratată, integritatea 
epiteliului cutanat, durata tratamentului, utilizarea unui pansament ocluziv): dureri epigastrice, ameţeli, 
vedere înceţoşată, retenţie de apă şi de electroliţi, edeme. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile 
adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale: 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: [email protected]  
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament. 
  
 

5.

 

Cum se păstrează Larofen gel 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă 
la ultima zi a lunii respective.  
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.  
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  

 
 
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
Ce conţine Larofen gel  

- Substanţa activă este ibuprofenul. Un gram gel conţine ibuprofen 50 mg.  
- Celelalte componente sunt: hipromeloză, hidroxid de sodiu, alcool izopropilic, alcool benzilic, apă 
purificată.  
 

Cum arată Larofen gel şi conţinutul ambalajului  

Larofen gel se prezintă sub formă de gel transparent, omogen, incolor.  
Cutie cu un tub din Al a 40 g gel.  

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

S.C. Laropharm S.R.L. 
Şoseaua Alexandriei nr. 145A, Bragadiru, judeţul Ilfov, România  
Tel/Fax: +4 021 369 32 02/03/06 
e-mail: 

[email protected] 

 
Acest prospect a fost revizuit în august 2016. 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/