TONSILOTREN - PROSPECT

Prospectul pentru TONSILOTREN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TONSILOTREN
Substanța activă: HOMEOPATE
Concentrația: -
Cod atc: XRNIT
Acțiune terapeutică: HOMEOPATE CU INDICATII TERAPEUTICE HOMEOPATE CU INDICATII TERAPEUTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_4184_13.02.04.pdf
Ambalaj: Cutie x 3 blist. x 20 compr.
Cod cim: W13861001
Firma producătoare: DEUTCHE HOMOOPATHIE UNION - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATĂ NR. 4184/2004/01      

 

 

 

 

Anexa 1 

                                                                                                                                                            Prospect 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

 

TONSILOTREN comprimate 

Atropinum sulfuricumHepar sulfurisKalium bichromicumSilicea,  Mercurius bijodatus

 

 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-  Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 
-  Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-  Dacă după 2 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Tonsilotren şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Tonsilotren 

3. 

Cum să luaţi Tonsilotren 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Tonsilotren 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Tonsilotren şi pentru ce se utilizează  

 
Dacă după 2 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.  
 
Este  recomandat  în  afecţiuni  ale  tractului  respirator  superior  cum  ar  fi:  amigdalite  acute,  de  exemplu 
faringită catarala, faringita cronica, faringita cronică şi cronic recurentă, hiperplazia amigdalelor la copii, 
tonsilectomii. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Tonsilotren 

 
Nu luaţi Tonsilotren 

dacă  sunteţi  alergic  la 

Atropinum sulfuricum,  Hepar sulfuris,  Kalium bichromicum

Silicea,Mercurius bijodatus

  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui  medicament 

(enumerate la punctul 6). 
 
Tonsilotren nu trebuie administrat copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani. 
 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să luaţi Tonsilotren, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
O reevaluare a tratamentului este necesară 
- dacă afecțiunea acută nu se ameliorează sau se înrăutățește după 2 zile de tratament 
- dacă apar simptome noi, de exemplu temperatură mai mare de 39°C. 
 
Tonsilotren împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente. 
Nu sunt cunoscute. 

Page 2
background image

 

2

 
Tonsilotren împreună cu băuturi şi alcool 
Indicatie  generala:  efectul  unui  medicament  homeopat  poate  fi  influentat  nefavorabil  de  catre  factori 
generali daunatori ce tin de stilul de viata ca si de catre stimulanti (alcool, cafea). 
 
Sarcina şi  alăptarea  
 
Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă, 
adresaţi-vă medicului  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Tonsilotren va fi utilizat în timpul sarcinii sau alăptării numai dacă medicul dumneavoastră consideră că 
este absolut necesar. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Tonsilotren nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
Acest medicament conține lactoză monohidrat și zahăr.
 Dacă medicul dumneavoastră v-a atenținat că 
aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament. 
 
 
3. 

Cum să luați Tonsilotren 

 
Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  este  descris  în  acest  prospect  sau  aşa  cum  v-a  spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Adulți 
În cazul în care medicul nu recomandă alte doze, doza recomandată pentru adulți în afecţiuni acute este 
de  1 comprimat la fiecare oră, până la maximum 12 comprimate pe zi,  până la stabilirea unei ameliorări. 
În tratamentul ulterior sau în faringitele cronice doza recomandată este de 1-2 comprimate de 3 ori pe zi. 
 
Utilizarea la copii şi adolescenţi 
În  cazurile  acute,  doza  recomandată  este  de  1  comprimat  la  fiecare  doua  ore,  în  primele  1-2  zile.  În 
tratamentul ulterior sau în faringitele cronice doza recomandată este de 1 comprimat de 3 ori pe zi. 
La copiii cu hiperplazie a amigdalelor faringiene doza recomandată este de 1 comprimat de 3 ori pe zi.  
 
Durata tratamentului 
Tratamentul trebuie sa dureze cel putin 6-8 saptamani. 
În faringita cronica recurenta se recomandă repetarea curelor de tratament de 6-8 săptămâni de mai multe 
ori pe an. 
 
Mod de administrare 
Comprimatele trebuie lăsate să se dizolve lent la nivelul cavităţii bucale. Pentru copiii mici, comprimatele 
pot fi sfărâmate și apoi dizolvate într-o cantitate mică de apă. 
Trebuie să se păstreze un interval de cel puțin jumătate de oră între administrarea medicamentului și 
mese. 
 
Dacă luaţi  mai mult Tonsilotren decât trebuie 
Anunțați imediat medicul. 
 
Dacă uitaţi să luaţi Tonsilotren 
Dacă  ați  uitat  să  luați  o  doză,  luați-o  imediat  ce  v-ați  amintit,  apoi  treceți  la  schema  de  dozare 
recomandată. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

Page 3
background image

 

3

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate: 
Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 

-  Erupții cutanate tranzitorii, 
-  Creșterea  cantității  de  salivă  –  aceasta  revine  la  normal  la  scăderea  dozei  sau  la  mărirea 

intervalului dintre doze. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând 
reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Tonsilotren 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi  sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Tonsilotren 

Substanţele 

active 

sunt: 

Atropinum sulfuricum 

trit. 

D5 

12,5 

mg,  

Hepar sulfuris trit. D3  10,0  mg,  Kalium bichromicum  trit.  D4  50,0  mg,  Silicea  trit.  D2  5,0  mg, 
Mercurius bijodatus trit. D8 25,0 mg. 
 

Celelalte componente sunt: Zahăr, lactoză monohidrat, stearat de magneziu 

 
Cum arată Tonsilotren şi conţinutul ambalajului 
 
Cutie cu 3 blistere a câte 20 comprimate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
DEUTSCHE-HOMÖOPATHIE-UNION 
DHU-ARZNEIMITTEL GMBH&CO.KO,  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germania 
 
Pentru  orice  informaţii  referitoare  la  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactaţi  reprezentanţa  locală  a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
 
Acest prospect a fost revizuit în Ianuarie 2017.
 
 
Alte surse de informaţii 
 

Page 4
background image

 

4

Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/