CORYZALIA - PROSPECT

Prospectul pentru CORYZALIA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CORYZALIA
Substanța activă: HOMEOPATE
Concentrația: -
Cod atc: XRNIT
Acțiune terapeutică: HOMEOPATE CU INDICATII TERAPEUTICE HOMEOPATE CU INDICATII TERAPEUTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7664_25.05.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. Al/PVC x 20 draj.
Cod cim: W43758001
Firma producătoare: BOIRON - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7664/2015/01 

 

 

 

               Anexa 1 

Prospect

 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Coryzalia drajeuri 

 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament, 
deoarece c

onţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este Coryzalia 

şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Coryzalia 

3.

 

Cum să utilizaţi Coryzalia 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Coryzalia 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.     Ce este Coryzalia 

şi pentru ce se utilizează 

 
Coryzalia 

este un medicament homeopatic utilizat în mod tradiţional în tratamentul simptomatic al 

răcelilor, guturaiului şi rinitelor. 
 
 

2.     

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Coryzalia  

 

Nu utilizaţi Coryzalia: 

-

 

dacă sunteţi

 

alergic la 

substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6). 

 

At

enţionări şi precauţii 

Coryzalia 

conţine zahăr. 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele 

categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

 

Coryzalia 

împreună cu alte medicamente 

Coryzalia nu pr

ezintă interacţiuni cu alte medicamente. 

 

Sarcina, 

alăptarea şi fertilitatea  

Datorită datelor insuficiente privind administrarea medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării, se 

recomandă a se evita administrarea medicamentului la gravide sau la femei care alăptează.  


Page 2
background image

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Coryzalia nu are nicio 

influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 

 
 

3. 

Cum să utilizaţi Coryzalia 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 

medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 

Doze 

Doza 

recomandată este de un drajeu din oră în oră.  

După ameliorarea simptomelor, se măreşte intervalul dintre administrări. 
 

Mod de administrare 

Administrare oral

ă. 

Drajeul se dizolvă încet în cavitatea bucală (nu se înghite). 
 

Utilizarea la copii  

La copii cu vârsta sub 6 ani, drajeurile 

se administrează după dizolvare în apă. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Coryzalia decât trebuie 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Coryzalia 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Coryzalia 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului. 

 
 
4.

 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Nu sunt cunoscute reacţiile adverse produse de Coryzalia.  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul:  

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 

Bucureşti 011478-RO 
Tel: +4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 


Page 3
background image

5.

 

Cum se păstrează Coryzalia 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 

Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare.

 

 

Nu utilizaţi Coryzalia după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după ”Data expirării”. Data de expirare 

se referă la ultima zi a lunii respective. 
 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

Ce conţine Coryzalia 

Substanţele active sunt : 

Allium cepa 3CH 0,333 mg, Belladonna 3 CH 0,333 mg, Sabadilla 3 CH 0,333 

mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,333 mg, Gelsemium sempervirens 3 CH 0,333 mg, Pulsatilla 3 CH 
0,333 mg. 

Celelalte 

componente sunt: zahăr, talc, gumă arabică (Acacia), stearat de magneziu, gelatină, ceară albă, 

cear

ă Carnauba. 

 

Cum arată Coryzalia şi conţinutul ambalajului 

Coryzalia

 

se pr

ezintă sub formă de drajeuri cilindrice, biconvexe, lucioase, omogene, de culoare albă. 

 
Ambalaj 

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 20 drajeuri. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

BOIRON 
2 avenue de l’Ouest Lyonnais 
69510 Messimy – 

Franţa  

 

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 

deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
Acest prospect a fost revizuit în mai 2015