CICADERMA - PROSPECT

Prospectul pentru CICADERMA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CICADERMA
Substanța activă: HOMEOPATE
Concentrația: -
Cod atc: XRNIT
Acțiune terapeutică: HOMEOPATE CU INDICATII TERAPEUTICE HOMEOPATE CU INDICATII TERAPEUTICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8459_09.12.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 tub din Al x 30 g unguent
Cod cim: W08364001
Firma producătoare: BOIRON - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8459/2015/01 

 

 

 

               

Anexa 1 

Prospect

 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Cicaderma unguent 

 

 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1.

 

Ce este Cicaderma şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cicaderma 

3.

 

Cum să utilizaţi Cicaderma 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Cicaderma 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.     Ce este Cicaderma şi pentru ce se utilizează 

 
Cicaderma este un medicament homeopatic utilizat în mod tradiţional în arsuri şi răni superficiale de mică 
întindere, eritem solar, fisuri şi crăpături ale pielii, înţepături de insecte.  
 
 

2.     Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cicaderma  
 
Nu utilizaţi Cicaderma: 

-

 

dacă sunteţi

 

alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Se va evita expunerea la soare a zonelor pe care s-a aplicat Cicaderma (risc de leziune prin 
fotosensibilizare). 
Caracterul ocluziv al excipientului poate favoriza o suprainfecţie; se recomandă ca înaintea aplicării 
tratamentului cu Cicaderma să se asigure asepsia leziunilor tratate. 
 

Cicaderma împreună cu alte medicamente 

Cicaderma nu prezintă interacţiuni cu alte medicamente. 
 
 


Page 2
background image

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea  

Datorită  datelor  insuficiente  privind  administrarea  medicamentului  în  timpul  sarcinii  sau  alăptării,  se 
recomandă a se evita administrarea medicamentului la gravide sau la femei care alăptează.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Cicaderma nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să utilizaţi Cicaderma 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 

Doze 

În funcţie de gravitatea leziunilor cutanate, unguentul se aplică de 1 – 2 ori pe zi, cu sau fără pansament. 
 

Mod de administrare 

Administrare cutanată. 
Unguentul se aplică în strat subţire la nivelul tegumentului afectat după curăţarea leziunilor care urmează 
a fi tratate.  
 

Dacă utilizaţi mai mult Cicaderma decât trebuie 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Cicaderma 

Nu aplicaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Cicaderma 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 
 
4.

 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Hypericum perforatum (sunătoarea) din compoziţia unguentului Cicaderma are efect sensibilizant (efect 
datorat hipericinei); aplicarea sa cutanată poate determina apariţia de reacţii adverse cutanate (datorate 
riscului de fotosensibilizare). 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând 
reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.

 

 
 
5.

 

Cum se păstrează Cicaderma 


Page 3
background image

 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu utilizaţi Cicaderma după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după ”Data expirării:”. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

Ce conţine Cicaderma 

Substanţele active sunt: 

Calendula officinalis plant

ă

 proasp

ă

t

ă

 20g, Hypericum perforatum plant

ă

 

proasp

ă

t

ă

 10 g, Achillea millefolium plant

ă

 proasp

ă

t

ă

 10 g, Ledum palustre TM 1,50 g, Anemone 

pulsatilla TM 1,50 g, pentru 100 g unguent

 

Celelalte componente sunt: vaselină. 
 

Cum arată Cicaderma şi conţinutul ambalajului 

Unguent omogen, cu consistenţă de vaselină, de culoare galbenă până la galben-oranj, cu miros aromat, 
caracteristic.

 

Cutie cu un tub din aluminiu a 30 g de unguent. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

BOIRON 
2 avenue de l’Ouest Lyonnais 
69510 Messimy 
Franţa  
 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
Acest prospect a fost aprobat în decembrie 2015.