CEPLENE - PROSPECT

Prospectul pentru CEPLENE - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CEPLENE
Substanța activă: HISTAMINUM
Concentrația: 0,5mg/0,5ml
Cod atc: L03AX14
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE IMUNOSTIMULANTE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 14 flacoane x 0,5ml sol. inj.
Cod cim: W53539001
Firma producătoare: CATALENT UK PACKAGING LTD - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: