HEXORAL 2 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru HEXORAL 2 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HEXORAL 2 mg/ml
Substanța activă: HEXETIDINUM
Concentrația: 2mg/ml
Cod atc: A01AB12
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU CAVITATEA BUCALA ANTIINFECTIOASE SI ANTISEPTICE PT. TRAT. CAVITATII BUCALE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1582_10.04.09.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon presurizat din Al x 40 ml spray bucofaringian, solutie+ valva si sistem de pulverizare
Cod cim: W52611001
Firma producătoare: FAMAR ORLEANS - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1582/2009/01                               

Anexa 1

`

 

                                                                                                                           Prospect 

 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

HEXORAL 2 mg/ml, spray bucofaringian, soluţie 

Hexetidină 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizaţi  acest 
medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi  întotdeauna  acest  medicament  conform  indicaţiilor  din  acest  prospect  sau  indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui 
medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Hexoral şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Hexoral 

3. 

Cum să utilizaţi Hexoral  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Hexoral 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Hexoral şi pentru ce se utilizează  

 

Dacă după 5 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.  
 
Hexoral  face  parte  din  grupul  medicamentelor  utilizate  în  tratamentul  local  al  infecţiilor  şi 
inflamaţiilor gurii şi faringelui. 
 
Adjuvant în: 
-tratamentul infecţiilor mucoasei bucofaringiene (inclusiv candidozice); 
-prevenţia şi tratamentul gingivitelor; 
-tratamentul inflamaţiilor faringelui şi a ulcerelor aftoase (pentru a preveni suprainfecţia); 
-combaterea mirosului urât al gurii; 
-tratamentul pre şi postoperator în cazul intervenţiilor chirurgicale stomatologice. 
 

 
 


Page 2
background image

 

2

 
 
2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Hexoral  

 
Nu utilizaţi Hexoral  

-dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  hexetidină  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale 
medicamentului (enumerate la pct. 6).

 

-la copii cu vârsta sub 3 ani 

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Hexoral, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

Indicaţiile  terapeutice  nu  justifică  un  tratament  prelungit,  datorită  riscului  de  apariţie  a 
dezechilibrelor florei microbiene bucofaringiene. 
 
Tratamentul  trebuie  reevaluat  de  către  medic  dacă  simptomele  persistă  după  5  zile  şi/sau  sunt 
asociate cu febră. 
 
A se respecta dozele şi durata tratamentului (vezi pct. 3). 
  

Hexoral împreună cu alte medicamente 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să 
luaţi orice alte medicamente. 
 

 

Utilizarea simultană sau succesivă a altor antiseptice trebuie evitată datorită posibilităţii apariţiei 
interacţiunilor (antagonism, inactivare, etc.), în special cu derivaţii anionici. 
Hexetidina este inactivată de soluţiile alcaline.

 

 
Utilizarea Hexoral cu alimente şi băuturi 

 Hexoral se administrează după mese. 

 
Sarcina şi alăptarea 

Dacă  sunteţi  gravidă  sau  alăptaţi,  credeţi  că  aţi  putea  fi  gravidă  sau  intenţionaţi  să  rămâneţi 
gravidă,  adresaţi-vă  medicului    sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament. 
 
Nu există studii clinice controlate la om dar pe baza studiilor la animale şi presupunând teoretic o 
absorbţie în sânge neglijabilă la om, se consideră puţin probabil ca utilizarea  
Hexoral 2 mg/ml, spray bucofaringian la femei gravide să prezinte risc pentru făt. 
 
Din  aceleaşi  motive  se  consideră  puţin  probabil  ca  utilizarea  Hexoral,  2  mg/ml,  spray 
bucofaringian la femei care alăptează să prezinte risc pentru sugar. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Hexoral nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

 

 
La  copii  cu  vârsta  până  la  3  ani,  datorită  aromei  de  mentă  din  compoziţia  Hexoral,  pot  apare 
spasm glotic sau bronşic, crize de astm broşic sau chiar insuficienţă respiratorie. 
Hexoral conţine o cantitate mică de alcool etilic (etanol) <100 mg per doză. 
 


Page 3
background image

 

3

Hexoral conţine printre excipienţi şi derivaţi terpenici, care reduc pragul epileptogen şi, în doze 
excesive pot determina apariţia convulsiilor la copii; a se ţine cont de prezenţa acestor excipienţi 
şi la persoane cu antecedente de epilepsie. 
 
 

3. 

Cum să utilizați Hexoral  

 

Adul

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 6 ani 

O doză de Hexoral corespunde pulverizării aerosolului timp de 1 - 2 secunde la nivelul cavităţii 
bucale sau faringelui. 
 
Dacă  nu  există  alte  recomandări,  se  administrează  o  doză  (o  pulverizare)  de  două  ori  pe  zi, 
preferabil  dimineaţa  şi  seara,  după  mese;  la  nevoie,  doza  se  poate  creşte  până  la  maxim  2 
pulverizări de 3 ori pe zi. 
 
Hexetidina aderă la suprafaţa mucoaselor, ceea ce duce la un efect pe termen lung. De aceea, se 
recomandă administrarea după mese. 
 

Instruc

ţ

iuni de utilizare 

 

 

 

 

 
Sistemul  de  pulverizare  se  fixează  în  orificiul  corespunzător  din  vârful 
flaconului,  prin  exercitarea  unei  presiuni  uşoare.  Vârful  sistemului  de 
pulverizare se ţine la distanţă de corp. 
 
Vârful  sistemului  de  pulverizare  se  introduce  în  cavitatea  bucală  şi  se 
orientează spre zona afectată. Întotdeauna, în timpul pulverizării, flaconul se 
menţine în poziţie verticală. 
 
Se  pulverizează  cantitatea  necesară  de  Hexoral,  2  mg/ml,  spray 
bucofaringian, ţinând apăsat capul flaconului timp de 1-2 secunde. În timpul 
acestei manevre nu se respiră. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
În cazul în care valva este deschisă ţinând flaconul culcat, din flacon iese doar 
gazul propulsor, soluţia cu substanţa activă rămânând în flacon. 

 

 
 
 
 


Page 4
background image

 

4

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hexoral  este  activ  faţă  de  majoritatea  agenţilor  patogeni  din  gură  şi  gât, 
inclusiv fungi (ciuperci). 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Alte informaţii: 
Substanţa activă din Hexoral poate adera de mucoasă timp de 12 ore. Pentru 
ca  aderenţa să fie persistentă, se  administrează  după  mese,  pentru  a  preveni 
înlăturarea de pe mucoase de către alimente şi băuturi. 
Hexoral nu poluează mediul ambiant, deoarece gazul propulsor este azotul. 

 
Durata tratamentului nu trebuie să depăşească 5 zile consecutive. Prelungirea tratamentului peste 
acest interval se poate face numai la recomandarea medicului. 
 

Copii cu vârsta între 3 

ş

i 6 ani 

Administrarea Hexoral, 2 mg/ml, spray bucofaringian se va face în doza minimă eficace şi numai 
la recomandarea medicului. 

Vârstnici 

Se recomandă aceleaşi doze ca la adulţi 
 

Dacă utilizaţi mai mult Hexoral decât trebuie   

Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră.  
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Hexoral 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi alta, imediat ce v-aţi amintit. Nu luaţi o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Hexoral  

Întreruperea  prematură  a  tratamentului  nu  vă  afectează  în  mod  direct,  dar  este  posibil  ca 
vindecarea afecţiunii pentru care aţi utilizat Hexoral să apară mai târziu. 
 


Page 5
background image

 

5

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 
Următoarele reacții adverse au fost raportate la administrarea de hexetidină: 

Foarte rare (pot afecta mai pu

ț

in de 1 din 10000 persoane): 

 

Reacții de hipersensibilitate ușoare până la forme severe, 

 

Tulburări de gust sau dispariția gustului, 

 

Tuse, 

 

Respirație dificilă, 

 

Uscăciunea gurii,  

 

Disfagie,  

 

Greaţă,  

 

Mărirea glandei salivare,  

 

Vărsături, 

 

Iritație locală. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  <medicului  dumneavoastră>  <sau> 
<farmacistului>.  Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De 
asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, 
ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a 
Dispozitivelor  Medicale  http://www.anm.ro/.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la 
furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 
5. 

Cum se păstrează Hexoral  

 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu  utilizaţi  Hexoral  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  ambalaj,  după  EXP.  Data  de  expirare  se 
referă la ultima zi a lunii respective.

 

 
A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original. 
A se utiliza în 6 luni după prima deschidere a flaconului. 
 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul 
cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Hexoral  

- Substanţa activă este hexetidina. Un ml spray bucofaringian, soluţie conţine hexetidină 2 mg. 


Page 6
background image

 

6

- Celelalte componente sunt: polisorbat 80, acid citric monohidrat, zaharină sodică, levomentol, 
ulei de eucalipt, edetat de sodiu şi calciu, etanol 96%, hidroxid de sodiu, apă purificată, azot. 
 

Cum arată Hexoral şi conţinutul ambalajului 

Hexoral se prezintă sub formă de lichid limpede, incolor, cu miros de mentă. 
 
Este  disponibil  în  cutii  cu  un  flacon  presurizat  din  Al  a  40  ml  spray  bucofaringian,  soluţie 
prevăzut cu valvă şi sistem de pulverizare 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED 
Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Irlanda 

 
Fabricantul

 

DELPHARM ORLÉANS 
5 avenue de Concyr, Orléans Cedex 2, 45071, Franţa 

 
Acest prospect a fost aprobat în Martie, 2021.