GRANISETRON ACTAVIS 2 mg - PROSPECT

Prospectul pentru GRANISETRON ACTAVIS 2 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GRANISETRON ACTAVIS 2 mg
Substanța activă: GRANISETRONUM
Concentrația: 2mg
Cod atc: A04AA02
Acțiune terapeutică: ANTIEMETICE ANTAGONISTI AI SEROTONINEI (5HT-3)
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6700_25.07.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/Al x 100 (10x10) compr. film.
Cod cim: W54348003
Firma producătoare: ACTAVIS HF. - ISLANDA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6699/2014/01-02-03

                                                    Anexa 1

 

                                                                                 6700/2014/01-02-03                                                  Prospect 

 
        

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Granisetron Labormed 1 mg comprimate filmate 
Granisetron Labormed 2 mg comprimate filmate 

 

granisetron 

   

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament

 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.   

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestați orice reacţii adverse adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect: 

1.

 

Ce este Granisetron Labormed şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți

 

înainte să luaţi Granisetron Labormed  

3.

 

Cum să luaţi Granisetron Labormed  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Granisetron Labormed  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Granisetron Labormed şi pentru ce se utilizează 

 

Granisetron Labormed conţine o substanţă activă numită granisetron. Acesta aparţine unui grup de 
medicamente numit „antagonişti ai receptorilor 5-HT

3

” sau „antiemetice”. Aceste comprimate sunt 

destinate utilizării numai la adulţi.  
 
Granisetron Labormed este utilizat pentru prevenirea sau tratamentul stării de greaţă şi vărsăturilor 
(senzaţie şi stare de rău) produse de alte tratamente medicamentoase, precum chimioterapia sau 
radioterapia împotriva cancerului

.  

 
 

2. 

Ce trebuie să știți înainte sa luaţi Granisetron Labormed 

 
Nu luaţi Granisetron Labormed  

-

 

  dacă sunteţi alergic  la granisetron sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6.).  

 

Atenționări și precauții  

Înainte să luați Granisetron Labormed, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului

 

sau

 

asistentei medicale 
-

 

 dacă aveţi probleme cu motilitatea intestinală din cauza unui blocaj la nivelul intestinului  

-

 

 dacă aveţi probleme cu inima, sunteţi tratat pentru cancer cu un medicament despre care se 
cunoaşte că afectează inima sau aveţi probleme cu valorile sărurilor din sânge, cum sunt potasiul, 
sodiul şi calciul (tulburări electrolitice)  

-

 

dacă luaţi alte medicamente „antagonişti ai receptorilor 5-HT

3

”. Acestea includ dolasetron, 

ondansetron, utilizate ca şi Granisetron Labormed pentru tratamentul şi prevenirea stării de greaţă 
şi a vărsăturilor.  


Page 2
background image

 

 

2

 

 
Sindromul serotoninergic este o reacție adversă mai puţin frecventă, dar care poate pune viața în 
pericol, ce poate apărea în cazul administrării de granisetron (vezi punctul 4). Reacția poate apărea 
dacă luați doar granisetron, dar este mai probabil să apară dacă luați granisetron împreună cu anumite 
alte medicamente (în special fluoxetină, paroxetină, sertralină, fluvoxamină, citalopram, escitalopram, 
venlafaxină, duloxetină sau buprenorfină cu sau fără naloxonă). 
 

Copii şi adolescenţi 

 

Copiii şi adolescenţii nu trebuie să utilizeze aceste comprimate.  

 

Granisetron Labormed împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente. Aceasta deoarece Granisetron Labormed poate afecta modul în care 
acţionează unele medicamente. De asemenea, alte medicamente pot afecta modul în care acţionează 
aceste comprimate.  
 
În mod special, spuneţi medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului dacă luaţi 
următoarele medicamente:  
-

 

ISRS (inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei) utilizați pentru tratamentul depresiei și/sau 
anxietății. Exemplele sunt fluoxetină, paroxetină, sertralină, fluvoxamină, citalopram, escitalopram. 

-

 

IRSN (inhibitori ai recaptării serotoninei și noradrenalinei) utilizați pentru tratamentul depresiei 
și/sau anxietății. Exemplele sunt venlafaxină, duloxetină. 

-

 

 medicamente utilizate în tratamentul bătăilor neregulate ale inimii, alte medicamente „antagonişti 
ai receptorilor 5-HT

3

” cum sunt dolasetron şi ondansetron (vezi mai sus punctul “Atenționări și 

precauții”)  

-

 

medicamente utilizate în dependența de opiacee (ca buprenorfină cu sau fără naloxonă). Aceste 
medicamente pot interacționa cu Granisetron Labormed și puteți prezenta simptome cum ar fi 
contracții involuntare, ritmice ale mușchilor, inclusiv mușchii care controlează mișcarea ochiului, 
agitație, halucinații, comă, transpirație excesivă, tremor, exagerarea reflexelor, tensiune musculară 
crescută, temperatura corpului peste 38°C. Adresați-vă medicului dumneavoastră atunci când aveți 
astfel de simptome. 

-

 

  fenobarbital, medicament utilizat în tratamentul epilepsiei  

-

 

  un medicament numit ketoconazol, utilizat în tratamentul infecţiilor fungice  

-

 

  antibioticul eritromicină, utilizat în tratamentul infecţiilor bacteriene.  

 

Granisetron Labormed împreună cu alimente şi băuturi 

Puteţi lua Granisetron Labormed cu sau fără alimente. Fiecare comprimat trebuie înghiţit cu puţină 
apă. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Nu utilizaţi aceste comprimate dacă sunteţi gravidă, încercaţi să rămâneţi gravidă sau alăptaţi, cu 
excepţia cazului în care v-a recomandat medicul dumneavoastră.  
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament..  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Granisetron Labormed nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii 
dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Granisetron Labormed conține lactoză 

Acest medicament conţine lactoză (un tip de zahăr). Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că 
aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest 
medicament. 
 
 

3. 

Cum să luaţi Granisetron Labormed 


Page 3
background image

 

 

3

 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Verificați cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Fiecare comprimat trebuie înghiţit întreg cu apă. 
 
Doza recomandată de Granisetron Labormed variază de la un pacient la altul. Aceasta depinde de 
vârstă, greutate şi dacă vi se administrează medicamentul pentru prevenirea sau tratamentul stării de 
greaţă şi vărsăturilor. Medicul va calcula doza de care aveţi nevoie.  
 

Prevenirea stării de greaţă şi vărsăturilor 

 

Prima doză de Granisetron Labormed vă va fi administrată, de regulă, cu o oră înainte de începerea 
radio- sau chimioterapiei. Doza este de unul sau două comprimate de 1 mg sau un comprimat de 2 mg, 
o dată pe zi timp de până la o săptămână după radio- sau chimioterapie.  
 

Tratamentul stării de greaţă şi vărsăturilor 

 

De regulă, doza este de unul sau două comprimate de 1 mg sau un comprimat de 2 mg, o dată pe zi.  
 

Dacă luaţi mai mult Granisetron Labormed decât trebuie  

Dacă aveţi impresia că aţi luat prea multe comprimate, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau 
asistenta medicală. Simptomele supradozajului includ dureri de cap uşoare. Veţi fi tratat în funcţie de 
simptomele pe care le aveţi.  
 

Dacă uitaţi să luaţi Granisetron Labormed 

Dacă credeţi că aţi uitat să vă luaţi medicamentul, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau asistenta 
medicală.  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.  
 

Dacă încetaţi să luaţi Granisetron Labormed

 

Nu încetaţi să luaţi medicamentul înaintea terminării tratamentului. Dacă totuşi încetaţi să luaţi 
medicamentul, simptomele pot reveni.  
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.  
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. Dacă observaţi următoarea problemă, trebuie să vă adresaţi imediat unui medic:  
-

 

reacţii alergice (anafilaxie)

 

(pot afecta până la 1 din 100 persoane). Semnele pot include umflarea 

gâtului, feţei, buzelor şi gurii, dificultăţi în respiraţie sau la înghiţire.  

 
Alte reacţii adverse care pot să apară în timpul tratamentului cu acest medicament sunt:  
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 
-

 

  durere de cap  

-

 

  constipaţie. Medicul dumneavoastră vă va urmări starea clinică.  

 
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 
-

 

  tulburări ale somnului (insomnie)  

-

 

  modificări ale modului în care funcţionează ficatul dumneavoastră, evidenţiate prin teste de sânge  

-

 

  diaree.  

 
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1  din 100 persoane 
-

 

Sindrom serotoninergic. Semnele pot include diaree, greață, vărsături, temperatură și tensiune 
arterială mare, transpirație excesivă și bătăi rapide ale inimii, agitație, confuzie, halucinații, 
frisoane, contracții, spasme sau rigiditate la nivelul muşchilor, pierdere a coordonării și stare de 
nelinişte. 


Page 4
background image

 

 

4

 

-

 

erupţii pe piele sau o reacţie alergică la nivelul pielii sau urticarie (blânde). Semnele pot include 
apariţia unor umflături de culoare roşie, însoţite de mâncărime  

-

 

modificări ale ritmului de bătaie a inimii (ritmului cardiac) şi modificări ale ECG (înregistrări 
electrice ale inimii)  

-

 

mişcări involuntare neobişnuite, cum sunt tremurături, rigiditate musculară şi contracţii musculare.  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse direct la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 
e-mail: 

[email protected]

 

Website: 

www.anm.ro

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Granisetron Labormed 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.  
 
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Granisetron Labormed comprimate filmate 

-Substanţa activă este granisetron (sub formă de clorhidrat de granisetron) 1 mg. 
-Substanţa activă este granisetron (sub formă de clorhidrat de granisetron) 2mg. 
-Celelalte componente sunt:  

-Nucleul comprimatului: lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidonglicolat de sodiu 
(tip A), hipromeloză, stearat de magneziu. 
-Filmul comprimatului: Opadry II 85F 18378 de culoare albă, (alcool polivinilic, dioxid de titan 
(E 171), macrogol 3350, talc).

 

 
Cum arată Granisetron Labormed comprimate filmate şi conţinutul ambalajului 
 

Prezentare: 

Comprimatele de 1 mg: comprimate filmate, biconvexe, de formă rotundă, de culoare albă,  gravate pe 
una din feţe cu „1”. 
Comprimatele de 2 mg: comprimate filmate, biconvexe, de formă rotundă, de culoare albă,  gravate pe 
una din feţe cu „2”. 

 

M

ă

rimea ambalajului: 

Cutii cu blistere care conţin 5, 10 şi 100 (10x10) comprimate filmate. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 


Page 5
background image

 

 

5

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

 
 
Labormed-Pharma S.A. 
Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, Sector 3, București, România 
 

Fabricantul 

Labormed Pharma S.A. 
Bd. Theodor Pallady nr. 44B, sector 3, cod 032266, București  
România 

 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

 
România 

 

 

Granisetron Labormed 1 mg comprimate 
Granisetron Labormed 2 mg comprimate 

 
 

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2022. 
 

 


GRANISETRON ACTAVIS 2 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. PVC/Al x 5 compr. film.

Cutie cu blist. PVC/Al x 10 compr. film.