OVITRELLE 250µg - PROSPECT

Prospectul pentru OVITRELLE 250µg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OVITRELLE 250µg
Substanța activă: GONADOTROPHINUM CHORIONICUM ALFA
Concentrația: 250µg
Cod atc: G03GA08
Acțiune terapeutică: GONADOTROPINE SI ALTI STIMULANTI AI OVULATIEI GONADOTROFINE
Prescripție: S
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac .pulb.+ un flac. x 1 ml solv.
Cod cim: W59315004
Firma producătoare: MERCK SERONO SPA - ITALIA