OVITRELLE 250 mcg - PROSPECT

Prospectul pentru OVITRELLE 250 mcg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OVITRELLE 250 mcg
Substanța activă: GONADOTROPHINUM CHORIONICUM ALFA
Concentrația: 250mcg
Cod atc: G03GA08
Acțiune terapeutică: GONADOTROPINE SI ALTE STIMULANTE ALE OVULATIEI GONADOTROFINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 stilou injector (pen) preumplut si 1 ac pentru injectie.
Cod cim: W60149001
Firma producătoare: MERCK SERONO SPA - ITALIA
Conținut prospect: