SIMPONI 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru SIMPONI 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SIMPONI 50 mg
Substanța activă: GOLIMUMAB
Concentrația: 50mg/0,5ml
Cod atc: L04AB06
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE FACTOR DE NECROZA (TNF)TUMORALA ALFA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 stilou injector preumplut (pen) x 0,5ml
Cod cim: W57618001
Firma producătoare: JANSSEN BIOLOGICS B.V. - OLANDA