GLYCOPHOS 216 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru GLYCOPHOS 216 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GLYCOPHOS 216 mg/ml
Substanța activă: GLYCEROFOSFATUM
Concentrația: 216mg/ml
Cod atc: B05XA14
Acțiune terapeutică: ALTE SOLUTII INTRAVENOASE SOLUTII DE ELECTROLITI (B05BB)
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7324_22.01.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 flac. din PP transparenta x 20 ml conc. pt. sol. perf.
Cod cim: W42748002
Firma producătoare: FRESENIUS KABI NORGE AS - NORVEGIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7324/2015/01-02                                                                     

Anexa

 

                                                                                                                                                                                

Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

Glycophos 216 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 

Glicerofosfat de sodiu  

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Glycophos şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Glycophos  

3. 

Cum să utilizați Glycophos  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Glycophos 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Glycophos şi pentru ce se utilizează  

 

Glycophos aduce în sângele dumneavoastă fosfat, atunci când nu vă puteţi alimenta normal. 
Fosfatul este necesar organismului dumneavoastă pentru a funcţiona normal. 
Glycophos este utilizat ca supliment în nutriţia parenterală (prin picurare într-o venă), pentru asigurarea 
necesarului de fosfat, la adulţi şi copii.   

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Glycophos 

 
Nu trebuie să utilizați Glycophos: 

-

 

dacă nu este diluat. 

Glycophos trebuie adăugat la o altă soluţie perfuzabilă, înainte de a vă fi 

administrat. Medicul dumneavoastră sau asistenta medicală va avea grijă ca medicamentul să fie corect 
preparat înainte să primiţi Glycophos. 

 

-

 

dacă sunteţi alergic la glicerofosfat de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6).

 

-

 

dacă sunteţi deshidratat 

-

 

dacă aveţi concentraţii crescute ale sodiului în sânge (hipernatremie) 

-

 

dacă aveţi concentraţii crescute ale fosforului în sânge (hiperfosfatemie) 

-

 

dacă aveţi insuficienţă renală severă 

-

 

dacă sunteţi în şoc 

 
 


Page 2
background image

 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizați Glycophos, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Informaţi-l pe medicul dumneavoastră dacă aveţi funcţia renală alterată. 
 
Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă testeze regulat sângele, pentru a verifica starea 
organismului dumneavoastră. 

 
Glycophos împreună cu alte medicamente 

În timpul perfuzării soluţiilor de carbohidraţi, concentraţiile fosfatului în sânge pot să scadă moderat. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Siguranţa utilizării Glycophos în timpul sarcinii sau alăptării nu a fost studiată. Totuşi, necesarul de fosfat 
este uşor crescut, în timpul sarcinii.  
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-
vă medicului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. Medicul va decide dacă trebuie să 
primiţi Glycophos.  

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Glycophos nu influenţează conducerea vehiculelor sau folosirea utilajelor.  

 

 

3. 

Cum să utilizați Glycophos 

 
Glycophos se administrează în perfuzie intravenoasă (picurare într-o venă), numai după ce a fost diluat. 
Medicul dumneavoastră va decide doza corectă pentru dumneavoastră sau pentru copilul dumneavoastră.  

 
Dacă utilizați mai mult Glycophos decât trebuie

 

Este puţin probabil să utilizați mai mult decât trebuie din Glycophos, deoarece medicul dumneavoastră sau 
asistenta medicală vă vor supraveghea în timpul tratamentului. 
Dacă credeţi că aţi primit prea mult Glyocophos, spuneţi imediat medicului dumneavoastră sau asistentei 
medicale. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Până în prezent, nu au fost raportate reacţii adverse la Glycophos. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Glycophos 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 


Page 3
background image

 

Nu utilizaţi Glycophos după data de expirare înscrisă pe eticheta flaconului şi pe cutie după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
A se păstra la temperaturi sub  25

o

C, în ambalajul original. A nu se congela. 

Responsabilitatea privind păstrarea, utilizarea şi eliminarea corectă a Glycophos revine medicului 
dumneavoastră şi farmacistului spitalului.  
Orice cantitate de soluţie rămasă după administrare trebuie eliminată conform procedurilor spitalului. 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Glycophos 

Substanţa activă este glicerofosfatul de sodiu pentahidrat. 

Un mililitru concentrat conţine glicerophosfat de sodiu pentahidrat 306,1 mg, echivalent la glicerofosfat de 
sodiu anhidru 216 mg. 

Celelalte componente sunt: acid clorhidric concentrat şi apă pentru preparate injectabile. 

 

 

 

Cum arată Glycophos şi conţinutul ambalajului 

Glycophos este o soluţie limpede, incoloră, practic fără particule vizibile. 

 

Medicamenul este disponibil în  
cutii cu 10 flacoane din polipropilenă care conţin câte 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 
cutii cu 20 fiole din polipropilenă care conţin câte 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

Fresenius Kabi AB 
Rapsgatan 7, SE 751 74 Uppsala, Suedia 
Tel: +46-(0)18-64 40 00 
Fax: +46-(0)18-64 49 00 
e-mail: [email protected] 
 

Fabricantul

 

Fresenius Kabi Norge AS  
Svinesundsveien 80, NO-1788 Halden, Norvegia 
Adresa poştală: Postboks 430, NO-1753 Halden, Norvegia 
 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2020. 

 
 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 4
background image

 

 
 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 

 

Doze 

Glycophos nu trebuie administrat nediluat. 

 

Aduţi

Doza  se  stabileşte  individual.  Doza  zilnică  recomandată  de  fosfat  în  cadrul  nutriţiei  parenterale  este,  de 
obicei,  de  10-20  mmol.  Această  doză  poate  fi  asigurată  prin  adăugarea  a  10-20  ml  Glycophos,  fie  într-o 
soluţie perfuzabilă, fie într-un amestec pentru care s-a demonstrat compatibilitatea

.

  

 

Copii și adolescenți:  
Doza  se  stabileşte  individual.  Doza  zilnică  maximă  recomandată  pentru  copii  şi  sugari  este  de  1,0  -  1,5 
mmol/kg şi zi.  
 
 

Precauţii 

Glycophos nu trebuie administrat nediluat. 
 

Compatibilitate 

Amestecurile trebuie realizate în condiţii aseptice. 
 
Se  pot  adaugă  până  la  120  ml  Glycophos  şi  48  mmol  calciu  (sub  formă  de  CaCl

2

)  la  1000  ml  soluţie 

perfuzabilă  de  aminoacizi  şi  glucoză,  soluţie  perfuzabilă  de  aminoacizi,  soluţie  perfuzabilă  de  aminoacizi 
fără electroliţi sau soluţie perfuzabilă de aminoacizi pentru copii.  
 
Se pot adăuga până la 10 ml Glycophos şi 10 mmol calciu (sub formă de CaCl

2

) la 1000 ml glucoză  

50 mg/ml. 
Se pot adăuga până la 20 ml Glycophos şi 20 mmol calciu (sub formă de CaCl

2

) la 1000 ml glucoză  

200 mg/ml. 
Se pot adăuga până la 60 ml Glycophos şi 24 mmol calciu (sub formă de CaCl

2

) la 1000 ml glucoză  

500 mg/ml. 
 

Durată de perfuzare 

Perfuzarea trebuie să dureze cel puţin 8 ore. 
 

Stabilitate 

Pentru  a  evita  contaminarea  microbiologică,  amestecul  realizat  prin  adăugarea  Glycophos  într-o  soluţie 
perfuzabilă  trebuie  utilizat  în  maximum  24  de  ore  de  la  preparare.  Orice  cantitate  rămasă  neutilizată  din 
flacoane sau  fiole deschise trebuie aruncată şi nu trebuie păstrată pentru a fi utilizată ulterior.