GLUCOZA ZENTIVA 3300 mg/10 ml - PROSPECT

Prospectul pentru GLUCOZA ZENTIVA 3300 mg/10 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GLUCOZA ZENTIVA 3300 mg/10 ml
Substanța activă: GLUCOSUM
Concentrația: 3,3 g/10ml
Cod atc: B05BA03
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII PENTRU NUTRITIE PARENTERALA
Prescripție: S/P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13733_25.02.21.pdf
Ambalaj: Cutie x 5 fiole x 10 ml sol. inj.
Cod cim: W60223004
Firma producătoare: ZENTIVA S.A - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13733/2021/01-02                                                          

Anexa 1 

Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Glucoză Zentiva 3300 mg/10 ml soluţie injectabilă 

glucoză 

 

 
Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  luaţi  acest  medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este Glucoză Zentiva şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizați Glucoză Zentiva 

3. 

Cum să utilizați Glucoză Zentiva 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Glucoză Zentiva 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

1. 

Ce este Glucoză Zentiva şi pentru ce se utilizează  

 

Glucoză Zentiva conține o substanță activă numită glucoză.  
Este  indicată  în  tratamentul  de  urgență  al  stărilor  de  hipoglicemie  (scăderea  cantității  de  zahăr  din 
sânge). Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Glucoză Zentiva 

 
Nu utilizați Glucoză Zentiva : 

 

-

 

dacă aveți o cantitate mare de zahăr în sânge (hiperglicemie) ; 

-

 

dacă sunteți într-o stare gravă numită comă hiperosmolară ; 

-

 

dacă sunteți în stare de șoc ; 

-

 

dacă nu urinați de loc (anurie) ; 

-

 

dacă aveți dezechilibre ale metabolismului (dezechilibre acido-bazice) ; 

-

 

dacă aveți o sângerare la nivelul creierului ; 

-

 

dacă aveți o stare de delir ; 

-

 

dacă aveți o îngustare a unui vas de sânge din creier. 

 
Atenţionări şi precauţii 

Înainte să vi se administreze Glucoză Zentiva, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Perfuziile intravenoase cu glucoză sunt, de obicei, soluții izotone (au presiunea osmotică egală cu cea 
a  serului  sanguin).  Cu  toate  acestea,  în  corp,  soluțiile  care  conțin  glucoză  pot  deveni  extrem  de 
hipotone (au presiunea osmotică mai mică decât cea a serului sanguin) din punct de vedere fiziologic, 
din cauza metabolizării rapide a glucozei (vezi punctul 3 “Cum să utilizați Glucoză Zentiva”). 
 


Page 2
background image

 

2

 

În funcție de tonicitatea soluției, volumul și ritmul de perfuzare și în funcție de starea clinică de bază a 
pacientului și de capacitatea de metabolizare a glucozei, administrarea intravenoasă a glucozei poate 
provoca  perturbări  ale  electroliților  (ionilor  din  sânge),  cea  mai  importantă  fiind  hiponatremia 
(diminuare  a  nivelului  de  sodiu  din  plasmă)  hipo-(presiune  osmotică  mai  mică  decât  cea  a  serului 
sanguin)  sau hiperosmotică (presiune osmotică mai mare decât cea a serului sanguin). 
 

 

Hiponatremia:  

Pacienții cu eliberare non-osmotică a vasopresinei (de exemplu în boli acute, durere, stres 
postoperatoriu, infecții, arsuri și boli ale SNC), pacienții cu boli cardiace, hepatice și renale și pacienții 
expuși la antagoniștii de vasopresină (vezi “Glucoză Zentiva împreună cu alte medicamente”)

  

prezintă un risc special de hiponatremie acută după perfuzarea soluțiilor hipotone. 
 
Hiponatremia acută poate duce la encefalopatie hiponatremică acută (edem cerebral) caracterizată prin 
durere de cap, greață, convulsii, letargie (somn adânc şi lung) și vărsături. Pacienții cu edem cerebral 
prezintă un risc special de leziune cerebrală severă, ireversibilă și care poate pune viața în pericol. 
 
Copiii,  femeile  aflate  la  vârstă  fertilă  și  pacienții  cu  complianță  cerebrală  redusă  (de  exemplu 
meningită,  hemoragie  intracraniană  și  contuzii  cerebrale)  prezintă  un  risc  special  de  edem  cerebral 
sever și care poate pune viața în pericol, provocat de hiponatremia acută. 

 

Trebuie să vi se evalueze anterior administrării nivelul zahărului din urină (glicozuria), eliminarea de 
corpi cetonici (cetonuria), nivelul potasiului din sânge (potasemia), al fosforului și zahărului din sânge. 
 
Medicul dumneavoastră ar putea considera necesar administrarea suplimentară de potasiu sau insulină. 

-

 

trebuie  să  vi  se  evalueze  anterior  administrării,  nivelul  zahărului  din  urină  (glicozuria), 
eliminarea de corpi cetonici (cetonuria), nivelul potasiului din sânge (potasemia), al fosforului 
și zahărului din sânge. 

 
Medicul dumneavoastră ar putea considera necesar administrarea suplimentară de potasiu sau insulină. 

 
Glucoză Zentiva împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente

.  

 
Înainte  de  a  asocia  un  medicament  cu  soluţia  de  glucoză  trebuie  verificată  compatibilitatea 
medicamentului cu glucoza şi cu pH-ul (3,5 – 6,5). 
Medicamente care cauzează un efect crescut al vasopresinei (hormon cu acţiune vasoconstrictoare şi 
antidiuretică secretat de hipofiza posterioară) 
Medicamentele enumerate mai jos cresc efectul vasopresinei, ducând la o excreție renală redusă a apei 
fără electroliți și la o creștere a riscului de hiponatremie dobândită în spital, din cauza tratamentului 
inadecvat neechilibrat cu soluții i.v. (vezi “Cum să utilizați Glucoză Zentiva”,”Atenţionări şi 
precauţii”,”Reacţii adverse posibile”). 

 

Medicamente care stimulează eliberarea de vasopresină, de exemplu: clorpropamidă, clofibrat, 
carbamazepină, vincristină, inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, 3,4-metilenedioxi-N-
metamfetamină, ifosfamidă, antipsihotice, narcotice; 

 

Medicamente care potențează acțiunea vasopresinei, de exemplu: clorpropamidă, AINS, 
ciclofosfamidă; 

 

Analogi de vasopresină, de exemplu: desmopresină, oxitocină, vasopresină, terlipresină;  

Alte medicamente care cresc riscul de hiponatremie includ și diureticele în general și antiepilepticele, 
cum este oxcarbazepina. 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 


Page 3
background image

 

3

 

Unele studii arată că administrarea de glucoză la femeia gravidă poate conduce la hiperglicemie fetală, 
hiperinsulinemie  şi  acidoză  urmată  apoi  de  hipoglicemie  şi  icter.  Alte  studii  infirmă  aceste  efecte 
secundare.  
Glucoză Zentiva trebuie administrat cu atenție specială la femeile gravide în timpul travaliului, în 
special dacă este administrat în combinație cu oxitocina, din cauza riscului de hiponatremie (vezi 
”Atenţionări şi precauţii”, “Glucoză Zentiva împreună cu alte medicamente”, ”Reacţii adverse 
posibile”).

 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu are nici o influenţă  asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  
 

 
3. 

Cum să utilizaţi Glucoză Zentiva 

 
În general acest medicament este administrat de personal medical de specialitate. 
Se  administrează  în  injecţii  intravenoase  lente,  în  doze  care  depind  de  necesităţile  individuale  ale 
pacienţului (stare clinică, greutate, alimentaţie, asocieri terapeutice) si de glicemie. Doza nu trebuie să 
depăşească 500 – 800 mg glucoza/kg corp/oră şi 500 ml/24 ore.  
 
Poate  fi  necesar  ca  echilibrul  hidric,  glucoza  serică,  sodiul  seric  și  alți  electroliți  să  fie  monitorizați 
înainte  și  în  timpul  administrării,  în  special  la  pacienții  cu  eliberare  non-osmotică  de  vasopresină 
(sindrom  de  secreție  inadecvată  de  hormon  antidiuretic,  SIADH)  și  la  pacienții  tratați  simultan  cu 
medicamente antagoniste de vasopresină, din cauza riscului de hiponatremie. 
Monitorizarea  sodiului  seric  este  importantă  în  mod  special  pentru  soluțiile  fiziologice  hipotone  (au 
presiunea osmotică mai mică decât cea a serului sanguin).  
Glucoză Zentiva poate deveni extrem de hipoton după administrare, din cauza metabolizării glucozei 
în  corp  (vezi  ”Atenţionări  şi  precauţii”,  “Glucoză  Zentiva  împreună  cu  alte  medicamente”,  ”Reacţii 
adverse posibile”). 
 
Dacă  aveți  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresați-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele acest medicament poate provoca reacții adverse , cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 

Administrarea intravenoasă de soluţie de glucoză poate produce:  
- hiperglicemie (creșterea nivelului de zahăr din sânge),  
- tulburări hidro-electrolitice – scăderea nivelului de potasiu, magneziu și fosfor din sânge, scăderea   
nivelului de sodiu din sânge dobândită în spital, 
- afectarea creierului ca urmare a nivelului scăzut de sodiu din sânge, 
- durere la locul de administrare,  
- iritaţie și inflamație venoasă,  
- necroza țesuturilor.  
 
Dacă administrarea intravenoasă se face rapid apar: deshidratare secundară hiperglicemiei 
Injectarea paravenoasă (în afara venei) poate produce iritaţie locală şi necroză. Scăderea nivelului de 
sodiu din sânge dobândită în spital poate provoca afectarea ireversibilă a creierului şi moartea datorită 
dezvoltării  unei  afecţiuni  numite  encefalopatie  hiponatremică  acută  (vezi  “Cum  să  utilizați  Glucoză 
Zentiva”, ”Atenţionări şi precauţii”). 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 


Page 4
background image

 

4

 

reacţiile  adverse  direct  către  Agenţia  Naţională  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din 
România,  
str. Aviator Maior Ștefan Sănătescu nr.48, 
 sector 1, Bucuresti 011478- RO,  
tel: + 4 0757 117 259,  
fax: +4 0213 163 497,  
e-mail: 

[email protected]

.  

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  

 

 

5. 

Cum se păstrează Glucoză Zentiva 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe fiolă după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.  
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conține Glucoză Zentiva 

Substanța activă este glucoza.  
O fiolă de 10 ml conţine: glucoză monohidrat 3630,00 mg (corespunzător la substanţa anhidră 3300 
mg ). 
Celelalte componente sunt: clorura de sodiu, acid clorhidric 0,1M, apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Glucoză Zentiva și conținutul ambalajului 

Soluție limpede, incoloră. 
 
Cutie cu 5 fiole din sticlă incolorăcu inel de rupere sau cu punct de rupere sau inel de rupere şi inele 
suplimentare colorate (un inel alb şi un inel verde), a câte 10 ml soluţie injectabilă 
Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră cu inel de rupere sau cu punct de rupere sau inel de rupere şi inele 
suplimentare colorate (un inel alb şi un inel verde), a câte 10 ml soluţie injectabilă 

 

Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 

 
ZENTIVA S.A. 
Bulevardul Theodor Pallady nr. 50 
sector 3, 032266, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 317 31 36 
Fax: + 40 21 317 31 34 
[email protected]  

 

Pentru  orice  informații  despre  acest  medicament,  vă  rugăm  să  contactați  reperezentanța  locală  a 
deținătorului autorizației de punere pe piață. 
 
ZENTIVA S.A. 
Bulevardul Theodor Pallady nr. 50 
sector 3, 032266, Bucureşti, România 
Tel.: + 40 21 317 31 36 
Fax: + 40 21 317 31 34 
ze[email protected] 


Page 5
background image

 

5

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2021. 

 
Alte surse de informaţii 
  
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/. 
 


GLUCOZA ZENTIVA 3300 mg/10 ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 fiole x 10 ml sol. inj.