GLUCOZA 20% - PROSPECT

Prospectul pentru GLUCOZA 20% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GLUCOZA 20%
Substanța activă: GLUCOSUM
Concentrația: 20%
Cod atc: B05BA03
Acțiune terapeutică: SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE INTRAVENOASA SOLUTII PENTRU NUTRITIE PARENTERALA
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7794_29.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacoane din PEJD x 500 ml
Cod cim: W08105002
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7794/2006/01-02                                                         Anexa 1 

Prospect 

 

 

GLUCOZA 200 mg/ml, soluţie perfuzabilă 

glucoză 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului.  

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.  
 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
1. Ce este Glucoză 200 mg/ml, soluție perfuzabilă şi pentru ce se utilizează 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Glucoză 200mg/ml, soluție perfuzabilă 
3. Cum să vi se administreze Glucoză 200 mg/ml, soluție perfuzabilă 
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează Glucoză 200 mg/ml, soluție perfuzabilă 
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
1. Ce este Glucoză 200 mg/ml, soluție perfuzabilă şi pentru ce se utilizează 
1 ml soluţie perfuzabilă conţine glucoză anhidră 200 mg sub formă de glucoză monohidrat 220 mg. 
 
Glucoza 200 mg/ml, soluţie perfuzabilă este o soluţie ce se administrează intravenos, indicată pentru 
mărirea aportului energetic şi pentru tratamentul hipoglicemiei. 
 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Glucoză 200 mg/ml, soluție perfuzabilă 
 
Nu utilizaţi Glucoză 200 mg/ml:  

dacă  sunteţi  alergic  la  substanţa  activă  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 
medicament (enumerate la punctul 6) 

-  

dacă aveţi hiperglicemie care nu răspunde la doze de insulină de până la 6 U/oră; 

-  

dacă aveţi diabet zaharat decompensat, comă diabetică; 

-  

dacă aveţi diabet insipid netratat; 

-  

dacă aveţi anurie în absenţa terapiei renale de substituţie; 

-  

dacă aveţi hemoragie intracranială sau intraspinală; 

-  

dacă aveţi delirum tremens şi dacă este instalată deja deshidratarea; 

-  

dacă aveţi o cantitate mică de potasiu iîn sânge, în absenţa terapiei de substituţie; 

-  

dacă aveţi acidoză; 

-  

dacă aveţi hiperhidratare şi deshidratare hipotonă. 

 
Atenţionări şi precauţii  
 
Nu se recomandă administrarea soluţiei de glucoză după accident vascular cerebral ischemic, deoarece 
s-a raportat că hiperglicemia agravează leziunile cerebrale ischemice şi

 

afectează recuperarea.  

Această  soluţie  va  fi  administrată  cu  precauţie  numai  la  pacienţii  care  prezintă  hiperosmolaritate 
plasmatică. 
Soluţia perfuzabilă de glucoză 200 mg/ml trebuie utilizată cu prudenţă la pacienţii cu diabet zaharat 
latent cunoscut sau manifest sau intoleranţă la carbohidraţi de orice cauză.    
Soluţia  perfuzabilă de  glucoză 200  mg/ml trebuie utilizată cu  prudenţă la pacienţii cu  hipervolemie, 
insuficiemţă renală şi decompensare cardiacă manifestă sau iminentă. 

Page 2
background image

 

2

Metabolismul  instabil  (de  exemplu  postoperator  sau  după  leziuni,  hipoxie,  insuficienţă  de  organ) 
afectează metabolismul oxidativ al glucozei şi poate determina acidoză metabolică. 
Stările  de  hiperglicemie  trebuie  atent  monitorizate  şi  tratate  cu  insulină.  Administrarea  de  insulină 
determină  pătrunderi  suplimentare  ale  potasiului  în  celule  şi  de  aceea  poate  determina  sau  creşte 
hipokaliemia. 
În anumite cazuri, administrarea glucozei trebuie întreruptă în ultimele 30 – 60 minute ale perfuziei. 
Ca  precauţie,  se  recomandă  ca  fiecare  pacient  să  fie  monitorizat  pentru  hipoglicemie  timp  de  30 
minute în prima zi de la întreruperea alimentaţiei parenterale.  
Monitorizarea  clinică  include  glicemia,  electroliţii  plasmatici,  lichidele  şi  echilibrul  acido-bazic  în 
general.  Frecvenţa  şi  tipul  testelor  de  laborator  depind  de  condiţia  generală  a  pacientului,  de  starea 
metabolică  preponderentă  şi  de  doza  administrată.  De  asemenea,  trebuie  monitorizat  volumul  şi 
cantitatea de glucoză administrată.  
Atenţie  deosebită  trebuie  acordată  hipokaliemiei.  Suplimentarea  adecvată  a  potasiului  este  absolut 
necesară.  
Electroliţii şi vitaminele trebuie suplimentate dacă este necesar. Vitamina B, în special tiamina, este 
necesară pentru metabolismul glucozei.  
Soluţia perfuzabilă de glucoză 200 mg/ml nu va fi administrată prin acelaşi echipament de perfuzie în 
acelaşi  timp,  înainte  sau  după  administrarea  sângelui  şi  produselor  din  sânge,  datorită  posibilităţii 
apariţiei pseudo-aglutinării. 
 
Glucoză 200 mg/ml, soluţie perfuzabilă împreună cu alte medicamente 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente  
 
Atenţionări speciale 
 
Hipoglicemia severă poate urma întreruperii bruşte a perfuziei cu glucoză cu viteză mare de perfuzie 
datorită  creşterii  concentraţiei  plasmatice  de  insulină,  compensator.  Aceasta  se  aplică  în  special 
copiilor  mai  mici  de  2  ani,  pacienţilor  cu  diabet  zaharat  şi  în  alte  boli  cu  afectarea  homeostaziei 
glucozei. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Până în prezent nu sunt  disponibile date privind studii clinice controlate efectuate la om. Studiile la 
animale  nu  indică  efecte  nocive  directe  sau  indirecte  asupra  sarcinii,  dezvoltării  embrionale/fetale, 
naşterii sau dezvoltării postnatale.  
În timpul sarcinii şi alăptării, trebuie exercitată prudenţă când se administrează soluţia perfuzabilă de 
glucoză 200 mg/ml şi se recomandă monitorizarea adecvată a valorilor glicemiei. 
 
Realimentarea  sau  repleţia  pacienţilor  malnutriţi  sau  cu  depleţii  poate  determina  în  special 
hipokaliemie, hipofosfatemie şi hipomagnezemie. Este necesară suplimentarea adecvată a electroliţilor 
în concordanţă cu abaterile de la valorile normale.   
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Glucoza 200 mg/ml nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

3. Cum să vi se administreze Glucoză 200 mg/ml, soluţie perfuzabilă 
 
Doze şi mod de administrare 
Doza recomandată de soluţie perfuzabilă de Glucoză 200 mg/ml depinde de necesităţile individuale.  
Adulţi: 
Doza maximă recomandată este de până la 30 ml/kg şi zi, echivalent cu 6 g glucoză/kg şi zi. 
Viteza maximă de perfuzie este de până la 1,25 ml/kg şi oră, echivalent cu 0,25 g glucoză/kg şi oră. 
Viteza maximă exprimată în picături este de 0,41 picături/kg şi minut. 

Page 3
background image

 

3

De exemplu, pentru un pacient cu greutatea de 70 kg, viteza perfuziei este de 87,5 ml/oră, respectiv            
28 picături/minut sau 17,5 g glucoză/oră. 

 

Dacă  există  tulburări  ale  metabolismului  oxidativ  al  glucozei,  de  exemplu  postoperator,  post-
traumatic, în condiţii de hipoxie sau în cazul insuficienţei de organ, aportul de glucoză va fi limitat la 
2-4 g glucoză/kg şi zi. Glicemia nu trebuie să depăşească 6,1 mmol/l (110 mg/100 ml). 

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 
Doze maxime zilnice: 
Nou născuţi prematuri: până la 18 g glucoză/kg echivalent cu 90 ml/kg  
Nou născuţi la termen:  până la 15 g glucoză/kg echivalent cu 75 ml/kg  
Între 1-2 ani:                 până la 15 g glucoză/kg echivalent cu 75 ml/kg  
Între 3-5 ani:                 până la 12 g glucoză/kg echivalent cu 60 ml/kg  
Între 6-10 ani:               până la 10 g glucoză/kg echivalent cu 50 ml/kg  
Între 10-14 ani:             până la 8 g glucoză/kg echivalent cu 40 ml/kg  

 

Atunci  când  se  stabileşte  doza,  cantitatea  totală  de  soluţie  administrată  parenteral  nu  trebuie  să 
depăşească următoarele valori: 
Prima zi de viaţă: 

 

  50-70 ml/kg  şi zi 

A 2 -a zi de viaţă:                        70-90 ml/kg şi zi 
A 3 -a zi de viaţă:                        80-100 ml/kg şi zi 
A 4 -a zi de viaţă:                       100-120 ml/kg şi zi  
A 5-a zi de viaţă – 1 an:             100-130 ml/kg şi zi 
Între 1 – 2 ani:                            100-140 ml/kg şi zi 
Între 2 – 3 ani:                              80-120 ml/kg şi zi 
Între 3 - 5 ani:                              80-100 ml/kg şi zi 
Între 6 - 10 ani:                            60-80 ml/kg şi zi 
Între 10 - 14 ani:                          50-70 ml/kg şi zi 

 

Glucoza  200  mg/ml    se  administrează  în  perfuzie  intravenoasă  continuă  prin  cateter  venos 
central. 
Această  soluţie  constituie  doar  una  dintre  componentele  nutriţiei  parenterale.  În  cazul  nutriţiei 
parenterale  totale,  perfuziile  cu  glucoză  trebuie  însoţite  de  administrarea  unor  cantităţi  suficiente  de 
soluţii de aminoacizi, emulsii lipidice, electroliţi, vitamine şi microelemente. 
 
4. Reacţii adverse posibile 
 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Următoarele  reacţii  adverse,  care  nu  sunt  legate  direct  de  medicament,  dar  sunt  legate  de  modul  de 
administrare, de tulburările iniţiale sau tratamente concomitente, pot să apară:   
 
-  tromboflebita  poate  fi  cauzată  de  osmolaritatea  peste  800  mmol/l.  Osmolaritatea  medicaţiei 
concomitente trebuie avută în vedere. 
 -  hipokaliemia  poate  fi  legată  de  terapia  cu  insulină;  administrarea  de  glucoză  intravenos  se  poate 
asocia ce hipokaliemie, hipomagneziemie şi hipofosfatemie şi tromboză venoasă profundă.în special la 
pacienţii malnutriţi.  
 
Întreruperea  bruscă  şi/sau  administrarea  de  insulină  poate  determina  rebound  al  hipoglicemiei,  în 
special la pacienţii cu tulburări ale toleranţei la glucoză. 
 
Administrarea  de  glucoză  în  cazul  în  care  nivelele  de  tiamină  sunt  inadecvate  poate  precipita 
encefalopatia Wernicke. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 

Page 4
background image

 

4

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
Supradozaj 
În  caz  de  supradozaj  pot  să  apară  hiperglicemie,  hiperosmolaritate,  glicozurie,  comă  hiperglicemică 
sau hiperosmolară, hiperhidratare şi tulburări electrolitice. În cazurile supradozajului sever, lipogeneza 
din steatoza hepatică este posibilă. 

 

Prima  măsură  terapeutică  este  reducera  dozei.  Tulburările  metabolismului  glucidelor  şi  electroliţilor 
vor fi tratate prin administare de insulină şi electroliţi. 

 
 

5. Cum se păstrează Glucoza 200 mg/ml, soluţie perfuzabilă 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj (după EXP). Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi la îndemâna copiilor. 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii. Ce conţine Glucoză 200 mg/ml, soluţie perfuzabilă 
 
- Substanţa activă este glucoza anhidră 200 mg sub forma de glucoză monohidrat 220 mg 
- Celelalte componente sunt acidul clorhidric și apa pentru preparate injectabile 
 
Cum arată Glucoză 200 mg/ml, soluție perfuzabilă și conținutul ambalajului 
 
Cutie cu 1 flacon din PEJD de tip Ecoflac plus  a câte 500 ml soluţie perfuzabilă. 
Cutie cu 10 flacoane din PEJD de tip Ecoflac plus  a câte 500 ml soluţie perfuzabilă. 
 
Deţinătorul Autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
B. BRAUN MELSUNGEN A.G., 
Carl - Braun - Strasse 1, 34212 Melsungen, Germania 

 

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 
 
România  
B. Braun Medical S.R.L. 
Log Center Remetea Mare, DN6, km 546+400 dreapta, RO-307350 Timiş,  
România. 
Tel: 0256 284 905,  
Fax: 0256 282 988 

 

Data ultimei verificări a prospectului iulie 2016 
 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/ 
 

GLUCOZA 20% se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 500 ml sol. perf.

Cutie x 30 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml sol. perf.

Cutie x 30 pungi PVC plastifiat cu 2 tuburi conectoare laterale x 250 ml sol. perf.

Cutie x 20 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 500 ml sol. perf.

Cutie x 30 pungi PVC plastifiat cu 1 tub conector lateral x 250 ml sol. perf.

Cutie x 10 flacon din PEJD x 500 ml