SEEBRI BREEZHALER - PROSPECT

Prospectul pentru SEEBRI BREEZHALER - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SEEBRI BREEZHALER
Substanța activă: GLICOPIRONIUM BROMIDUM
Concentrația: 44 micrograme
Cod atc: R03BB06
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PT. TRAT. BOLILOR OBSTRUCTIVE ALE C.R, INHALANTE ANTICHOLINERGICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. perforate PA-Al-PVC/Al ce contine 30 x 1 capsula cu pulbere pentru inhalat insotite de un inhalator
Cod cim: W59574003
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA