BILOBIL 40 mg ( vezi N06DX02) - PROSPECT

Prospectul pentru BILOBIL 40 mg ( vezi N06DX02) - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BILOBIL 40 mg ( vezi N06DX02)
Substanța activă: GINKGO BILOBA
Concentrația: 40mg
Cod atc: C04AXN1
Acțiune terapeutică: VASODILATATOARE PERIFERICE ALTE VASODILATATOARE PERIFERICE
Prescripție: P-6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1149_10.11.08.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 blist. Al/PVC-PVDCx 10 caps.
Cod cim: W03323001
Firma producătoare: KRKA D.D. NOVO MESTO - SLOVENIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1149/2008/01-02 

 

                                    Anexa 1` 

                                                                                                                                                                 Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

BILOBIL 40 mg, capsule 

Extract uscat standardizat din frunza de Gingko Biloba 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Bilobil şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luați Bilobil 

3. 

Cum să luaţi Bilobil 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Bilobil 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Bilobil şi pentru ce se utilizează 

 
Extractul  standardizat  de  Gingko  Biloba  are  un  efect  relaxant  asupra  pereţilor  vasculari,  mărindu-le 
elasticitatea şi îmbunătăţind circulaţia sângelui, în special, la nivelul vaselor mici. 
 
Combinaţia  de  substanţe  active  conţinute  în  extractul  uscat  obţinut  din  frunzele  de  Ginkgo  biloba 
creşte  toleranţa  ţesuturilor,  inclusiv  a  ţesutului  cerebral,  la  ischemie.  Această  combinaţie  stimulează 
vasodilataţia, scade vîscozitatea sângelui şi agregarea plachetară, ducând la un flux crescut de sânge 
prin vasele mici de la nivelul ţesuturilor. Extractul obţinut din frunzele de Ginkgo biloba neutralizează 
radicalii liberi şi creşte activitatea neuroprotectivă.  
Bilobil este recomandat în tratamentul simptomatic al: 
-   

insuficienţei  cerebrovasculare  uşoare  până  la  moderată  (sindromul  de  demenţă  din  demenţa 
degenerativă  primară,  demenţa  vasculară  şi  din  formele  mixte  ale  acestora),  cu  următoarele 
simptome: deficit de memorie, tulburări de concentrare, stare emoţională depresivă; 

-   

deficitului patologic cognitiv la pacienţii vârstnici; 

-   

tulburărilor neurosenzoriale de origine vasculară (hipoacuzie, acufene, tinitus, vertij); 

-  

bolii  arteriale  periferice  ocluzive  (claudicaţie  intermitentă  (stadiul  II  al  arteriopatiei  cronice 
obliterante a membrelor inferioare), sindrom Raynaud, acrocianoză şi sindrom postflebitic); 

-  

tulburărilor de origine vasculară ale acuităţii vizuale şi câmpului vizual. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Bilobil 

 
Nu luați Bilobil 

dacă sunteţi alergic la extractul de Ginko Biloba sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 
Atenţionări şi precauţii 

Page 2
background image

 

 

 

Înainte să luaţi Bilobil, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
În cazul în care apar reacţii alergice, trebuie întreruptă administrarea medicamentului. 

Pacienţii cu istoric de convulsii trebuie să evite utilizarea extractului de ginkgo. 

Datorită unui posibil efect asupra coagulării sanguine, nu este recomandată utilizarea Bilobil înaintea 
unei intervenţii chirurgicale sau la pacienţi cu factori de risc pentru hemoragie intracraniană. 
 
Copii și adolescenți 
Produsul nu este recomandat din cauza datelor insuficiente privind siguranța și eficacitatea. În plus, nu 
există indicații pentru tratamentul la această grupă de vârstă. 

 

Bilobil împreună cu alte medicamente 
Vă  rugăm  să  spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar 
putea să luaţi orice alte medicamente. 
 
Bilobil  capsule  nu  este  recomandat  dacă  pacientul  face  tratament  regulat  cu  acid  acetilsalicilic, 
antiagregante  plachetare  sau  anticoagulante.  Utilizarea  concomitentă  a  acestor  medicamente  poate 
creşte riscul de sângerare, datorită prelungirii timpului de coagulare. 
 
Dacă Bilobil este utilizat concomitent cu un antiepileptic, pragul convulsivant poate scădea, iar riscul 
de convulsii creşte. 
 
Bilobil împreună cu alimente şi băuturi 
Bilobil 40 mg se administrează pe cale orală, după masă, cu apă. 
 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Nu  se  cunosc  reacţiile  adverse  ale  extractului  de  Ginkgo  biloba  asupra  fătului.  Datorită  datelor 
insuficiente,  utilizarea  medicamentului  nu  este  recomandată  în  cazul  gravidelor  sau  femeilor  care 
alăptează. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Bilobil nu afectează capacitatea de a conduce autovehicule şi de a folosi utilaje. 
 
Bilobil 40 mg conţine lactoză 
Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi intoleranţă la unele glucide, întrebaţi medicul înainte 
de a utiliza acest medicament.. 
 
Bilobil 40 mg conţine azorubină  
Azorubina (E 122) poate provoca reacţii alergice. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Bilobil 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Bilobil 40 mg se administrează pe cale orală, după masă, cu apă. 
 
Adulţi (inclusiv vârstnici): doza zilnică recomandată este de o capsulă Bilobil 40 mg (40 mg extract 
uscat de Gingko Biloba) de 3 ori pe zi. 
 

Page 3
background image

 

 

 

Utilizarea la copii şi adolescenţi 
Copii cu vârsta sub 12 ani
:  medicamentul  nu  este  recomandat  datorită  datelor  insuficiente  privind 
siguranţa şi eficacitatea; în plus, la acestă grupă de vârstă, nu există indicaţie de tratament. 
 
Tratamentul  trebuie  continuat  pentru  cel  puţin  12  săptămâni.  Primele  rezultate  se  pot  observa  după 
aproximativ 4 săptămâni de tratament. 
După  tratamentul  de  bază,  continuarea  tratamentului  şi  dozele  vor  fi  stabilite  în  funcţie  de 
particularităţile fiecărui caz. 
 
Dacă luați mai mult Bilobil decât trebuie  
Pot apare simptome gastrointestinale, incapacitate de concentrare şi cefalee. 
 
Dacă uitaţi să luați Bilobil 
Dacă  aţi  uitat  să  luaţi  o  doză,  luaţi  alta,  imediat  ce  v-aţi  amintit.  Nu  luaţi  o  doză  dublă  pentru  a 
compensa doza uitată. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Următoarele reacții averse au fost raportate la administrarea de extract standardizat de Ginko Biloba: 
 
Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane): 

  tulburări gastro-intestinale, 
  dureri de cap, 
  reacții alergice la nivelul pielii, 

  contracții musculare, crampe musculare. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Bilobil 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC. A se păstra în ambalajul original. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 

Page 4
background image

 

 

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Bilobil 

Substanţa  activă  este  extractul  uscat  din  frunză  de  Gingko  Biloba.  Fiecare  capsulă  conţine 
extract uscat din frunză de Gingko Biloba (35-67:1) [standardizat în glicozide ginkgoflavonice 
min. 9,6 mg şi terpene lactonice (ginkgolide şi bilobalide) 2,4 mg] 40 mg. 

Celelalte componente sunt: conţinutul capsulei: lactoză monohidrat, amidon de porumb, talc,  
dioxid  de  siliciu  coloidal  anhidru,  stearat  de  magneziu;  capsula:  dioxid  de  titan  (E  171), 
indigotină  (E  132),  azorubină  (E  122),  oxid  roşu  de  fer  (E  172),  oxid  negru  de  fer  (E  172), 
gelatină. 

 
Cum arată Bilobil şi conţinutul ambalajului 
Bilobil se prezintă sub forma de capsule de culoare brun-ciocolatie, conţinând o pulbere brun-deschis 
până la brun închis, cu particule vizibile mai închise la culoare. 
 
Este disponibil în cutii cu: 

cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 capsule 

cutie cu 6 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 capsule. 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia 
 
Acest prospect a fost aprobat în aprilie 2016. 
 

BILOBIL 40 mg ( vezi N06DX02) se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 6 blist. Al/PVC-PVDC x 10 caps.