PAN-GENTAMICINE 80 mg/2 ml - PROSPECT

Prospectul pentru PAN-GENTAMICINE 80 mg/2 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PAN-GENTAMICINE 80 mg/2 ml
Substanța activă: GENTAMICINUM
Concentrația: 80mg/2ml
Cod atc: J01GB03
Acțiune terapeutică: ANTIBIOTICE AMINOGLICOZIDICE ALTE AMINOGLICOZIDE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8246_29.12.06.pdf
Ambalaj: Cutie x 10 fiole din sticla incolora x 2 ml sol. inj.
Cod cim: W08121001
Firma producătoare: LAB. PANPHARMA - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8246/2006/01                                                  

Anexa

 

                                                                                                                                                           

Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator

 

 

PAN – GENTAMICINE 80 mg/2 ml soluţie injectabilă 

Sulfat de gentamicină

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră.  Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea pot fi şi reacţii adverse care nu sunt menţionate în acest prospect.  

 
Ce găsiţi în acest prospect:  

1.

 

Ce este PAN – GENTAMICINE şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi PAN – GENTAMICINE  

3.

 

Cum să utilizaţi PAN – GENTAMICINE  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează PAN – GENTAMICINE  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este PAN – GENTAMICINE şi pentru ce se utilizează 

 
Pan-Gentamicine aparţine unui grup de medicamente denumite aminoglicozide. Acest medicament 
este un antibiotic, fiind indicat în prevenirea infecţiilor postoperatorii. 
 
 

2.  

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi PAN – GENTAMICINE  

 
Nu utilizaţi PAN – GENTAMICINE dacă: 

-

 

sunteţi alergic la sulfat de gentamicină, la orice antibiotic aminoglicozidic sau la oricare dintre 
celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6) 

-

 

aveţi boli hepatice grave (ciroză) 

-

 

aveţi miastenia gravis (o boală care cauzează slăbiciune musculară) 

 
Nu luaţi acest medicament dacă oricare dintre cele de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră. 
Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră. 
 

Atenționări și precauții 
Aveţi grijă deosebită când utilizaţi PAN – GENTAMICINE şi spuneţi medicului dumneavoastră 
dacă aveţi: 

-

 

probleme de auz 

-

 

tulburări de echilibru 

-

 

insuficienţă renală 

-

 

boli care perturbă transmiterea impulsului nervos la fibrele musculare (boala Parkinson, 
botulismul infantil, hipocalcemie severă). 

 
PAN – GENTAMICINE împreună cu alte medicamente 


Page 2
background image

 

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală. 
 
Gentamicină/relaxante musculare și eter (un gaz anestezic)  
PAN-GENTAMICINE blochează transmiterea impulsurilor între nervi și mușchi (blocada 
neuromusculară), iar acest efect este intensificat de către eter și miorelaxante.  
 
Gentamicină/metoxifluran (un gaz anestezic) 
Metoxifluran poate afecta rinichii şi PAN-GENTAMICINE poate mări acest efect. Utilizarea în 
combinaţie poate afecta grav rinichii. 
În caz de intervenţie chirurgicală, spuneţi anestezistului că luaţi acest medicament. 
 
Gentamicină/alte medicamente care pot afecta rinichii sau auzul  
Există un risc crescut de reacții adverse la pacienții care primesc sau urmează să primească un 
tratament cu medicamente care pot afecta rinichii sau auzul, de exemplu: amfotericină B (agent 
antifungic), colistin, polimixină B sau cefazolină (antibiotice), ciclosporină (un medicament care 
suprimă sistemul imunitar), cisplatină (medicament utilizat în chimioterapia tumorilor), vancomicină 
(un antibiotic aminoglicozidic), diureticele de ansă (utilizate pentru creșterea producției de urină), cum 
ar fi acidul etacrinic și furosemida, tacrolimus (utilizate după transplantul de organ).  
Cu medicamente care conțin cisplatină, trebuie reamintit faptul că efectul nociv al PAN-
GENTAMICINE  asupra rinichilor poate fi crescut pentru încă 3 până la 4 săptămâni după 
administrarea acestor substanțe.  
 
Gentamicină/indometacin  
Combinația va crește nivelul de gentamicină în sânge.  
 
Gentamicină/alte antibiotice  
Terapia asociată cu antibiotice adecvate (de exemplu cu antibiotice beta-lactamice) poate intensifica 
efectul (efect sinergic).  
Creșteri ale efectului au fost descrise cu acil amino peniciline asupra 

Pseudomonas aeruginosa 

(bacterii), cu ampicilină asupra enterococilor (bacterii) și cu cefalosporine asupra 

Klebsiella 

pneumoniae 

(bacterii). 

 

Sarcina şi alăptarea

 

Întrebaţi medicul dumneavoastră înainte de a lua orice medicament. 
 

Sarcina 

Nu utilizaţi acest medicament în timpul sarcinii decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă 
acest lucru. Dacă aflaţi că sunteţi gravidă în timpul tratamentului, consultaţi medicul dumneavoastră 
cât mai curând posibil: acesta este singurul în măsură să ajusteze tratamentul în funcţie de starea 
dumneavoastră.  
 

Al

ă

ptarea 

Alăptarea este posibilă pe termen scurt (câteva zile). Pe de altă parte, în cazul în care copilul 
dumneavoastră are probleme digestive (diaree), opriţi alăptarea şi consultaţi medicul dumneavoastră 
cât mai curând posibil.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Tratamentul cu gentamicină poate duce la probleme de echilibru, conducătorii de vehicule și operatorii 
de mașini trebuie să fie avertizați cu privire la acest risc potenţial. 

PAN – GENTAMICINE 

conţine sulfiţi, care pot cauza reacţii de tip anafilactic sau pot agrava 

asemenea reacţii.

 

 


Page 3
background image

 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi PAN – GENTAMICINE  

 
Medicul dumneavoastră va stabili doza potrivită pentru dumneavoastră. În mod tradiţional, se 
consideră că numărul de injecţii este de 3 pe zi, în special pentru dozele maxime, sau uneori de două 
pe zi. Experienţa a arătat însă că numărul de injecţii necesar este de două pe zi sau chiar de una pe zi. 
 

Doze 

Prevenirea infecţiilor postoperatorii în chirurgie: tratamentul trebuie să fie pe termen scurt; cel mai 
adesea, este limitat pe durata intervenţiei chirurgicale, în unele cazuri pe 24 de ore dar niciodată nu 
trebuie să depășească 48 de ore. 

 
- chirurgie urologică

: între 2 şi 3 mg/kg, adică de obicei 160 mg sub formă de perfuzie intravenoasă 

(i.v.) unică cu durata de 30 de minute, cu 30 de minute înainte de începerea intervenţiei chirurgicale, 
sau prin injecţie intramusculară (i.m.), cu o oră înainte de începerea intervenţiei chirurgicale. 

 
- alte tipuri de intervenţie chirurgicală

: 1,5 mg/kg sub formă de doză i.v. unică cu durata de 30 de 

minute, cu 30 de minute înainte de începerea intervenţiei chirurgicale, sau prin injecţie intramusculară, 
cu o oră înainte de începerea intervenţiei chirurgicale, în combinaţie cu imidazolul sau clindamicina. 

 
Prevenirea endocarditei infecţioase: 

1,5 mg per kg greutate corporală intravenos cu durata de 30 de minute, cu 30 de minute înainte de 
începerea procedurii; sau prin injecţie intramusculară, cu o oră înainte de începerea procedurii, în 
combinaţie cu aceasta. 
 

 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, PAN – GENTAMICINE poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 
Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă credeţi că vă simţiţi rău din cauza medicamentului sau 
aveţi vreuna dintre problemele de mai jos. 
Pentru evaluarea reacţiilor adverse, sunt utilizate următoarele categorii de frecvenţă:  
 

Foarte frecvente:  

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

 

Foarte rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

 

Cu frecvenţă necunoscută: 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 

Foarte frecvente 

-Tulburări acustice: au fost raportate cazuri de vertij, tinitus și pierderea auzului (boala Ménière). 
Acestea au fost prilejuite de administrarea unor doze excesive, tratament prelungit, afecţiune renală 
preexistentă, tulburări hemodinamice sau administrarea în asociere cu medicamente cunoscute ca fiind 
ototoxice. 
 

Frecvente 

-Tulburări renale şi ale căilor urinare: au fost raportate cazuri de insuficienţă renală. De cele mai multe 
ori, acestea au fost legate de administrarea unor doze excesive, tratament prelungit, afecţiune renală 
preexistentă, tulburări hemodinamice sau administrarea în asociere cu medicamente cunoscute ca fiind 
nefrotoxice. 


Page 4
background image

 

 

Mai pu

ţ

in frecvente 

-Tulburări ale pielii: au fost descrise erupţii şi urticarie, care au dispărut în urma întreruperii 
tratamentului. 
-Tulburări hematologice  
-Tulburari la nivelul urechilor: auz scăzut și tulburări vestibulare cu manifestări de greață, vărsături, 
vertij, astenie (slăbiciune)  

 
Rare 

 

- Tulburări gastro-intestinale: vărsături, greață, hipersecreție salivară, inflamații ale gurii și a buzelor 
(stomatită)  
- Dureri musculare  

 
Foarte rare 

 

- Tulburări ale sistemului imunitar: reacții alergice cutanate și mâncărime  
- Tulburări psihice: stări confuzionale, halucinații, depresie  
- Tulburări ale sistemului nervos: boală a creierului care a modificat sever gândirea (encefalopatie), 
convulsii, paralizie neuromusculară  
- Tulburări vasculare: tensiune arterială mică, tensiune arterială mare  
- Tulburări cutanate: desprinderea stratului superior al pielii (necroliză epidermică toxică)  
- Tulburări renale: anomalie a funcției renale, cum ar fi sindromul Fanconi  
- Tulburări generale: durere la locul injectării  

 
Cu frecven

ță

 necunoscut

ă

 

 

- Tulburări hematologice: modificare a numărului de plachete sanguine (trombocitopenie), celule 
sanguine roșii (reticulocitopenie, anemie) și a celulelor albe din sânge (eozinofilie, granulocitopenie)  
- Tulburări metabolice: scăderea potasiului din sânge, concentrațiile de calciu și magneziu 
(hipocaliemie, hipocalcemie, hipomagnezemie)  
- Tulburări ale sistemului nervos: senzații neobişnuite la nivelul brațelor și picioarelor, de ex. 
furnicături, senzaţii de ace, amorțeli (parestezii periferice)  
- Tulburări cardiace: bătăi rapide ale inimii (palpitații)  
- Tulburări hepatice: creșterea reversibilă a enzimelor hepatice (transaminaze, fosfataza alcalină), 
precum și concentrațiile plasmatice ale bilirubinei (produs de degradare a sângelui) în ser  
- Tulburări generale: febră, oboseală 
 
La unii pacienţi pot apărea, de asemenea, şi alte reacţii adverse care nu sunt menţionate mai sus. Dacă 
observaţi orice alte reacţii adverse, discutaţi cu medicul dumneavoastră. Unele reacţii adverse pot fi 
observate numai de către medicul dumneavoastră. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.  

Cum se păstrează PAN – GENTAMICINE  

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
Nu utilizaţi PAN – GENTAMICINE după data de expirare înscrisă pe ambalajul extern. 
 


Page 5
background image

 

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine PAN – GENTAMICINE 

 

 

Substanţa activă este

 

gentamicină sub formă de gentamicină sulfat.

 

Fiecare fiolă de 2 ml conţine gentamicină 80 mg sub formă de gentamicină sulfat. 

 

Celelalte componente sunt:

  

p-hidroxibenzoat de metil, p-hidroxibenzoat de n-propil, soluție de 

hidrogenosulfit de sodiu, edetat de sodiu, apă pentru preparate injectabile. 
 
Acest medicament este un antibiotic aminoglicozidic antibacterian. 
 

Cum arată PAN – GENTAMICINE şi conţinutul ambalajului

 

Acest medicament se prezintă sub forma unei soluţii limpezi, incolore, practic lipsite de particule in 
suspensie.  
Cutie cu 10 fiole din sticlă incoloră a 2 ml soluție injectabilă. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Laboratoires PANPHARMA  

ZI du Clairay-Luitré 
F-35133 Fougères 
Franţa 

 

Acest prospect a fost revizuit în august 2016.