GELOFUSINE 4 g/100 ml - PROSPECT

Prospectul pentru GELOFUSINE 4 g/100 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GELOFUSINE 4 g/100 ml
Substanța activă: GELATINUM
Concentrația: 4g/100ml
Cod atc: B05AA06
Acțiune terapeutică: SINGE SI SUBSTITUENTI DE SINGE SUBSTITUENTI DE SINGE SI FRACTIUNI PROTEICE PLASMATICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_4899_31.08.12.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 flac. monobloc din PEJD x 500 ml sol. perf.
Cod cim: W01736002
Firma producătoare: B. BRAUN MELSUNGEN AG - ELVETIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4899/2012/01                                                                           

Anexa

 

                                                                                                                                                                                

Prospect 

 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

Gelofusine 4 g/100 ml soluţie perfuzabilă 

Gelatină succinilată  

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate 
face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 
 

 

]n acest prospect găsiți:: 

1. 

Ce este Gelofusine şi pentru ce se utilizează 

2. 

Înainte să vi se administreze Gelofusine 

3. 

Cum să vi se administreze Gelofusine 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Gelofusine 

6. 

Informații suplimentare 

 
 

1. 

Ce este Gelofusine şi pentru ce se utilizează 

 

Gelofusine este o soluţie pentru substituţie volemică plasmatică. Acest lucru înseamnă că înlocuieşte lichidul 

pierdut din circulaţia sanguină. 
 
Gelofusine este utilizat pentru a înlocui sângele sau plasma pierdute de exemplu, în urma operaţiilor 
chirurgicale, accidentelor sau arsurilor. Acest medicament poate fi utilizat, dacă este necesar, împreună cu 
transfuzii de sânge. 
 
Poate fi folosit de asemenea pentru creşterea volumului circulator al sângelui, în caz de by-pass şi transplant 
de rinichi.  

 
 
2. 

Înainte să vi se administreze Gelofusine 

 
Nu utilizaţi Gelofusine 

 

dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la gelatină sau la oricare dintre celelalte componente ale Gelofusine, 

 

dacă volumul sângelui dumneavoastră este prea mare 

 

dacă aveţi prea mult lichid în corpul dvs. 

 

dacă aveţi un risc crescut de sângerare, datorită unor afecţiuni de coagulare a sângelui 

 

dacă aveţi risc crescut de stop cardiac (afectarea severă a funcţiei inimii) 

 

Aveți grijă deosebită când utilizați Gelofusine: 

Vă rugăm spuneţi medicului dumneavoastră dacă: 

 

dacă suferiţi de o afecţiune de natură alergică, cum ar fi astmul. În acest caz există riscul de a suferi 
reacţii alergice. 


Page 2
background image

 

 
Medicul dumneavoastră va prezenta atenţie sporită în următoarele situaţii: 
 

 

dacă aveţi vârstă înaintată 

 

dacă există riscul să dezvoltaţi probleme cu circulaţia sanguină. Acest lucru se poate întâmpla dacă 
suferiţi de: 

-

 

afecţiuni ale inimii sau rinichilor 

-

 

presiune crescută a sângelui 

-

 

afecţiuni ale plămânilor 

 
În aceste cazuri profesioniştii în domeniul sănătăţii vă vor monitoriza circulaţia sanguină. 
 
Preparatele cu gelatină pentru substituţia volemică pot să producă reacţii anafilactoide (reacţii alergice) cu 
diferite grade de severitate. Aceste reacţii au loc mai frecvent la pacienţii cu afecţiuni de natură alergică, cum 
este astmul. Din acest motiv veţi fi monitorizaţi de către profesionişti în domeniul sănătăţii, mai ales la 
începutul perfuzării. 
 
Copii 
Nu există experienţă privind utilizarea Gelofusine la copii; totuşi se poate administra la copii dacă raportul 
risc beneficiu este favorabil. În acest caz perfuzarea va fi monitorizată cu atenţie de către profesionişti în 
domeniul sănătăţii. 
 
Sângele dumneavoastră vă va fi controlat pentru următoarele: 

 

concentraţia de săruri din sânge şi echilibrul hidric, 

 

funcţia de coagulare a sângelui, 

 

concentraţia proteinelor plasmatice, în special albumina, 

 

numărul de celule roşii din sânge. 

Aceste valori vor fi controlate cu atenţie dacă vi se administrează o cantitate mare de Gelofusine. În acest caz 
medicul dumneavoastră vă mai poate administra suplimentar factori de coagulare sau albumină. 
 
Alte precauţii 
Dacă medicul dumneavoastră consideră necesar, vi se va administra o soluţie de electroliţi. 
 

Utilizarea altor medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent sau s-ar putea să luați orice 
alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 

 
Sarcina 

Dacă sunteţi gravidă, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.  
Este posibil să vi se administreze Gelofusine în timpul sarcinii şi alăptării, dacă raportul risc-beneficiu este 
favorabil. 
 

Alăptarea 

Dacă alăptaţi, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră.  
Nu se cunoaşte dacă Gelofusine se excretă în laptele matern. Doctorul dumneavoastră vă va administra 
această soluţie cu atenţie dacă alăptaţi. 

 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu este cazul. 
Gelofusine se administrează în general pacienţilor imobilizaţi, în condiţii controlate (de exemplu tratament 
de urgenţă, tratament în spital sau clinică), iar acest lucru exclude probabilitatea de a conduce vehicule sau 
de a folosi utilaje.

 

 


Page 3
background image

 

 
 

3. 

Cum să vi se administreze Gelofusine 

 

Dozaj 

Gelofusine vi se va administra intravenos, printr-un tub plasat într-o venă. 
Dozele pe care le veţi primi şi durata de administrare depind de cantitatea de sânge sau plasmă pe care aţi 
pierdut-o şi de starea dumneavoastră. 
 
La copii, medicul va determina doza cu atenţie. Copiii vor primi perfuzie cu Gelofusine doar dacă medicul o 
consideră esenţială pentru recuperarea acestuia. 
 
Medicul vă va monitoriza starea de-a lungul tratamentului (de exemplu vă va examina sângele şi presiunea 
sanguină) iar doza vă va fi ajustată conform necesităţilor dumneavoastră. 

 
Dacă vi s-a administrat mai mult Gelofusine decât trebuie 

Dacă primiţi accidental o supradoză, aceasta poate provoca o creştere a volumului sanguin şi alterarea 
nivelului de săruri (de electroliţi) din sângele dumneavoastră.  
 
În acest caz medicul dumneavoastră va începe imediat tratamentul necesar. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele Gelofusine poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 
 
Următorii termeni sunt utilizaţi pentru definirea frecvenţei de apariţie a acestora: 

- Mai puţin frecvente

 (pot afecta mai mult de 1 din 1000 de pacienţi şi mai puţin de 1 din 100 pacienţi); 

- Rare

 (pot afecta mai mult de 1 din 10000 pacienţi şi mai puţin de 1 din 1000 pacienţi); 

- Foarte rare 

(mai puţin de 1 din 10000 pacienţi, inclusiv cazurile izolate). 

 
Următoarele reacţii adverse pot deveni grave. Medicul trebuie anunţat de urgenţă dacă se observă 
următoarele simptome: 

 
Rare:                      

reacţii alergice cu diferite grade de severitate 

 
Foarte rare:             

reacţii alergice severe inclusiv înroşirea bruscă a feţei şi gâtului, umflarea feţei şi a 

gâtului, scăderea presiunii sanguine, dificultăţi de respiraţie, şoc alergic. 
 

Alte reacţii adverse: 
 

Mai puţin frecvente:

 senzaţie de rău, dureri abdominale, febră. 

 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ GELOFUSINE 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă şi pe cutie, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 


Page 4
background image

 

 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.  
 
Nu utilizaţi Gelofusine dacă observaţi: 

 

că soluţia este tulbure sau incoloră 

 

scurgeri de soluţie din flacon 

 
Utilizaţi Gelofusine imediat după prima deschidere a flaconului. 
 
 

6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Gelofusine 
-

 

Substanţa activă este gelatină succinilată (gelatină fluidă modificată). 

 
100 ml soluţie conţin: 
Gelatină succinilată (gelatină fluidă modificată)  4,00 g 
Clorură de sodiu 

 

 

 

701 mg 

 
Concentraţia în electroliţi: 
Sodiu                     

 

 

 

 

 

154 mmol/l 

Clorură     

 

 

 

 

 

 

120 mm0l/l                            

 

Celelalte componente sunt: apă pentru preparate injectabile şi hidroxid de sodiu pentru ajustarea pH-

ului. 
 

Cum arată Gelofusine şi conţinutul ambalajului 

 
Gelofusine este o soluţie pefuzabilă care se administrează prin picurare intravenoasă. 
 
Este o soluţie apoasă, limpede, incoloră până la slab gălbuie de gelatină succinilată şi clorură de sodiu în apă. 
 
Cutie cu 10 flacoane din PEJD a 500 ml soluţie perfuzabilă. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 

 
B.BRAUN MELSUNGEN AG 
Carl – Braun - Strasse 1 
D-34212 Melsungen, Germania 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
România 
SC B. Braun Medical SRL 
Remetea Mare nr. 636 
DN 6, km 546 +400 dreapta 
RO-307350, Timiș 
Tel: 0256 284 905 
e-mail: [email protected] 
 

Acest prospect a fost aprobat în August 2012.