NEOTON 1g PHLEBO - PROSPECT

Prospectul pentru NEOTON 1g PHLEBO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEOTON 1g PHLEBO
Substanța activă: FOSFOCREATININUM
Concentrația: 1g
Cod atc: C01EB06
Acțiune terapeutică: ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE ALTE MEDICAMENTE PENTRU AFECTIUNI CARDIACE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6986_10.10.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla incolora a 1 g pulb. + 1 flac. din sticla incolora x 50 ml solv. + kit de administrare care contine o trusa de transvazare a solv. peste pulb. si o trusa de perfuzie
Cod cim: W64235001
Firma producătoare: ALFASIGMA S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6986/2014/01                                                                            Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Neoton 1 g Phlebo pulbere şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

 

Creatin fosfat de sodiu  

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Neoton şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze  

3. 

Cum să vi se administreze Neoton  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Neoton 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Neoton şi pentru ce se utilizează  

 

Neoton conţine 1 g creatin fosfat de sodiu şi face parte din 

grupa farmacoterapeutică: 

terapia cordului, alte 

medicamente pentru afecţiuni cardiace, combinaţii, fiind utilizată ca şi: 

cardioprotector în chirurgia cardiacă, prin adăugare în soluţia cardioplegică.  

 tulburări de metabolism ale miocardului, în condiţii de ischemie. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Neoton 

 
Nu utilizaţi Neoton: 

dacă sunteţi alergic la creatin fosfat de sodiu sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă aveţi insuficienţă renală cronică, când sunt utilizate doze mari (5 – 10 g creatin fosfat de sodiu pe 

zi).   
 

Atenţionări şi precauţii 
 

-      când se administrează rapid doze mai mari decât 1 g de creatin fosfat de sodiu.  
Acest lucru poate determina hipotensiune arterială.

 

 


Page 2
background image

 

-      când se administrează doze mari de

 

Neoton  (5 – 10 g creatin fosfat de sodiu pe zi) acesta

 

poate 

determina creşterea cantităţii de fosfat, care la rândul său poate interfera cu metabolismul calciului şi cu 
secreţia hormonilor care au rol în homeostazie, cu reglarea funcţiei renale şi cu metabolismul purinelor.  
Dozele mari trebuie utilizate exclusive la pacienţii selectaţi şi pentru o scurtă perioadă de timp. 

 
Neoton împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 

Neoton împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Nu există evidenţe ale interacţiunilor cu alimente şi băuturi. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Neoton  poate  fi  administrat  numai  când  este  strict  necesar  şi  sub  direct  control  medical,  şi  numai  dacă 
potenţialul beneficiu al mamei este mai mare decât riscul potenţial al fătului. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Neoton nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

 

 
Neoton conţine sodiu. 

 
 

3. 

Cum să vi se administreze

 

Neoton 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul.  
Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza recomandată este de un flacon Neoton 1 g Phlebo (1 g creatin fosfat de sodiu) de 1-2 ori pe zi, în 
funcţie de indicaţie, administrată în perfuzie intravenoasă timp de 35 – 45 minute.  
Soluţie cardioplegică: pentru protecţia miocardului în timpul intervenţiei chirurgicale, se adaugă 10 mmol/l 
creatin fosfat de sodiu, la soluţia cardioplegică standard. 

 

 

Mod de utilizare a trusei de perfuzie:  
 
1. Se dezinfectează suprafaţa dopurilor de cauciuc a celor două flacoane. Se introduce acul (A) în flaconul cu 
solvent.  
 
2. Se ataşează la celălalt capăt al acului flaconul cu pulbere. 
 
3. Se trece solventul în celălalt flacon.  
 
4. Se îndepărtează flaconul gol împreună cu acul (A).  
 
5. Se agită bine flaconul până se dizolvă conţinutul. Se repetă instrucţiunile de la punctele 1-5 de încă trei 
ori, trecând soluţia nou formată în flaconul cu pulbere.  
 
6. Se aplică tubul de plastic (B) în jurul flaconului. Se introduce acul picurătorului în punga cu soluţia de 
perfuzie (C).  
 
7. Se ataşează clema de reglare a vitezei de perfuzare (D) şi se închide.  
 
8. Se răstoarnă flaconul şi se fixează pe un suport.  


Page 3
background image

 

 
9. Se comprimă punga cu soluţia de perfuzie (C) până rămâne plină doar pe jumătate.  
 
10. Se montează acul fluture (F) la tubul (E).  
 
11. Se deschide clema de reglare a vitezei de perfuzare (D) şi se lasă să se umple tubul şi acul până când 
începe să picure soluţia prin acul fluture.  
 
12. Se introduce acul în venă şi se fixează cu o bandă adezivă (G).  
 
13. Se fixează tubul de perfuzie de antebraţul pacientului cu o bandă adezivă (H).  
 
14. Se deschide clema de reglare a vitezei de perfuzare (D).  
 
15. La terminarea perfuziei, se îndepărtează acul, se dezinfectează locul de puncţionare a venei şi se aplică 
un pansament (L).  
 
Soluţia reconstituită se administrează imediat după preparare.  

 

Utilizarea la copii

  

Farmacocinetica  Neoton nu a fost studiată la copii. În orice caz, produsul a fost utilizat la nou-născuţi şi la 
copii (cu vârsta cuprinsă între 9 zile şi 13 ani) în timpul intervenţiilor cardiace la o concentraţie de 10 mmol/l 
adăugată la soluţia cardioplegică standard  şi a fost  bine tolerată. 
 

Dacă vi se administrează mai mult Neoton decât trebuie 

Nu există antidot specific.  
Tratamentul simptomatic poate fi avut în vedere.  

 
Dacă se omite administrarea Neoton 

Se administrează în spital, deci nu este cazul. 

 
Dacă încetaţi administrarea  Neoton 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Reacţii de hipersensibilitate pot apărea în urma administrării de Neoton

,

 deoarece poate exista sensibilitate 

individuală la substanţa activă sau la unul dintre excipienţi.

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Neoton 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 


Page 4
background image

 

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Neoton 

Substanţa activă este creatin fosfat de sodiu. 

Un flacon cu pulbere pentru soluţie perfuzabilă conţine creatin fosfat de sodiu 1 g.  
Un flacon cu solvent pentru soluţie perfuzabilă conţine apă pentru preparate injectabile 50 ml.  

Celălalt component este apă pentru preparate injectabile.  

 

Cum arată Neoton şi conţinutul ambalajului 

Pulbere cristalină de culoare albă 
Soluție limpede, incoloră, fără particule în suspensie 
Cutie cu un flacon din sticlă incoloră a 1 g pulbere, un flacon din sticlă incoloră a 50 ml solvent şi un kit de 
administrare care conţine o trusă de transvazare a solventului peste pulbere şi o trusă de perfuzie.  
 
 

Deţinătorul atorizaţiei de punere pe piaţă și fabricantul 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţǎ  

ADDENDA PHARMACEUTICALS S.R.L. 
Strada Cluceru Udricani, Nr. 18, Etaj 4 
Sector 3, București, România 

 

Fabricantul 

ALFASIGMA S.p.A. 
Via Enrico Fermi 1, 65020 Alanno Scalo (Pescara), Italia 

 
Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2019.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/