TELZIR 700mg - PROSPECT

Prospectul pentru TELZIR 700mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TELZIR 700mg
Substanța activă: FOSAMPRENAVIRUM
Concentrația: 700mg
Cod atc: J05AE07
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI DE PROTEAZA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din HDPE x 60 compr. film. prevazut cu sistem de inchidere securizat pt. copii
Cod cim: W61527001
Firma producătoare: GLAXO WELLCOME OPERATIONS LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: