ARIXTRA 7,5mg/0,6ml - PROSPECT

Prospectul pentru ARIXTRA 7,5mg/0,6ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ARIXTRA 7,5mg/0,6ml
Substanța activă: FONDAPARINUX SODIUM
Concentrația: 7,5mg/0,6ml
Cod atc: B01AX05
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ALTE MEDICAMENTE ANTITROMBOTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 20 seringi preumplute x 0,6 ml sol. inj., prevazute cu un sistem manual de siguranta, de culoare galbena
Cod cim: W61202007
Firma producătoare: GLAXO WELLCOME PRODUCTION - FRANTA