ARIXTRA 2,5mg/0,5ml - PROSPECT

Prospectul pentru ARIXTRA 2,5mg/0,5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ARIXTRA 2,5mg/0,5ml
Substanța activă: FONDAPARINUX SODIUM
Concentrația: 2,5mg/0,5ml
Cod atc: B01AX05
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ALTE MEDICAMENTE ANTITROMBOTICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 7 seringi preumplute x 0,5 ml sol. inj., prevazute cu un sistem automat de siguranta, de culoare albastra
Cod cim: W61204002
Firma producătoare: GLAXO WELLCOME PRODUCTION - FRANTA