GONAL - f 75 UI (5,5 µg) - PROSPECT

Prospectul pentru GONAL - f 75 UI (5,5 µg) - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GONAL - f 75 UI (5,5 µg)
Substanța activă: FOLLITROPINUM ALFA
Concentrația: 75UI
Cod atc: G03GA05
Acțiune terapeutică: GONADOTROPINE SI ALTI STIMULANTI AI OVULATIEI GONADOTROFINE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din sticla incolora cu pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. x 1 ml solv.
Cod cim: W60481001
Firma producătoare: MERCK SERONO SPA - ITALIA