BEMFOLA 150 UI/0,25 ml - PROSPECT

Prospectul pentru BEMFOLA 150 UI/0,25 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BEMFOLA 150 UI/0,25 ml
Substanța activă: FOLLITROPINUM ALFA
Concentrația: 150UI/0,25ml
Cod atc: G03GA05
Acțiune terapeutică: GONADOTROPINE SI ALTE STIMULANTE ALE OVULATIEI GONADOTROFINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 stilou injector (pen) preumplut x 1 ac pt. injectare
Cod cim: W63834001
Firma producătoare: FINOX BIOTECH AG - LIECHTENSTEIN
Conținut prospect: