TRELEGY ELLIPTA 92 micrograme/55 micrograme/22 micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru TRELEGY ELLIPTA 92 micrograme/55 micrograme/22 micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRELEGY ELLIPTA 92 micrograme/55 micrograme/22 micrograme
Substanța activă: FLUTICASONUM FUROATUM+UMECLIDINIUM+VILANTEROL
Concentrația: 92micrograme/55micrograme/22micrograme
Cod atc: -
Acțiune terapeutică: -
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj multiplu cu 90 (3 inhalatoare a cate 30 doze) doze
Cod cim: W64067003
Firma producătoare: GLAXO OPERATIONS UK LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

TRELEGY ELLIPTA 92 micrograme/55 micrograme/22 micrograme se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Ambalaj cu 1 inhalator cu 14 doze

Ambalaj cu 1 inhalator cu 30 doze