FLUMETOL S 2 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru FLUMETOL S 2 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FLUMETOL S 2 mg/ml
Substanța activă: FLUOROMETHOLONUM
Concentrația: 2mg/ml
Cod atc: S01BA07
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE CORTICOSTEROIZI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10047_15.06.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. picurator din PEJD, transparent cu capacitatea de 10 ml x 10ml pic. oft., susp.
Cod cim: W59768001
Firma producătoare: FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10047/2017/01                                                              

Anexa 1 

                                                                                                                                                                   Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

FLUMETOL S 2 mg/ml picături oftalmice, suspensie  

Flurorometolonă 

 
 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect 

1. 

Ce este Flumetol S şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Flumetol S 

3. 

Cum să utilizaţi Flumetol S 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Flumetol S 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Flumetol S şi pentru ce se utilizează  

 

Acest medicament este un corticosteroid antiinflamator. 
Flumetol S este indicat în toate bolile inflamatorii ale segmentului anterior al globului ocular şi a 
anexelor sale: conjunctivite, blefaro-conjunctivite, keratite şi kerato-conjunctivite, epicorneosclerite şi 
sclerite, salazion, pterigeum, dacriocistite, reacţii inflamatorii post-operatorii. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Flumetol S 

 
Nu utilizaţi Flumetol S 

-

 

dacă sunteţi alergic la substanţele active sau la oricare dintre 

c

elelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6).  

dacă suferiţi de: 

 

hipertensiune oculară;  

 

faza acută a infecţiei cu 

Herpes simplex

 şi majoritatea celorlalte afecţiuni virale ale corneei în 

faza ulceroasă, cu excepţia asocierii cu medicamente chimioterapeutice specifice pentru 
virusul herpetic;  

 

conjunctivite asociate cu keratite ulcerative încă din faza iniţială (test pozitiv la fluoresceină). 

 

keratite virale herpetice (utilizarea medicamentului nu este recomandată dar utilizarea poate fi 
permisă sub supravegherea strictă a medicului oftalmolog);  

 

tuberculoză oculară;  

 

micoze oculare.  


Page 2
background image

 
 

 

oftalmie purulentă acută bacteriană;  

 

conjunctivită purulentă bacteriană şi blefarită herpetică, purulentă care pot fi mascate sau 
agravate prin administrarea de corticosteroizi;  

 
În general contraindicat în timpul sarcinii şi alăptării (vezi pct. „Sarcina şi alăptarea”). 
Contraindicat la copiii cu vârsta sub 2 ani. 
 

Atenţionări şi precauţii 

În cazul tratamentului prelungit, se recomandă verificarea frecventă a tonusului ocular.  
Medicaţia steroidiană în tratamentul infecţiilor cu herpes simplex ce implică stroma necesită o 
monitorizare atentă, microscopia cu fantă fiind obligatorie. 
Tratamentul prelungit poate duce la apariţia glaucomului, afectarea nervului optic, defecte ale acuităţii 
vizuale şi ale câmpului vizual, apariţia cataractei subcapsulare posterioare şi poate chiar contribui la 
instalarea infecţiilor oculare secundare micotice şi virale. 
În bolile oculare ce produc atrofia corneei sau sclerei, prin folosirea corticosteroizilor topici există 
riscul de perforaţie a acestora. 
Deoarece în urma aplicării prelungite de steroizi este mai probabilă apariţia infecţiilor fungice ale 
corneei, acestea trebuie suspectate ori de câte ori o ulceraţie corneană persistă după administrarea sau 
în timpul administrării steroizilor. În cazul unei astfel de infecţii este necesar tratament de acoperire 
corespunzător. 
Utilizarea prelungită poate produce anumite inconveniente; utilizarea neîntreruptă pe perioade mai 
lungi de o lună nu este recomandată. 
 
Aceste medicament este destinat exclusiv administrării oculare. 
A nu se injecta sau înghiţi. 
 

Copii 

ş

i adolescen

ţ

Siguranţa şi eficacitatea la copiii cu vârsta sub 2 ani nu au fost demonstrate. 
 

Flumetol S 

împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
 

Sarcina, fertilitatea şi alăptarea  

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  acest 
medicament. 
Siguranţa tratamentului intensiv sau prelungit cu steroizi cu aplicare locală în timpul sarcinii nu a fost 
complet investigat. La femeile gravide şi la cele care alăptează medicamentul trebuie utilizat doar 
dacă este absolut necesar şi sub strictă supraveghere medicală. 
 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Imediat după utilizare poate să apară vedere neclară. Aşteptaţi dispariţia acestui efect înainte de a 
conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 

Flumetol

 

conţine clorură de benzalconiu

, care poate produce iritaţii oculare.

 

Evitaţi contactul cu lentilele de contact moi.Îndepărtaţi lentilele de contact înainte de administrare şi 
aşteptaţi cel puţin 15 minute până când le puteţi pune la loc.Se ştie că poate produce decolorarea 
lentilelor de contact moi. 
 

 
 


Page 3
background image

 
 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Flumetol S 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a 
spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi 
sigur. 
 
Instilaţi 1-2 picături în sacul conjunctival, de 2-4 ori pe zi, conform recomandărilor medicului. 
Agitaţi bine înainte de utilizare. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea Flumetol S, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 
A NU SE INJECTA. A NU SE INGHIŢI. 
 

Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Flumetol S  

 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă utilizaţi mai mult Flumetol S decât trebuie. 
  

Dacă uitaţi să utilizaţi Flumetol S  

 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Flumetol S  

 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a întrerupe tratamentul. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, utilizând următoarea convenţie: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

 

Foarte rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

 

Cu frecvenţă necunoscută: 

care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Reacţiile adverse frecvente:  
 
-creşterea presiunii intraoculare. 
 
Reacţiile adverse cu frecvenţă necunoscută:  
 
-iritaţie oculară, hiperemie conjunctivală, durere oculară, tulburări de vedere, senzaţie de corp străin, 
edem, vedere neclară, prurit, secreţie lacrimală crescută, midriază, inflamaţie, afectare corneei, 
cataractă (inclusiv subcapsulară ). 
 
-hipersensibilitate , urticarie 
 


Page 4
background image

 
 

-disgenezie, durere de cap, ameţeli 
 
- hipertensiune arterială. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile  adverse  direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt 
publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând  reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii 

suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

 

 

5. 

Cum se păstrează Flumetol S 

 

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original. 
Medicamentul trebuie utilizat în cel mult 30 de zile de la prima deschidere a recipientului. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Flumetol S 

-

 

Substanţa activă este fluorometolona.

 Un ml picături oftalmice conţine fluorometolonă 2 mg. 

-

 

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, alcool polivinilic, polisorbat 80, hipromeloză, 
clorură de benzalconiu, edetat de disodiu, dihidrogenofosfat de sodiu, hidrogenofosfat de 
disodiu apă purificată. 

 

Cum arată Flumetol S şi conţinutul ambalajului 
 

Flumeto S se prezintă sub formă de

 

suspensie microcristalină de culoare aproape albă. 

 
Ambalaj 

Cutie  cu  un  flacon  picurător  din  PEJD,  transparent,  capacitate  10  ml,  prevăzut  cu  capac  cu  filet  din 
polipropilenă, de culoare albă și cu sistem de sigilare (capac Pilfer proof),  care conţine 10 ml picături oftalmice, 
suspensie. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

THEA FARMA S.p.A. 
Via Tiziano 32, 20145 Milano, Italia 

 
Fabricant  

FARMILA-THEA FARMACEUTICI S.p.A. 
Via Enrico Fermi, 50 
20019 Settimo Milanese (Milan) 
Italia 
 

Acest prospect a fost aprobat în Ianuarie, 2021.