JUNEFLECAD 150 mg - PROSPECT

Prospectul pentru JUNEFLECAD 150 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: JUNEFLECAD 150 mg
Substanța activă: FLECAINIDUM
Concentrația: 150mg
Cod atc: C01BC04
Acțiune terapeutică: ANTIARITMICE CLASA I SI III ANTIARITMICE CLASA IC
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6188_19.02.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 30 caps. elib. prel.
Cod cim: W60578002
Firma producătoare: LABORATORIOS LICONSA S.A. - SPANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6186/2014/01-04  

 Anexa 1

 

6187/2014/01-04 

 

6188/2014/01-04 

 

6189/2014/01-04 

Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Juneflecad 50 mg capsule cu eliberare prelungită 

Juneflecad 100 mg capsule cu eliberare prelungită 
Juneflecad 150 mg capsule cu eliberare prelungită 
Juneflecad 200 mg capsule cu eliberare prelungită 

Acetat de flecainidă 

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 

• 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

• 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului.

 

• 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 

persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.

 

• 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este Juneflecad capsule cu eliberare prelungită şi pentru ce se utilizează 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită  
3. Cum să luaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită 
4. Reacţii adverse posibile 
5. Cum se păstrează Juneflecad capsule cu eliberare prelungită 
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

 

 

1. 

Ce este Juneflecad capsule cu eliberare prelungită şi pentru ce se utilizează 

 
Juneflecad capsule cu eliberare prelungită aparţine unei grupe de medicamente care acţionează împotriva 
aritmiei cardiace (medicamente antiaritmice). Aceasta inhibă conducerea stimulilor la nivelul inimii şi 
prelungeşte timpul de repaus al acesteia, determinând inima să pompeze din nou normal.

 

Juneflecad capsule cu eliberare prelungită se utilizează 
- pentru anumite aritmii cardiace grave, care se manifestă adesea prin palpitaţii grave ale inimii sau 
tahicardie. 
- pentru aritmii cardiace grave care nu au răspuns bine la tratamentul cu alte medicamente sau în cazul în 
care alte tratamente nu pot fi tolerate. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Juneflecad 50 mg, capsule cu eliberare prelungită  

 

Nu utilizaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită: 

 

Page 2
background image

 

2

 

  dacă sunteţi alergic la flecainidă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumerate la pct. 6). 

  dacă aveţi o altă afecţiune cardiacă, diferită de cea pentru care luaţi acest  medicament. Dacă nu 

sunteţi sigur sau dacă doriţi informaţii suplimentare, adresaţi-vă medicului sau farmacistului 

  dacă luaţi anumite alte antiaritmice (blocante ale canalelor de sodiu) 

 

dacă aveţi sindromul Brugada (o afecţiune genetică a inimii ).

 

 

Atenţionări şi precauţii 
 
Înainte să utilizaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

dacă aveţi redusă funcţia ficatului şi/sau a rinichilor, deoarece concentraţia de flecainidă din 

sânge poate să crească. În acest caz medicul vă poate verifica periodic concentraţia de flecainidă din 

sânge, 

dacă sunteţi o persoană în vârstă, deoarece concentraţia de flecainidă din sânge poate creşte, 

dacă aveţi un stimulator cardiac permanent sau electrozi de stimulare temporară, 

dacă aţi avut aritmii cardiace după o intervenţie chirurgicală la nivelul inimii,  

dacă aveţi bradicardie severă sau hipotensiune arterială pronunţată. Aceste afecţiuni trebuie 

remediate înainte de utilizarea de flecainidă capsule cu eliberare prelungită, 

dacă aţi avut un infarct miocardic. 

 
Concentraţiile scăzute sau crescute de potasiu în sânge pot influenţa efectul flecainidei capsule cu eliberare 
prelungită. Diureticele, medicamentele care stimulează tranzitul intestinal (laxative) şi hormonii 
corticosuprarenali (corticosteroizi) pot scădea concentraţia de potasiu din sânge. În acest caz, medicul 
dumneavoastră poate cere verificarea cantităţii de potasiu din sânge.

 

 
Copii cu vârsta sub 12 ani  
Flecainida  nu  este  aprobată  pentru  utilizare  la  copii  cu  vârsta  sub  12  ani;  cu  toate  acestea,  s-a  raportat 
toxicitatea flecainidei în timpul tratamentului cu flecainidă la copii la care aportul de lapte a fost redus și la 
sugari la care s-a efectuat trecerea de la o formulă de lapte praf la alimentația pe bază de dextroză. 
 
 
Juneflecad capsule cu eliberare prelungită împreună cu alte medicamente 
 
Dacă utilizaţi anumite alte medicamente împreună cu flecainidă capsule cu eliberare prelungită, 
medicamentele îşi pot influenţa reciproc funcţionarea şi/sau reacţiile adverse (pot exista interacţiuni). 
 
Pot apărea interacţiuni la utilizarea acestui medicament cu următoarele: 
 
- digoxin (folosit pentru stimularea activităţii inimii); Juneflecad capsule cu eliberare prelungită poate 
determina creşteri ale concentraţiilor de digoxină în sângele dumneavoastră, 
- medicamente care reduc funcţia de pompare a inimii  (betablocante), 
- anumite medicamente împotriva epilepsiei (de ex. fenitoină, fenobarbital şi carbamazepină): 
descompunerea flecainidei poate fi accelerată de aceste substanţe; 
- cimetidină (un antiacid), aceasta poate exacerba efectul flecainidei capsule cu eliberare prelungită, 
- amiodaronă (pentru afecţiuni ale inimii); doza de flecainidă trebuie redusă la anumiţi pacienţi, 
- medicamente împotriva depresiei (paroxetină, fluoxetină şi alte câteva antidepresive), 
- clozapină (medicament utilizat pentru tratarea schizofreniei), 
- mizolastină, astemizol şi terfenadină (medicamente împotriva alergiilor), 
- chinidină şi halofantrină (medicamente împotriva malariei), 
- verapamil (scade tensiunea arterială), 
- chinidină, 

Page 3
background image

 

3

 

-medicamente pentru tratarea infecţiei cu HIV (ritonavir, lopinavir şi indinavir), 
- tiazide şi diuretice de ansă, 
- disopiramidă (un antiaritmic); nu utilizaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită dacă utilizaţi şi 
disopiramidă. 
- terbinafină (pentru tratarea infecţiilor fungice), 
- bupropionă (un medicament anti-fumat). 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice 
alte medicamente
 

Juneflecad capsule cu eliberare prelungită împreună cu alimente şi băuturi 

Juneflecad capsule cu eliberare prelungită trebuie luată pe stomacul gol sau cu cel puţin o oră înainte de 
masă. 
 
Produsele lactate (lapte, formule de lapte praf pentru sugari și posibil iaurt) pot determina reducerea 
absorbției flecainidei la copii și sugari. Flecainida nu este aprobată pentru utilizare la copii cu vârsta sub 12 
ani; cu toate acestea, s-a raportat toxicitatea flecainidei în timpul tratamentului cu flecainidă la copii la care 
aportul de lapte a fost redus și la sugari la care s-a efectuat trecerea de la o formulă de lapte praf la 
alimentația pe bază de dextroză. 
 
 

Sarcina şi alăptarea 
 
În timpul sarcinii, Juneflecad capsule cu eliberare prelungită trebuie utilizată numai dacă beneficiul 
depăşeşte riscurile, deoarece s-a demonstrat că flecainida traversează placenta la pacientele care utilizează 
flecainidă în timpul sarcinii. Dacă se utilizează Juneflecad capsule cu eliberare prelungită în timpul 
sarcinii, trebuie monitorizate concentraţiile plasmatice materne de flecainidă. Trebuie să vă adresaţi 
medicului imediat ce bănuiţi că sunteţi gravidă sau dacă intenţionaţi să rămâneţi gravidă. 

 

Flecainida se excretă în laptele matern. Juneflecad capsule cu eliberare prelungită trebuie utilizată în 
timpul alăptării numai dacă beneficiul depăşeşte riscurile.

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Dacă aveţi reacţii adverse, cum sunt ameţeala, vederea dublă sau vederea înceţoşată sau dacă aveţi uşoară 
stare de confuzie, este posibil să vă fi fost afectată capacitatea de reacţie. Acest lucru poate fi periculos în 
situaţii care necesită concentrare şi atenţie, de exemplu atunci când circulaţi pe drumurile publice, operaţi 
utilaje periculoase sau  lucraţi la înălţime.  În  cazul  în care nu  sunteţi  sigur  dacă  Juneflecad  capsule  cu 
eliberare  prelungită  are  efect  negativ  asupra  capacităţii  de  a  conduce  vehicule,  discutaţi  cu  medicul 
dumneavoastră.

 

 

 

 

3.  

 Cum să luaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Medicul  dumneavoastră  va  prescrie  o  doză  personalizată,  ajustată  în  funcţie  de  simptomele  acuzate  de 
dumneavoastră. Tratamentul cu Juneflecad capsule cu eliberare prelungită va fi început în mod normal sub 
supraveghere  medicală  (în  spital  dacă  este  necesar).  Urmaţi  cu  stricteţe  recomandările  medicului 
dumneavoastră când luaţi flecainidă capsule cu eliberare prelungită. Discutaţi cu medicul dumneavoastră 
sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

 

 

Page 4
background image

 

4

 

Când şi cum trebuie luate capsulele? 
Luaţi capsulele înghiţindu-le cu lichid suficient (de ex. cu apă). Doza zilnică se ia de obicei fragmentată de-a 
lungul zilei, pe stomacul gol, cu cel puţin o oră înainte de masă.

 

 
Doza generală este doar orientativă, după cum urmează: 
doza obişnuită de început se situează între 100 şi 200 mg. Doza poate fi crescută de medicul dumneavoastră 
la maximum 400 mg pe zi. 
 
Pacienţi vârstnici 
Medicul poate prescrie o doză mai scăzută pentru dumneavoastră. Doza pentru pacienţii vârstnici nu trebuie 
să depăşească 300 mg pe zi. 

 

 
Pacienţi cu insuficienţă renală sau hepatică 
Medicul poate prescrie o doză mai scăzută pentru dumneavoastră. 

 

 
Pacienţi cu stimulator cardiac permanent 
Doza zilnică nu trebuie să depăşească 200 mg pe zi. 
 
Pacienţi trataţi simultan cu cimetidină (medicament împotriva tulburărilor gastrice) sau amiodaronă 
(medicament împotriva aritmiei cardiace) 
Medicul vă va monitoriza periodic, iar pentru unii pacienţi va fi prescrisă o doză mai mică. 

 

 
În timpul tratamentului, medicul dumneavoastră va determina periodic concentraţia de flecainidă din sânge 
şi va efectua o aşa-numită electrocardiogramă (EKG) la inimă. O  dată pe lună trebuie efectuată o EKG 
simplă, iar o dată la fiecare trei luni trebuie efectuată o EKG mai amănunţită. Se va efectua o EKG la fiecare 
2 până la 4 zile la începutul tratamentului şi la creşterea dozei.

 

 
La pacienţii cărora li se administrează o doză mai mică decât cea prescrisă în mod uzual, EKG se va efectua 
mai frecvent. Medicul poate ajusta dozele la intervale de 6 până la 8 zile. La aceşti pacienţi se va efectua o 
EKG în săptămânile 2 şi 3 după începerea tratamentului.

 

 
Utilizarea la copii şi adolescenţi 
Aceste capsule nu trebuie luate de copii cu vârsta sub 12 ani.

 

 
Dacă luaţi mai mult Juneflecad capsule cu eliberare prelungită decât trebuie 
Dacă bănuiţi că aţi luat o supradoză, trebuie să anunţaţi imediat un medic. 
 
Dacă uitaţi să luaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită  
Luaţi doza atunci când descoperiţi că aţi uitat s-o luaţi, cu excepţia cazului în care descoperiţi acest lucru 
atunci când este aproape momentul să luaţi următoarea doză. În această din urmă situaţie, nu trebuie să luaţi 
suplimentar doza pe care aţi uitat-o, însă trebuie să continuaţi să respectaţi programul de administrare. Este 
important să luaţi capsulele conform programului. Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă aveţi orice 
îndoieli.

 

 
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat. 
 
Dacă încetaţi să luaţi Juneflecad capsule cu eliberare prelungită 
Dacă încetaţi brusc să luaţi flecainidă capsule cu eliberare prelungită, nu veţi avea simptome de sevraj, însă 
aritmia cardiacă nu va mai fi ţinută sub control, aşa cum se intenţionează. Prin urmare, nu încetaţi niciodată 
utilizarea fără să informaţi medicul.

 

 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

Page 5
background image

 

5

 

 
 

4.  

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Similar altor antiaritmice, flecainida poate avea efect de inducere a aritmiei. Aritmia existentă se poate 
înrăutăţi sau poate apărea o nouă aritmie. Riscul de efecte proaritmice prezintă cea mai crescută 
probabilitate la pacienţii cu boli structurale cardiace şi/sau insuficienţă cardiacă.

 

În ceea ce priveşte inima, reacţiile adverse care apar cel mai frecvent sunt scăderea sau creşterea ratei 
de bătaie a inimii (bradicardie, tahicardie), palpitaţii, stop cardiac, insuficienţă cardiacă, dureri în 
piept, infarct miocardic şi scăderea tensiunii arteriale (hipotensiune arterială). 
 
Alte reacţii adverse care pot apărea includ următoarele: 
 
Foarte frecvente (la mai mult de 1 din 10 pacienţi): 
ameţeală, stare uşoară de confuzie, probleme de vedere, cum sunt vederea dublă, vederea înceţoşată şi 
dificultăţile de concentrare 
 
Frecvente (la mai mult de 1 din 100 pacienţi, dar la mai puţin de 1 din 10): 
scurtare a respiraţiei (dificultăţi în respiraţie), slăbiciune, oboseală, febră, acumularea de lichid în 
ţesuturi (edem) şi senzaţie de disconfort 
 
Mai puţin frecvente (la mai mult de 1 din 1000 pacienţi, dar la mai puţin de 1 din 100): 
greaţă, vărsături, constipaţie, dureri abdominale, anorexie, diaree, dispepsie (durere în  partea de sus a 
abdomenului), gaze în stomac, scăderea numărului de hematii, leucocite şi trombocite din sânge, 
reacţii alergice la nivelul pielii, cum sunt erupţiile trecătoare pe piele şi căderea părului 
 
Rare (la mai mult de 1 din 10000 pacienţi, dar la mai puţin de 1 din 1000): 
inflamaţie la nivelul plămânilor (pneumonie), furnicături pe piele, probleme de coordonare, dificultăţi 
de mişcare (ticuri), scăderea sensibilităţii, transpiraţie mai abundentă, pierderea temporară a 
cunoştinţei, ţiuit în urechi, tremur, senzaţie de învârtire (vertij), înroşirea feţei, somnolenţă, depresie 
severă, anxietate, insomnie, dureri de cap, tulburări nervoase, de ex. la nivelul braţelor şi al 
picioarelor, convulsii, confuzie, vederea unor lucruri care nu se află acolo (halucinaţii), amnezie, 
urticarie, creşterea valorilor enzimelor ficatului, cu sau fără icter (îngălbenirea albului ochilor sau a 
pielii) 
 
Foarte rare (afectează mai puţin de 1 din 10000 utilizatori): 
niveluri crescute ale anumitor anticorpi, depuneri corneene, sensibilitate la lumină 
 
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile): 
anumite modificări ale electrocardiogramei (prelungirea intervalelor PR şi QRS), creşterea pragului 
de stimulare la pacienţii cu stimulatoare cardiace sau cu electrozi de stimulare temporară, alterarea 
conducerii între atriile şi ventriculele inimii (bloc atrioventricular de gradul II sau III), stop cardiac, 
bătăi mai lente sau mai rapide ale inimii, pierderea capacităţii inimii de a pompa suficient sânge către 
ţesuturile corpului, dureri în piept, scăderea tensiunii arteriale, infarct miocardic, senzaţia că vă simţiţi 
bătăile inimii, o pauză a ritmului cardiac normal (stop sinusal), care pune viața în pericol (fibrilație 
ventriculară), apariţia unei anumite boli preexistente (sindrom Brugada) care nu fusese observată 
înaintea tratamentului cu flecainidă capsule cu eliberare prelungită, apariţia de cicatrici la nivelul 
plămânilor sau de boli pulmonare (fibroză pulmonară şi boală pulmonară interstiţială), disfuncţie 
hepatică 
 

Page 6
background image

 

6

 

 

Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau  farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul  
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale  http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 

 
 
5.  

 Cum se păstrează Juneflecad capsule cu eliberare prelungită 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 30ºC. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după “EXP”.Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.  

 Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Juneflecad capsule cu eliberare prelungită  
Substanţa activă este acetatul de flecainidă. 
 

Flecainidă 50 mg, capsule cu eliberare prelungită: Fiecare capsulă conţine acetat de flecainidă 

50 mg 

Flecainidă 100 mg, capsule cu eliberare prelungită: Fiecare capsulă conţine acetat de flecainidă 

100 mg 

Flecainidă 150 mg, capsule cu eliberare prelungită: Fiecare capsulă conţine acetat de flecainidă 

150 mg 

Flecainidă 200 mg, capsule cu eliberare prelungită: Fiecare capsulă conţine acetat de flecainidă 

200 mg 
 

Celelalte componente sunt   
Povidonă K 25,  
celuloză microcristalină PH 101,  
crospovidonă tip A,  
dioxid de siliciu coloidal,  
stearat de magneziu,  
copolimer acid metacrilic şi metacrilat de metil (1:2),  
macrogol 400

,

 

talc.  
 

Învelişul capsulelor conţine următoarele componente: 

50 mg: gelatină, dioxid de titan.

 

100 mg: gelatină, dioxid de titan, oxid negru de fer (E 172).

 

150 mg: gelatină, dioxid de titan, oxid negru de fer (E 172).

 

200 mg: gelatină, dioxid de titan, oxid negru de fer (E 172) şi oxid roşu de fer (E 172).

 

 
 

Page 7
background image

 

7

 

Cum arată Juneflecad capsule cu eliberare prelungită şi conţinutul ambalajului 
 
Capsulele de Juneflecad 50 mg cu eliberare prelungită sunt capsule gelatinoase tari, opace cu corp şi 
cap de culoare albă, care conţin micro-comprimate rotunde de culoare albă sau aproape albă. 
Capsulele de Juneflecad 100 mg cu eliberare prelungită sunt capsule gelatinoase tari, opace cu corp de 
culoare gri şi cap de culoare albă, care conţin micro-comprimate rotunde de culoare albă sau aproape 
albă. 
Capsulele de Juneflecad 150 mg cu eliberare prelungită sunt capsule gelatinoase tari, opace, cu corp şi 
cap de culoare gri, care conţin micro-comprimate rotunde de culoare albă sau aproape albă. 
Capsulele de Juneflecad 200 mg cu eliberare prelungită sunt capsule opace din gelatină cu corp de 
culoare gri şi cap de culoare roz, care conţin micro-comprimate rotunde de culoare albă sau aproape 
albă. 
 
Mărimi de ambalaj: 
Blister: 28, 30, 60 şi 100 capsule.

 

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Laboratorios Liconsa, S.A. 
Gran Vía Carlos III, 98 7º 
08028 Barcelona 
Spania 

 
Fabricantul  
Laboratorios Liconsa S.A. 
Avda. Miralcampo no. 7, Poligono Industrial Miralcampo  
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
Spania 

 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele 
denumiri comerciale: 
 

Olanda 

Juneflecad 50 mg, capsules met verlengde afgifte, hard 
Juneflecad 100 mg, capsules met verlengde afgifte, hard 
Juneflecad 150 mg, capsules met verlengde afgifte, hard 
Juneflecad 200 mg, capsules met verlengde afgifte, hard 

Belgia 

Flecainide Sandoz

 100 mg gélules à libération prolongée 

Flecainide Sandoz

 150 mg gélules à libération prolongée 

Flecainide Sandoz

 200 mg gélules à libération prolongée 

Germania 

Juneflecad 50 mg, retardiet Hartkapseln 
Juneflecad 100 mg, retardiet Hartkapseln 
Juneflecad 150 mg, retardiet Hartkapseln 
Juneflecad 200 mg, retardiet Hartkapseln 

Grecia 

Juneflecad 50 mg, καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης

 

σκληρά 

Juneflecad 100 mg, καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης

 

σκληρά 

Juneflecad 150 mg, καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης

 

σκληρά 

Juneflecad 200 mg, καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης

 

σκληρά 

Italia 

Frequil  
Frequil  
Frequil  
Frequil  

Page 8
background image

 

8

 

 

Portugalia 

Juneflecad 50 mg, cápsula de libertação prolongada, duras 
Juneflecad 100 mg, cápsula de libertação prolongada, duras 
Juneflecad 150 mg, cápsula de libertação prolongada, duras 
Juneflecad 200 mg, cápsula de libertação prolongada, duras 

România 

Juneflecad 50 mg capsule cu eliberare prelungită 
Juneflecad 100 mg capsule cu eliberare prelungită 
Juneflecad 150 mg capsule cu eliberare prelungită 
Juneflecad 200 mg capsule cu eliberare prelungită 

Marea Britanie 

Juneflecad 50 mg prolonged-release capsule, hard 
Juneflecad 100 mg prolonged-release capsule, hard 
Juneflecad 150 mg prolonged-release capsule, hard 
Juneflecad 200 mg prolonged-release capsule, hard 

 
Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2016 
 

JUNEFLECAD 150 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu blist. PVC-PVDC/Al x 28 caps. elib. prel.