GILENYA 0,5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru GILENYA 0,5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: GILENYA 0,5 mg
Substanța activă: FINGOLIMODUM
Concentrația: 0,5mg
Cod atc: L04AA27
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE IMUNOSUPRESOARE SELECTIVE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. perforate PVC/PVDC/Al cu 7x1 capsule
Cod cim: W64461001
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA