ZARZIO 48MU/0,5ml - PROSPECT

Prospectul pentru ZARZIO 48MU/0,5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZARZIO 48MU/0,5ml
Substanța activă: FILGRASTIMUM (G-CSF)
Concentrația: 96MU/ml
Cod atc: L03AA02
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 seringi preumplute x 0,5ml sol
Cod cim: W53893003
Firma producătoare: SANDOZ GMBH - AUSTRIA