TEVAGRASTIM 48MUI/0,8ml - PROSPECT

Prospectul pentru TEVAGRASTIM 48MUI/0,8ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TEVAGRASTIM 48MUI/0,8ml
Substanța activă: FILGRASTIMUM (G-CSF)
Concentrația: 480µg/0,8ml
Cod atc: L03AA02
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 seringa preumpluta x 0,8 ml sol. inj. sau perf. cu aparatoare de sig.pt.ac
Cod cim: W62177005
Firma producătoare: TEVA PHARMA B.V. - OLANDA