TEVAGRASTIM 30MUI/0,5ml - PROSPECT

Prospectul pentru TEVAGRASTIM 30MUI/0,5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TEVAGRASTIM 30MUI/0,5ml
Substanța activă: FILGRASTIMUM (G-CSF)
Concentrația: 300µg/0,5ml
Cod atc: L03AA02
Acțiune terapeutică: IMUNOSTIMULANTE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 seringa preumpluta x 0,5 ml sol. inj. sau perf.
Cod cim: W62176001
Firma producătoare: TEVA PHARMA B.V. - OLANDA