NIVESTIM 48 MU/0,5 ml - PROSPECT

Prospectul pentru NIVESTIM 48 MU/0,5 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NIVESTIM 48 MU/0,5 ml
Substanța activă: FILGRASTIMUM (G-CSF)
Concentrația: 480µg/0,5ml
Cod atc: L03AA02
Acțiune terapeutică: CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 5 seringi preumplute (sticla) x 0,5 ml sol. inj. sau perf.
Cod cim: W55758002
Firma producătoare: HOSPIRA ZAGREB D.O.O. - CROATIA