ACCOFIL 30 MU/0,5 ml - PROSPECT

Prospectul pentru ACCOFIL 30 MU/0,5 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ACCOFIL 30 MU/0,5 ml
Substanța activă: FILGRASTIMUM (G-CSF)
Concentrația: 30MU/0,5 ml
Cod atc: L03AA02
Acțiune terapeutică: CYTOKINE SI IMUNOMODULATOARE FACTORI DE STIMULARE A COLONIILOR
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj cu 1 seringa preumpluta (sticla) cu 0,5 ml sol. inj.
Cod cim: W61793001
Firma producătoare: ACCORD HEALTHCARE LTD. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

ACCOFIL 30 MU/0,5 ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Ambalaj cu 5 seringi preumplute (sticla) cu 0,5 ml sol. inj.