DIFICLIR 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DIFICLIR 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DIFICLIR 200 mg
Substanța activă: FIDAXOMICINUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: A07AA12
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE INTESTINALE ANTIBIOTICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Flac. din HDPE x 20 compr. film.
Cod cim: W59174001
Firma producătoare: ASTELLAS PHARMA EUROPE BV - OLANDA