ALLEGRA 120 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ALLEGRA 120 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ALLEGRA 120 mg
Substanța activă: FEXOFENADINUM
Concentrația: 120mg
Cod atc: R06AX26
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC ALTE ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9776_06.03.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC-PE-PVDC/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W62513001
Firma producătoare: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE - FRANTA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9776/2017/01-02                                                                       Anexa 
                                                                                                                                                                                
Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Allegra 120 mg comprimate filmate  

Clorhidrat de fexofenadină 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament, deoarece 
conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 
Luaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
-  Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 
-  Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 
-  Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-  Dacă după 7-10 de zile nu vă simţiţi bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Allegra şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Allegra  

3. 

Cum să luaţi Allegra  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Allegra  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Allegra şi pentru ce se utilizează  

 
Allegra conţine clorhidrat de fexofenadină, care este un antihistaminic. 
Allegra 120 mg se utilizează la adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste, pentru ameliorarea 
simptomelor care însoţesc rinita alergică sezonieră (numită şi febra fânului), cum sunt strănutul, mâncărimea 
la nivelul nasului, secreţiile nazale apoase sau nasul înfundat, şi mâncărimea, roşeaţa şi lăcrimarea ochilor. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Allegra  

 
Nu luaţi Allegra  

  dacă sunteţi alergic la fexofenadină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 

(enumeraţi la punctul 6). 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să luaţi Allegra, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă: 
  aveţi probleme cu ficatul sau cu rinichii 
  aveţi sau aţi avut vreodată probleme cu inima, deoarece acest tip de medicamente poate provoca bătăi 

rapide sau neregulate ale inimii 

  sunteţi vârstnic 
Dacă vă aflaţi în oricare dintre situaţiile enumerate mai sus sau dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră înainte de a lua Allegra. 
 
Allegra împreună cu alte medicamente 
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte 
medicamente. 

Page 2
background image

 

 
Ingestia de medicamente care conţin aluminiu şi magneziu poate influenţa acţiunea Allegra prin micşorarea 
cantităţii de medicament absorbită. 
Se recomandă un interval de 2 ore între momentul în care luaţi Allegra şi momentul în care luaţi aceste 
medicamente. 
 
Sarcina şi alăptarea 
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
Nu luaţi Allegra în timpul sarcinii, decât dacă este necesar. 
Allegra nu este recomandat în timpul alăptării. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Este puţin probabil ca Allegra să afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuşi, 
înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje, asiguraţi-vă că aceste comprimate nu vă fac să vă simţiţi 
somnolent sau ameţit. 
 
 
3. 

Cum să luaţi Allegra  

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Pentru adulţi şi adolescenţi cu vârsta de 12 ani şi peste 
Doza recomandată este de un comprimat (120 mg) pe zi. 
Luaţi comprimatul cu apă, înaintea unei mese. 
Acest medicament începe să vă amelioreze simptomele în decurs de 1 oră şi efectul durează timp de 24 ore. 
 
Dacă simptomele nu se ameliorează după 7-10 zile de tratament sau se înrăutăţesc, trebuie să vă prezentaţi la 
medic. 
 
Dacă luaţi mai mult Allegra decât trebuie 
Dacă luaţi prea multe comprimate, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau mergeţi imediat la serviciul de 
urgenţă al celui mai apropiat spital. Simptomele unei supradoze la adulţi sunt ameţelile, somnolenţa, 
oboseala şi uscăciunea gurii. 
 
Dacă uitaţi să luaţi Allegra  
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
Luaţi următoarea doză la ora obişnuită, aşa cum a prescris medicul dumneavoastră. 
 
Dacă încetaţi să luaţi Allegra 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă doriţi să opriţi administrarea Allegra înainte de terminarea 
tratamentului. 
Dacă tratamentul cu Allegra este oprit prea devreme, simptomele pot să reapară. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră şi opriţi tratamentul cu Allegra dacă apar: 

  umflarea feţei, buzelor, limbii sau gâtului şi dificultăţi în respiraţie, deoarece acestea pot fi semnele unei 

reacţii alergice grave. 

Page 3
background image

 

 
Reacţii adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane): 

  dureri de cap 
  somnolenţă 
  senzaţie de rău (greaţă) 
  ameţeli. 
 
Reacţii adverse mai puţin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane): 

  oboseală. 
 
Reacţii adverse suplimentare (cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele 
disponibile), care pot să apară sunt: 
  dificultate de a adormi (insomnie) 

  tulburări ale somnului 
  coşmaruri 
  nervozitate  

  bătăi rapide sau neregulate ale inimii 

  diaree 
  erupţii pe piele şi mâncărime 
  urticarie 
  reacţii alergice grave care pot determina umflarea feţei, buzelor, limbii sau gâtului, înroşirea feţei, 

senzaţie de constricţie toracică şi dificultăţi în respiraţie. 

 
Raportarea reacţiilor adverse  
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale 
cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare 
privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Allegra  

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
 
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Allegra 120 mg  
 

  Substanţa activă este clorhidratul de fexofenadină. Fiecare comprimat conţine clorhidrat de 

fexofenadină 120 mg. 

  Celelalte componente sunt:  

o

  Nucleu: celuloză microcristalină, amidon de porumb pregelatinizat, croscarmeloză sodică, 

stearat de magneziu. 

o

  Film: hipromeloză E-15, hipromeloză E-5, povidonă, dioxid de titan (E171), dioxid de siliciu 

coloidal anhidru, macrogol 400, oxid roz de fer amestec*

)

 şi oxid galben de fer amestec*

) 

 

Page 4
background image

 

*)

 Conţine oxid feric (E172) şi dioxid de titan (E171) 

 
Cum arată Allegra 120 mg şi conţinutul ambalajului 
Comprimatele filmate Allegra 120 mg au formă de capsulă şi sunt de culoarea piersicii. 
Cutie cu un blister din PVC-PE-PVDC/Al a 10 comprimate filmate. 
Cutie cu un blister din PVC-PVDC/Al a 10 comprimate filmate. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Sanofi Romania SRL 
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajele 8-9 
Sector 2, Bucureşti, România 
 

 

Fabricanții 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours,  
Franţa 
 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
56 route de Choisy au Bac, 60205 Compiègne,  
Franţa 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă: 
Sanofi Romania SRL 
Tel: 021 317 31 36 
 
Acest prospect a fost revizuit în martie 2017.
 
 
 
Alte surse de informaţii 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.  
 
 
 

ALLEGRA 120 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 1 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr. film.