LOMEXIN 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru LOMEXIN 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LOMEXIN 200 mg
Substanța activă: FENTICONAZOLUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: G01AF12
Acțiune terapeutică: ANTIINFECTIOASE SI ANTISEPTICE(EXCL.COMB.CU CORTICOSTEROIZI) DERIVATI DE IMIDAZOL
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7593_29.04.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 blist. PVC/PVDC-Al x 6 caps. vag. moi
Cod cim: W03124002
Firma producătoare: CATALENT ITALY S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7593/2015/01                                                                      Anexa 1 
                                                                                                                                                                           Prospect 

 
 

Lomexin 200 mg capsule vaginale moi 

Nitrat de fenticonazol 

 
 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră.  

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

În acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Lomexin şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Înainte să utilizaţi Lomexin  

3.

 

Cum să utilizaţi Lomexin  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Lomexin  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Lomexin 

şi pentru ce se utilizează  

 

Lomexin  conţine,  ca  substanţă  activă,  nitrat  de  fenticonazol.  Acesta  are  activitate  antifungică  asupra 

dermatofiţilor  (

Trichophyton

Epidermophyton

Microsporum

), 

Candidei albicans

 

şi  altor  levuri  şi 

antibacter

iană asupra bacteriilor Gram pozitiv.  

 

Lomexin este utilizat în tratamentul: 
-

 

candidozelor genitale (vulvo-vaginite, cervicite), suprainfectate sau nu cu bacterii Gram pozitive. 

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi

 

înainte s

ă utilizaţi

 

Lomexin 

 

Nu utilizaţi Lomexin: 

dacă sunteţi alergic la nitrat de fenticonazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă sunteţi alergic la alte medicamente din grupa imidazolilor. 

dacă utilizaţi prezervative sau diafragme din latex. 

 

Atenţionări şi precauţii  

Se recomandă să vă spălaţi local cu apă şi săpun cu pH neutru sau alcalin. Nu utilizaţi săpunuri cu pH 

acid, deoarece acesta favorizează proliferarea fungilor.  
 

Se recomandă să aveţi în vedere şi alte măsuri de igienă (să utilizaţi lenjerie din bumbac, să evitaţi duşul 
vaginal, etc.).  
 

Nu întrerupeţi tratamentul în timpul menstruaţiei.  
 
 


Page 2
background image

 

Pentru  evitarea  reacutizărilor,  este  neapărat  necesară  eradicarea  microorganismului  patogen  şi 

evidenţierea  factorilor  favorizanţi.  În  acest  sens,  după  confirmarea  diagnosticului,  se  recomandă 

tratamentul concomitent al ambilor parteneri. Concomitent, trebuie tratate şi celelalte focare de candidoză 

cu alte localizări.  
 

Lomexin împreună cu alte medicamente

  

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizaţi,  aţi  utilizat  recent  sau  s-ar  putea  să 

utilizaţi orice alte medicamente. 
 

Nu trebuie să utilizaţi prezervative sau diafragme din latex în timpul tratamentului cu Lomexin, deoarece 

există riscul ruperii acestora. 
Nu  utiliza

ţi  contraceptive  locale cu efect spermicid,  deoarece  acestea  pot  fi  inactivate  de  către  orice 

tratament vaginal. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
ad

resaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 

 

Alăptare

  

Dacă alăptaţi adresaţi-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza Lomexin. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Lomexin nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 

Lomexin  conţine  propil p-hidroxibenzoat de sodiu (E 217

). 

Poate  provoca  reacţii  alergice  (chiar 

întârziate) şi, în mod excepţional, bronhospasm.  
 
 

3. 

Cum 

să utilizaţi

 

Lomexin 

 

Doza zilnică recomandată este de o capsulă vaginală moale Lomexin 200 mg, administrată seara, înainte 

de culcare, timp de 3 zile. În cazul micozei recidivante sau rezistentă la tratament poate fi efectuată o a 

doua  cură  de  tratament  de  3  zile  fie  imediat  după  terminarea  celei  precedente,  fie  la  interval  de  o 

săptămână.  
 

Mod de administrare 

Întindeţi-vă pe spate, ridicaţi genunchii şi depărtaţi picioarele, apoi introduceţi capsula vaginală moale cât 

mai adânc în vagin. Spălaţi-vă întotdeauna pe mâini cu apă caldă şi săpun înainte şi după administrare. 
 

Utilizarea la copii şi adolescenţi  

Nu se recomandă administarea Lomexin la copii şi adolescenţi. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Lomexin decât trebuie  

Dacă  aţi  utilizat  mai  mult  Lomexin  decât  ar  fi  trebuit,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau 
farmacistului. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Lomexin 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile  

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 
De obicei, Lomexin este bine tolerat. Rar, 

pot să apară manifestări de intoleranţă locală precum senzaţie 

de arsură sau de exacerbare a pruritului, care se remit în timpul tratamentului. De asemenea, este posibilă 

apariţia reacţiilor alergice. 


Page 3
background image

 

Tratamentul  trebuie  întrerupt  în  cazul  apariţiei  manifestărilor  de  intoleranţă  locală  sau  a  unei  reacţii 
alergice. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 

includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 

direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând 

reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui 
medicament.  
 
 

5. 

Cum se păstrează Lomexin 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 

A se păstra la temperaturi sub 30ºC, în ambalajul original. 
 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după “EXP”. Data de expirare se 

referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe ca

lea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 

farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 

6.  

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 

Ce conţine Lomexin 

Substan

ţa  activă  este  nitratul de fenticonazol. O capsulăvaginală  moale  conţine  nitrat de 

fenticonazol 200 mg.  

Celelalte componente sunt: trigliceride ale acizilor graşi saturaţi, dioxid de siliciu coloidal anhidru, 

gelatină, glicerol, dioxid de titan (E 171), etil p – hidroxibenzoat de sodiu, propil p - hidroxibenzoat 
de sodiu (E 217). 

 

Cum arată Lomexin şi conţinutul ambalajului 

Lomexin  se  prezintă  sub  formă  de  capsule  vaginale  moi,  în  formă  de  picătură,  de  culoare  ivorie, 

conținând o suspensie uleioasă de culoare albă. 
 

Ambalaj 

Cutie cu un blister a câte 6 capsule vaginale moi. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

Recordati S.P.A. 
Via M. Civitali 1, 20148 Milano (MI),  
Italia 
 

Fabricant

 

CATALENT ITALY S.p.A 
Via Nettunense Km 20, 100, 04011 Aprilia (LT) 
Italia 

 
Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2015.