FENTANYL-RICHTER 50 micrograme/ml - PROSPECT

Prospectul pentru FENTANYL-RICHTER 50 micrograme/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FENTANYL-RICHTER 50 micrograme/ml
Substanța activă: FENTANYLUM
Concentrația: 50micrograme/ml
Cod atc: N01AH01
Acțiune terapeutică: ANESTEZICE GENERALE ANESTEZICE OPIOIDE
Prescripție: PS
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_2359_04.02.10.pdf
Ambalaj: Cutie cu 50 fiole din sticla incolore x 5 ml sol. inj.
Cod cim: W55310001
Firma producătoare: GEDEON RICHTER PLC. - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2359/2010/01                                                            Anexa 1 
                                                                                                                                                                  Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

FENTANYL-RICHTER 50 micrograme/ml soluţie injectabilă 

fentanil 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiţi în acest prospect: 
 
1. 

Ce este Fentanyl-Richter şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Fentanyl-Richter 

3. 

Cum vi se va administra Fentanyl-Richter 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Fentanyl-Richter 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Fentanyl-Richter şi pentru ce se utilizează 

 
Substanţa  activă  din  Fentanyl-Richter  este  denumită  fentanil  şi  aparţine  grupului  analgezicelor 
puternice, cunoscute şi sub denumirea de opioide.  
Fentanyl-Richter este utilizat numai în spital: 
 

pentru suplimentarea analgeziei pe durata anesteziei din timpul intervenţiilor chirurgicale; 

 

pentru pregătirea preanestezică, în asociere cu alte medicamente (de exemplu droperidol) 

 

ca anestezic unic împreună cu oxigenul, în cazul unor intervenţii chirurgicale de mare amploare. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze Fentanyl-Richter 

 
Nu trebuie să vi se administreze Fentanyl-Richter 
 

 

Dacă  sunteţi  alergic  la  fentanil  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Dacǎ sunteţi alergic la derivaţi de morfinǎ. 

 

În timpul operaţiei prin cezariană, înainte de extragerea fătului din uter. 

 

Dacă prezentaţi orice afecţiune ce poate determina deprimarea centrului respirator sau creşterea 
presiunii intracraniene. 

 

Dacă luaţi sau aţi luat recent medicamente antidepresive cunoscute ca inhibitori de monoamino-
oxidază (IMAO). 

 
Atenţionări şi precauţii 
Înainte să utilizaţi acest medicament adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

dacă sunteţi vârstnic (vârsta peste 65 de ani) sau slăbit din cauza unei probleme de sănătate 

 

în caz de deficit de lichide (adică stare de deshidratare) 

Page 2
background image

 

 

2

 

dacă aveţi boli ale ficatului sau ale rinichilor 

 

dacă aveţi hipotiroidism (adică funcţie redusă a glandei tiroide) 

 

dacă aveţi o boală cunoscută sub numele de miastenia gravis. 

 
Dacă  urmaţi  un  tratament  de  lungă  durată  cu  opioide  sau  sunteţi  dependent  de  medicamente,  puteţi 
avea nevoie de doze mai mari de fentanil. 
 
Atenţionări importante 
Fentanyl-Richter este un medicament cu acţiune analgezică foarte puternică, care inhibă funcţionarea 
centrului respirator, chiar şi la doze foarte mici. De asemenea, Fentanyl-Richter poate deprima 
respiraţia  şi după o perioadă de timp de la intervenţia chirurgicală. Ca urmare, Fentanyl-Richter 
poate fi utilizat doar în spital, unde este asigurată ventilaţia artificială.
 După intervenţia chirurgicală, 
veţi rămâne o perioadă de timp sub supraveghere medicală. Dacă prezentaţi somnolenţă severă sau 
aveţi probleme cu respiraţia, spuneţi imediat medicului sau asistentei medicale. Fentanyl-Richter nu 
trebuie utilizat acasă, adică în afara unui spital

 
Înainte de a utiliza acest medicament, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă 
utilizați sau ați utilizat recent anumite medicamente pentru tratamentul depresiei, numite inhibitori 
selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), inhibitori ai recaptării serotoninei și noradrenalinei (IRSN) 
sau inhibitori ai monoaminoxidazei (IMAO), deoarece pot crește riscul de dezvoltare a unei afecțiuni 
numite sindrom serotoninergic. 
 
Simptomele sindromului serotoninergic pot include: 
 

Creștere a frecvenței bătăilor inimii 

 

A vedea lucruri care nu există (halucinații) 

 

Febră, tremurături și transpirații 

 

Spasme, smucituri și rigiditate musculară 

 

Senzație de agitație sau confuzie 

 

Greață sau vărsături 

 

Diaree 

 
Atenţionare pentru sportivi 
Fentanilul, substanţa activă din compoziţia Fentanyl-Richter, poate pozitiva testele anti-doping. 
 
Fentanyl-Richter împreună cu alte medicamente 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi orice alte 
medicamente. 
 
Întotdeauna trebuie să informaţi medicul dacă luaţi alte medicamente, pentru că unele dintre acestea 
pot influenţa acţiunea fentanilului. 
 
Uneori, în cazul utilizării concomitente cu alte medicamente, este necesară modificarea dozelor. 
 
Unele  medicamente  pentru  depresie,  denumite  inhibitori  MAO,  nu  trebuie  asociate  cu  Fentanyl-
Richter.  Administrarea  acestora  trebuie  întreruptă  cu  2  săptămâni  înainte  de  administrarea  de 
Fentanyl-Richter. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastrǎ dacă aţi luat alte analgezice puternice, timp îndelungat. 
În aceste cazuri, poate fi necesară modificarea dozei. 
 
Spuneţi  medicului  dacă  luaţi  ritonavir,  un  inhibitor  de  protează,  pentru  că  va  trebui  să  vi  se 
administreze o doză mai mică de Fentanyl-Richter. 
 
Informaţi medicul dacă utilizaţi droguri sau dacă luaţi un medicament care vă încetineşte reacţiile (de 
exemplu, tranchilizante, medicamente pentru boli psihice). 

Page 3
background image

 

 

3

 
Fentanyl-Richter împreună cu alimente şi băuturi 
Informaţi  medicul  dacă  consumaţi  frecvent  alcool,  deoarece  alcoolul  poate  agrava  deprimarea 
respiraţiei determinată de fentanil. 
 
Sarcina şi alăptarea 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a utiliza acest medicament. 
 
Deşi,  în  experimentele  la  animale,  nu  au  fost  observate  efecte  embriotoxice,  siguranţa  utilizării  în 
timpul sarcinii nu a fost stabilită. Fentanyl-Richter nu trebuie utilizat la gravide decât dacă beneficiul 
potenţial depăşeşte riscurile posibile pentru făt. 
 
Fentanyl-Richter se excretă în laptele matern; ca urmare, alăptarea nu este recomandată în primele 24 
de ore de la administrarea medicamentului. 
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 
Fentanyl-Richter are o influenţă majoră asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
Înainte  de  a  conduce  un  vehicul  sau  a  folosi  un  utilaj,  trebuie  să  aşteptaţi  un  timp  după  ce  v-a  fost 
administrat Fentanyl-Richter. Întotdeauna cereţi mai întâi sfatul medicului. 
 
Fentanyl-Richter conţine sodiu. 
Acest medicament conţine sodiu 3,5 mg per mililitru. Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii ce 
urmează o dietă cu restricție de sodiu. 
 
 
3. 

Cum vi se va administra Fentanyl-Richter 

 
Soluţia  injectabilă  de  Fentanyl-Richter  vă  va  fi  injectată  intravenos,  adică  într-o  venă  (rareori 
intramuscular, adică în muşchi). 
Fentanyl-Richter vă va fi administrat numai de către personalul medical calificat. 
Medicul  dumneavoastră  va  stabili  doza  de  Fentanyl-Richter  de  care  aveţi  nevoie,  pe  baza  greutăţii, 
vârstei, stării dumneavoastră de sănătate. 
 
Utilizarea la copii și adolescenți 
La copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 12 ani se recomandă doze speciale de fentanil pentru a induce şi 
a menţine anestezia. 
 
Atenţionări 
Fentanil soluţie injectabilă este un medicament analgezic cu efect narcotic extrem de puternic, care 
deprimă funţionarea centrului respirator chiar şi administrat în doză foarte mică. Ca urmare, 
administrarea sa este posibilă exclusiv în condiţii de spitalizare, unde este asigurată respiraţia 
artificială. 
Este interzisă utilizarea acestui medicament acasă, adică în afara spitalului! 
 
Dacă vi se administrează mai mult Fentanyl-Richter decât trebuie 
 
În eventualitatea puţin probabilă că s-a administrat mai mult Fentayl-Richter decât trebuie, medicul va 
lua  măsurile  necesare  (respiraţie  asistată  şi  administrarea  unui  antagonist  specific).  Simptomul 
principal al supradozajului este deprimarea marcată a respiraţiei.  
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 

Page 4
background image

 

 

4

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Similar altor derivate opioide, pot să apară urmǎtoarele: deprimare respiratorie (respiraţie anormal de 
lentă  şi/sau  superficială),  apnee  (absenţa  respiraţiei),  rigiditate  musculară  (care  poate  implica  şi 
muşchii toracelui), bătăi lente ale inimii, mişcări mioclonice (spasme musculare bruşte), hipotensiune 
arterială (scădere a tensiunii arteriale), greaţă, vărsături şi ameţeli. 
Alte reacţii adverse rare pot include: laringospasm, reacţii alergice şi asistole (oprire a bătăilor inimii). 
Reacţiile de hipersensibilitate apar rar şi pot fi recunoscute prin înroşire a feţei sau a pielii, mâncărimi, 
senzaţie de sufocare sau umflare a feţei, buzelor, limbii sau gâtului. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Fentanyl-Richter 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie dupǎ EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Fentanyl-Richter 
 

Substanţa activă este fentanil. Fiecare fiolă a 5  ml soluţie injectabilă conţine 250  micrograme 
fentanil (sub formă de citrat de fentanil 392,5 micrograme). 

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile. 

 
Cum arată Fentanyl-Richter şi conţinutul ambalajului 
 
Fentanyl-Richter  se  prezintă  sub  formă  de  soluţie  injectabilă  incoloră  sau  slab  colorată,  limpede, 
practic fără particule în suspensie, pH între 3,3 şi 6,3. 
 
Fentanyl-Richter  este  disponibil  în  cutii  cu  50  de  fiole  din  sticlă  incoloră  tip  I,  a  câte  5  ml  soluţie 
injectabilă. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
 
Gedeon Richter România S.A. 
Str. Cuza Vodă Nr. 99-105 
540306 Târgu-Mureş,  
România 
 
 

Page 5
background image

 

 

5

Fabricantul 
Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
H-1103 Budapesta,  
Ungaria 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2016. 
 
Alte surse de informaţii 
 
Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 
 
Fentanyl-Richter  soluţie  injectabilă  trebuie  administrat  doar  în  cadrul  unui  mediu  unde  poate  fi 
asigurată  permeabilitatea  căilor  respiratorii  şi  de  către  personalul  care  poate  asigura  permeabilitatea 
căilor respiratorii. 
 
Doza  de  fentanil  va  fi  stabilită  individualizat,  în  funcţie  de  vârstă,  greutate,  statusul  fizic,  condiţiile 
patologice preexistente, utilizarea altor medicamente, tipul de intervenţie chirurgicală şi de anestezie. 
 
Doza iniţială trebuie redusă la vârstnici şi la pacienţii debilitaţi. 
 
Efectul  dozei  iniţiale  va  fi  luat  în  considerare  la  stabilirea  dozelor  suplimentare.  Pentru  a  preveni 
bradicardia, se recomandă administrarea intravenoasă a unei doze mici de anticolinergic, chiar înainte 
de inducţia anesteziei.  
 
Droperidolul poate fi utilizat pentru prevenirea greţurilor şi vărsăturilor. 
 
Utilizare în anestezia generală sau regională, pentru suplimentarea analgeziei  
 
Doză mică: 2 micrograme/kg i.m. sau i.v. 
În doze mici, fentanilul este util în procedurile chirurgicale minore, dar dureroase. 
 
Doză medie: 2-20 micrograme/kg i.m. sau i.v. 
Când intervenţia chirurgicală este mai complicată, sunt necesare doze mai mari. Durata efectului este 
dependentă de doză. 
 
Doză mare: 20-50 micrograme/kg i.v. 
În cadrul intervenţiilor chirurgicale majore şi de lungă durată, în timpul cărora răspunsul la stres poate 
fi  în  detrimentul  pacientului,  s-a  demonstrat  că  administrarea  unor  doze  de  fentanil  de  20-50 
micrograme/kg, în asociere cu protoxid de azot/oxigen, poate avea efect de atenuare a răspunsului la 
stres.  
În timpul intervenţiei chirurgicale, pot fi administrate treptat doze suplimentare de 25-250 micrograme 
(0,5-5  ml),  în  funcţie  de  necesităţile  pacientului  şi  de  durata  anticipată  până  la  finalul  intervenţiei 
chirurgicale. 
După  administrarea  unor  doze  mari  de  fentanil  (20-50  micrograme/kg),  ventilarea  postoperatorie  şi 
urmărirea pacientului sunt absolut necesare, în vederea prevenirii deprimării respiratorii postoperatorii. 
 
Utilizare ca anestezic 
Când  atenuarea  răspunsului  la  stresul  chirurgical  este,  în  mod  special,  apreciată  ca  necesară,  pot  fi 
administrate  i.v.,  doze  de  50-100  micrograme/kg  în  asociere  cu  oxigen  şi  un  miorelaxant.  Această 

Page 6
background image

 

 

6

tehnică nu necesită utilizarea altor anestezice suplimentare. Pentru obţinerea efectului anestezic, doza 
poate fi crescută, dacă este necesar, până la 150 micrograme/kg. Astfel de doze mari pot fi necesare în 
chirurgia  pe  cord  deschis  şi  în  anumite  alte  proceduri  chirurgicale  majore,  în  cadrul  cărora  este 
necesară protecţia miocardului faţă de necesarul crescut de oxigen. 
 
Utilizarea la vârstnici 
Similar altor opioide, doza trebuie redusă la vârstnici sau la pacienţii debilitaţi. 
 
Utilizarea la copii  
 
Copii cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani: 
Urmaţi instrucţiunile privind dozajul la adulţi. 
 
Copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 11 ani: 
Schema obişnuită de dozare la copii este următoarea: 
 
 
 

Vârsta 

Iniţial 

Suplimentar 

Respiraţie spontană 

între 2-11 ani 

1-3 micrograme/Kg 

1-1,25 micrograme/Kg 

Ventilaţie asistată 

între 2-11 ani 

1-3 micrograme/Kg 

1-1,25 micrograme/Kg 

 
Utilizarea la copii  
Analgezie în timpul intervenţiilor chirurgicale, intensificarea anesteziei cu respiraţie spontană. 
 
Tehnicile care implică analgezia la un copil cu respiraţie spontană trebuie utilizate numai ca parte a 
unei tehnici de anestezie sau administrate ca parte a unei tehnici de sedare/analgezie, de către 
personalul cu experienţă, în cadrul unui mediu în care poate fi abordată terapeutic rigiditatea bruscă a 
peretelui toracic care necesită intubare sau apneea care necesită susţinerea căilor respiratorii. 
 
Fentanyl-Richter  soluţie  injectabilă  nu  trebuie  amestecat  cu  alte  medicamente,  cu  excepţia  soluţiilor 
perfuzabile de clorură de sodiu sau glucoză. Aceste soluţii trebuie utilizate în cel mult 24 de ore de la 
preparare.