FAMPYRA - PROSPECT

Prospectul pentru FAMPYRA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FAMPYRA
Substanța activă: FAMPRIDINE
Concentrația: 10mg
Cod atc: N07XX07
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PENTRU SISTEMUL NERVOS ALTE MEDICAMENTE PENTRU SISTEMUL NERVOS
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 28 comprimate cu eliberare prelungita (2 blistere x 14)
Cod cim: W58164003
Firma producătoare: ALKERMES PHARMA IRELAND LTD - IRLANDA