OCTANATE LV 100 UI/ml - PROSPECT

Prospectul pentru OCTANATE LV 100 UI/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OCTANATE LV 100 UI/ml
Substanța activă: FACTOR VIII DE COAGULARE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7186_28.11.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac.din sticla cu pulb. pt. sol. inj. (500 UI)si cutie cu 1set pentru reconstit. si administrare care contine:1 flac. cu 5 ml solv.,o seringa de unica folosinta,un set transfer Mix2VialTM,un ac pt.inj. tip fluture si 2 tampoane cu alcool
Cod cim: W61388001
Firma producătoare: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES M.B.H. - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7186/2014/01                                                                       Anexa 1 
                                                                         
NR. 7187/2014/01                                                                     Prospect 

 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Octanate LV 100 UI/ml 

pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Octanate LV 200 UI/ml 

pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Factor VIII de coagulare uman  

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

• 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

• 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 
asistentei medicale. 

• 

Acest medicament a fost prescris numai 

pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

• 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau 
asistentei medicale. 

Acestea  includ  orice  posibile  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect. 

Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
1. 

Ce este Octanate LV 

şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Octanate LV  

3. 

Cum 

să utilizaţi Octanate LV  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Octanate LV  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 
1. 

Ce este Octanate LV 

şi pentru ce se utilizează 

 
Octanate LV 

aparţine unui grup de medicamente numit generic „factori de coagulare” şi conţine factorul 

VIII de coagulare uman

. Acesta este o proteină specială implicată în coagularea sângelui. 

Octanate LV este utilizat 

pentru tratamentul şi prevenirea sângerării la pacienţii cu hemofilie A. Aceasta 

este o 

afecţiune în care sângerarea poate continua o perioadă mai mare decât este de aşteptat. Acest lucru 

este cauzat de lipsa factorului VIII de coagulare în sânge. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Octanate LV 

 

Se recomandă insistent ca de fiecare dată când se administrează Octanate LV să se noteze denumirea şi 

numărul lotului medicamentului, pentru a avea evidenţa loturilor administrate. 
Medicul dumneavoastr

ă  vă  poate  recomanda  vaccinarea  împotriva  hepatitei  A  şi  B,  dacă  vi  se 

administrează periodic sau în mod repetat Octanate LV. 
 
Nu 

utilizaţi Octanate LV 

dacă  sunteţi  alergic  la  factorul  VIII  de coagulare uman  sau  la  oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6). 
 
 
 

Page 2
background image

 

Atenţionări şi precauţii 
 

Înainte  să  utilizaţi  Octanate LV  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră,  farmacistului  sau  asistentei 
medicale. 
Octanate LV 

conţine cantităţi foarte mici din alte proteine umane. Orice medicament care conţine proteine 

şi  care  este  injectat într-o  venă  (administrat intravenos)  poate  provoca  reacţii  alergice  (vezi punctul  4. 

”Reacţii adverse posibile”). 
Persoanele  cu  hemofilie A pot dezvolta anticorpi împotriva  factorului  VIII  de coagulare (anticorpi 
neutraliza

nţi) (vezi punctul 4. ”Reacţii adverse posibile”). 

 

Informaţii despre sângele şi plasma folosite pentru Octanate LV 
În 

cazul  medicamentelor  obţinute  din  sânge  sau  plasmă  umană,  se  iau  anumite  măsuri  de prevenire a 

transmiterii infecţiilor către pacienţi. Acestea includ selectarea atentă a sângelui şi plasmei astfel încât să 
fie exclu

şi potenţialii purtători de infecţii precum şi screening-ul fiecărei donări şi al rezervelor de plasmă, 

în  vederea  identificării  markerilor  infecţioşi. Producătorii acestor mdicamente au inclus  în procesul de 

fabricaţie  etape eficace  pentru  inactivarea/eliminarea  virusurilor.  Cu toate acestea, atunci când se 
administrea

ză  medicamente  obţinute  din  sânge  sau  plasmă  umană,  nu  poate  fi  exclusă  în  totalitate 

posibilitatea  de  transmitere  a 

microorganismelor  infecţioase.  Acest  lucru  este  valabil  şi  pentru  orice 

virusuri 

nou apărute sau necunoscute şi alte microorganisme patogene. 

 
M

ăsurile  luate  sunt considerate eficace  pentru virusurile  încapsulate cum sunt  virusul imunodeficienţei 

umane (HIV),  virusul hepatitei B  (VHB) 

şi virusul hepatitei C (VHC) şi pentru virusul neîncapsulat al 

hepatitei A (VHA). M

ăsurile întreprinse pot avea eficacitate limitată împotriva virusurilor neîncapsulate, 

precum  parvovirusul  B19.  Infecţia  cu  parvovirusul B19 poate  fi  gravă  la  gravide  (infecţie  la  făt)  şi  la 
p

ersoanele  al  căror  sistem  imunitar  este  slăbit  sau  la  cei  diagnosticaţi  cu  diverse forme  de anemie  (de 

exemplu 

anemie hemolitică sau alt tip de anemie). 

 
Octanate LV 

împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi  orice 
alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate 

fără prescripţie medicală. 

 

Nu  se  cunosc  interacţiuni  între  medicamentele  care  conţin  factor  VIII  de coagulare  uman  şi  alte 
medicamente. 

Cu  toate  acestea,  nu  amestecaţi  Octanate LV  cu  orice  alt medicament în timpul 

administrării prin injectare. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  utiliza  orice 
medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
Nu s-a observat niciun efect 

asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 
Octanate LV 

conţine 

sodiu 

până la 1,75 mmol (40 mg) pe doză (pentru flaconul care conţine 500 UI, respectiv 1000 UI). Acest 

lucru trebuie avut în vedere la persoanele care urmea

ză o dietă cu restricţie de sodiu. 

 
 
3. 

Cum 

să utilizaţi Octanate LV 

 
Medicamentul se administrea

ză într-o venă, după reconstituirea cu solventul furnizat. 

 
Tratamentul se începe sub supraveghere medical

ă. 

 

Page 3
background image

 

Doze recomandate pentru prevenirea sângerării 

Dacă aveţi hemofilie A severă trebuie administrată o doză cuprinsă între 20 UI şi 40 UI de factor VIII de 
coagulare  pe kg corp, la interval de  2 

până  la  3 zile pentru  protecţia pe  termen  lung. Doza trebuie 

modificată  în  funcţie  de  răspunsul  organismului  dumneavoastră  la tratament. În unele cazuri pot fi 
necesare scurtarea intervalului dintre administr

ări sau administrarea de doze mai mari. 

 
Calcularea dozelor 

Utilizaţi  întotdeauna  Octanate LV  exact  aşa  cum  v-a fost spus  de  medicul  dumneavoastră.  Trebuie  să 

discutaţi cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Activitatea factorului VIII de coagulare 

se  referă  la  cantitatea  de  factor  VIII  de coagulare prezent în 

plasmă.  Activitatea este  exprimată  fie  ca  procent  (faţă  de  plasma  umană  normală),  fie  în  unităţi 

internaţionale (UI). Doza de factor VIII de coagulare este exprimată în UI. 
 
Activitatea unei UI de factor VIII de coagulare este echiv

alentă cu cantitatea de factor VIII de coagulare 

dintr-un ml de plasm

ă  umană  normală.  O  UI  de  factor VIII  de coagulare pe kg  corp  creşte  activitatea 

plasmatică a factorului VIII de coagulare cu 1,5%-2% faţă de activitatea normală. Pentru a calcula doza 
nec

esară,  se  măsoară  nivelul  activităţii  factorului  VIII  de coagulare în  sânge.  Aceasta  măsurătoare  va 

indica cu cât trebuie crescut 

nivelul activităţii. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră dacă nu 

sunteţi sigur cu cât trebuie crescut nivelul activităţii factorului VIII de coagulare în sânge sau cum trebuie 

calculată doza necesară.  
 

Doza necesară se calculează utilizând următoarea formulă: 
 
Unităţi necesare = greutate corporală (kg) x creştere dorită a factorului VIII de coagulare (%) 
(UI/dl) x 0,5 
 
Doza 

de  medicament  administratată  şi  frecvenţa  administrării  trebuie  să  ţină  cont  întotdeauna  de 

eficacitatea 

terapeutică pentru fiecare pacient în parte. 

 

În cazul următoarelor episoade de sângerare, activitatea factorului VIII de coagulare nu trebuie să scadă 

sub nivelul activităţii plasmatice (exprimată în % sau UI/dl) prezentate în tabelul următor pentru perioada 

respectivă. 
 

Următorul  tabel  poate  fi  utilizat  pentru  stabilirea  dozelor  în  episoadele de sângerare  şi  intervenţii 
chirurgicale: 
 

Intensitatea 

sângerării/ 

Tipul procedurii chirurgicale 

Nivelul de activitate a 
factorului VIII de 
coagulare (%) (UI/dl) 

Frecvenţa de administrare a 
dozelor (ore)/ 
Durata tratamentului (zile) 

Sângerare 

 

 

Hemartroză incipientă,  

sângerare musculară sau 
sângerare 

la nivelul cavităţii 

bucale 

20-40 

Se repetă la intervale de 12 

până la 24 ore. Cel puţin 1 zi, 

până la oprirea episodului de 
sângerare, indicat

ă prin 

durere, 

dispariţia durerii sau 

vindecare. 

Hemartroză mai extinsă, 
sângerare  

musculară sau hematom 

30-60 

Se repetă administrarea la 
intervale de 12-24 ore, timp de 
3-

4 zile sau mai mult, până la 

dispariţia durerii şi a 
diz

abilităţii. 

Page 4
background image

 

Sângerări care pun viaţa în 
pericol 

60-100 

Se repetă administrarea la 

intervale de 8 până la 24 ore, 

până la înlăturarea riscului. 

Intervenţii chirurgicale 

 

 
 

Minore,  

incluzând extracţii dentare 

30-60 

La intervale de 24 ore, cel 

puţin 1 zi, până la vindecare 

Majore 

80-100 
(pre- 

şi 

postoperatorii) 

Se repetă administrarea la 
intervale de 

8 până la 24 ore, 

până la vindecarea 

corespunzătoare a plăgii, apoi 

se continuă tratamentul timp 

de cel puţin 7 zile, pentru a 

menţine un nivel de activitate 
a factorului VIII de coagulare 
de 30%-60%. 

 
Medicul 

dumneavoastră vă va informa ce doză trebuie administrată şi cât de frecvent trebuie să utilizaţi 

Octanate LV. 
 

Răspunsul organismului dumneavoastră la medicamentele care conţin factor VIII de coagulare poate varia. 
Prin urmare, în timpul tratamentului 

trebuie măsurat nivelul de activitate plasmatică a factorului VIII de 

coagulare

,  în  vederea  calculării  corecte a dozelor  care  trebuie  administrate  şi  a  stabilirii  frecvenţei  de 

administrare. 
 
Utilizarea la copii 
Un studiu clinic (care a inclus 

15 pacienţi cu vârsta de 6 ani sau mai puţin) nu a identificat nicio cerinţă 

special

ă privind dozele la copii. 

Datele  clinice  privind  administrarea  Octanate LV  la 

pacienţi care nu au fost trataţi anterior (PNA) sunt 

limitate. Un studiu clinic este în 

desfăşurare. Până în prezent 10,3 % dintre pacienţii netrataţi anterior la 

care s-a administrat Octanate LV au dezvoltat anticorpi

. Pacienţii netrataţi anterior trebuie testaţi în timpul 

tratamentului pentru posibil

a apariţie a anticorpilor (de exemplu testul Bethesda). 

 

Instrucţiuni pentru tratamentul la domiciliu 

 

• 

Citiţi toate instrucţiunile şi urmaţi-le cu atenţie! 

•  A nu se administra Octanate LV 

după termenul de expirare afişat pe ambalaj. 

• 

În timpul procedurilor descrise mai jos trebuie menţinute condiţiile aseptice! 

• 

Soluţia extrasă în seringă trebuie să fie limpede sau uşor perlată. Nu folosiţi soluţia dacă este 
tulbure sau prezintă depuneri.  

• 

Utilizaţi imediat soluţia preparată, pentru a preveni contaminarea microbiană.  

• 

Utilizaţi numai setul de perfuzare furnizat. Utilizarea altor echipamente de injectare/perfuzare 
poate genera riscuri suplimentare şi eşecul tratamentului. 

 

Instrucţiuni pentru prepararea soluţiei: 
 

1.  Nu  utilizaţi  medicamentul  direct  din  frigider.Lăsaţi  solventul  şi  pulberea  din  flacoanele  sigilate  să 

ajungă la temperatura camerei.  
 

2.  Înlăturaţi  capacele  detaşabile  ale  celor  două  flacoane  şi  ştergeţi  dopurile  din  cauciuc  cu  unul  din 
tampoanele cu alcool medicinal furnizate. 

Page 5
background image

 

 
3. Mix2Vial

TM

 

este descris în Fig.1. Aşezaţi flaconul cu solvent pe o suprafaţă plată şi ţineţi-l ferm. Luaţi 

Mix2Vial

TM

 

şi  întoarceţi-l  cu  partea  de  sus  în  jos.  Aşezaţi  adaptorul  albastru  al  Mix2Vial

TM

  deasupra 

flaconului cu solvent şi apăsaţi cu fermitate în jos până când acesta se fixează pe loc cu un clic. (Fig. 2 + 
3). 
 

    

        

 

 

4.  Aşezaţi flaconul cu  pulbere  pe  o  suprafaţă  plată  şi  ţineţi-l  ferm.  Lăsaţi 
flaconul cu solvent cu Mix2Vial

TM

 

ataşat şi întoarceţi-l cu partea de sus în 

jos. Aşezaţi adaptorul transparent deasupra flaconului cu pulbere şi apăsaţi 

cu fermitate în jos până când acesta se fixează pe loc cu un clic.(Fig. 4). 
Solventul va curge automat în flaconul cu pulbere. 
 

 

 
 
5. 

Cu  amândouă  flacoanele  încă  ataşate,  răsuciţi  cu  blândeţe  până  când 

medicamentul este dizolvat.  

Dizolvarea  este  completă  în  mai  puţin  de  10  minute,  la temperatura 
camerei. 

O  uşoară  spumificare  poate  să  apară  în  timpul  preparării.  Deşurubaţi 
Mix2Vial

TM

 în 

două părţi (Fig. 5). Spuma va dispărea. 

 
 

 

Înlăturaţi  flaconul  cu  solvent  gol  împreună  cu  adaptorul  albastru 
Mix2Vial

TM

.  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

Page 6
background image

 

Instrucţiuni pentru injectare: 
 

Ca  măsură  de  precauţie,  ritmul  bătăilor  inimii  dumneavoastră  trebuie  măsurat  înainte  şi  în  timpul 

administrării. În cazul în care are loc o creştere semnificativă a ritmului bătăilor inimii dumneavoastră, 

reduceţi viteza de perfuzare sau întrerupeţi tratamentul pentru un timp scurt. 
 

1.  Ataşaţi  seringa  la  adaptorul  transparent Mix2Vial

TM

.  Întoarceţi  flaconul  cu  partea  de  sus  în  jos  şi 

ex

trageţi soluţia în seringă (Fig. 6). 

Soluţia extrasă în seringă trebuie să fie limpede sau uşor perlată. 

De îndată ce soluţia a fost transferată, ţineţi ferm corpul seringii (cu pistonul îndreptat în jos) şi detaşaţi 
seringa de Mix2Vial

TM

 (Fig. 7). 

Înlăturaţi Mix2Vial

TM

 

şi flaconul gol. 

 

                           

   

 

2. Curăţaţi locul de injectare ales cu unul din tampoanele cu alcool medicinal furnizate. 
 

3. Ataşaţi la seringă acul de injectare furnizat. 
 

4. Introduceţi acul pentru injecţie în vena aleasă. Dacă aţi utilizat un garou pentru a face vena mai uşor 

vizibilă, acest garou trebuie îndepărtat, înainte ca dumneavoastră să începeţi să injectaţi Octanate LV. 
Sângele nu treb

uie să intre în seringă, deoarece există risc de formare de cheaguri de sânge. 

 

5. Injectaţi soluţia în venă cu o viteză mică, nu mai rapid de 2-3 ml pe minut.  
 

Dacă utilizaţi mai mult de un flacon cu pulbere Octanate LV pentru un tratament, puteţi folosi din nou 

acelaşi ac pentru injecţie tip "fluture"  şi aceeaşi seringă. Mix2Vial

TM

 

este doar pentru o singură utilizare. 

 

Dacă utilizaţi mai mult Octanate LV decât trebuie 
Nu  s-au raportat  simptome de  supradozaj  cu factorul VIII  de coagulare. Cu toate acestea, doza 

recomandată nu trebuie depăşită. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Octanate LV 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Utilizaţi imediat următoarea doza şi continuaţi 

conform recomandării medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului 
 
 
 
 

Page 7
background image

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament 

poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 
 

Deşi  rare  (afectează  1  până  la  10  pacienţi  din  10000),  hipersensibilitatea  sau  reacţiile  alergice  au fost 

raportate la pacienţii trataţi cu medicamente care conţin factorul VIII de coagulare.  

Aderesa

ţi-vă medicului dumneavoastră dacă prezentaţi simpome din lista următoare: 

stare  de  rău  (vărsături),  arsuri  şi  înţepături  la  nivelul  locului  de  administrare,  senzaţie  de  constricţie 

toracică,  frisoane,  bătăi  rapide  ale  inimii  (tahicardie),  senzaţie  de  rău (greaţă), senzaţie  de  înţepături  şi 

furnicături,  roşeaţă,  durere de cap,  blânde (urticarie),  tensiune  arterială  mică  (hipotensiune  arterială), 

erupţie trecătoare pe piele, nelinişte, umflare a feţei, buzelor, limbii sau gâtului care poate cauza dificultăţi 

la înghiţire sau respiraţie, angioedem, oboseală (letargie), respiraţie şuierătoare. 
 
În cazuri foarte rare (

afectează mai puţin de 1 pacient din 10000) această hipersensibilitate poate duce la 

o reacţie adversă severă, care poate pune viaţa în pericol, numită anafilaxie, care poate să includă şoc, 

precum  şi  unele  sau  toate  simptomele  descrise  mai  sus.  În  acest  caz  trebuie  să  vă  adresaţi  imediat 
medicul

ui dumneavoastră sau să chemaţi o ambulanţă. 

 
Alte 

reacţii adverse rare  (afectează 1 până la 10 pacienţi din 10000) 

F

ebră 

 

Dacă  aveţi  hemofilie A puteţi  dezvolta anticorpi (anticorpi  neutralizanţi)  împotriva  factorului VIII  de 
coagulare

.  Dacă  apar  astfel de anticorpi,  aceştia  pot  face  ca  medicamentul  să  nu  funcţioneze 

corespunzător, iar sângerarea poate continua. În aceste cazuri rare se recomandă contactarea imediată a 
unui centru specializat în tratamentul hemofiliei. 

Trebuie  să  fiţi  atent  monitorizat  pentru  apariţia 

anticorpilor, 

prin observaţii clinice şi teste de laborator. Anticorpii pot creşte riscul de a prezenta reacţii 

alergice severe (şoc anafilactic). Dacă prezentaţi o reacţie alergică, trebuie să fiţi testaţi pentru prezenţa 
anticorpilor. 

Pentru informaţii privind siguranţa virală, vezi punctul 2 (Aveţi grijă deosebită când utilizaţi Octanate LV 

Informaţii despre sângele şi plasma folosite pentru Octanate LV). 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale

. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 

reacţiile adverse (a se vedea detaliile mai jos).. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea 

de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucure

şti 011478- RO  

Tel: + 4 0757 117 259 

Fax: +4 0213 163 497

 

e-mail: 

[email protected]

 

 
 
5. 

Cum se păstrează Octanate LV 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 

Page 8
background image

 

A se păstra la frigider (2°C-8°C). 
A nu se congela. 
A se 

ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină. 

Soluţia reconstituită trebuie utilizată imediat, o singură dată. 

Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi că soluţiile sunt tulburi sau incomplet dizolvate. 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 

aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Octanate LV 

Substanţa activă este factorul de coagulare uman VIII.  

 
Volum 

şi concentraţii 

Cantitate 

pulbere in 

Octanate LV 

flacon  

(UI FVIII) 

Volum solvent în 

flacon (pentru 

reconstituire 

pulbere 

Octanate LV) 

(ml) 

Concentra

ţia nominală a 

solu

ţiei reconstituite 

(UI FVIII/ml) 

500 UI 

100 

1000 UI 

200 

 

Celelalte componente sunt:  

− în pulbere: citrat de sodiu, clorură de sodiu, clorură de calciu, glicină. 

− în solvent: apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Octanate LV şi conţinutul ambalajului 
Octanate LV este prezentat 

sub formă de pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă. 

Pulberea este de 

culoare albă, albă-gălbuie sau se prezintă ca o substanţă solidă, friabilă. 

Solventul este un lichid limpede, incolor. 
 
Cele 2 

ambalaje disponibile diferă în funcţie de cantitatea factorului VIII de coagulare şi solvent: 

 
Octanate LV 

100 UI/ ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă: 

-  Pulbere 500 UI în flacon din 

sticlă prevăzut cu dop şi capsă detaşabilă  

-  5 ml de solvent 

în flacon din sticlă prevăzut cu dop şi capsă detaşabilă. 

-  O 

seringă de unică folosinţă, un set transfer Mix2Vial

TM

, un ac pentru 

injecţie tip "fluture" şi 2 

tampoane îmbibate în alcool medicinal. 
 
Octanate LV 2

00 UI/ ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă: 

-  Pulbere 1000 UI în flacon din 

sticlă prevăzut cu dop şi capsă detaşabilă 

-  5 ml de solvent 

în flacon din sticlă prevăzut cu dop şi capsă detaşabilă. 

-  O 

seringă de unică folosinţă, un set transfer Mix2Vial

TM

, un ac pentru 

injecţie tip "fluture" şi 2 

tampoane îmbibate în alcool medicinal. 
 
Este posibil ca 

nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 
 

Page 9
background image

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
Octapharma (IP) Ltd.,  
The Zenith Building,  
26 Spring Gardens 
Manchester M21AB 
Marea Britanie  
 

Fabricanţi 
Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Oberlaaer 

straβe 235 

A-1100 Viena 
Austria 
 
Octapharma S.A.S. 
70-72 Rue du Maréchal Foch 
BP 33, 67381 Lingolsheim 

Franţa 
 
Octapharma AB 
Elersvägen 40 
SE 11275 Stockolm 
Suedia 
 
Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale 

Spaţiului Economic European sub 

următoarele denumiri comerciale: 
 
Octanate LV

: Austria, Cipru, Danemarca, Franţa, Grecia, Luxembourg, Olanda, Malta, Polonia, 

Portugalia, România, Spania, Suedia, Marea Britanie 
Octafil LV: Finlanda 
Octanate: Belgia, 

Republica Cehă, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania 

Octanate Kons: Slovenia 
 
Acest prospect a fost revizuit Noiembrie 2014.