OCTANATE 100 UI/ml - PROSPECT

Prospectul pentru OCTANATE 100 UI/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OCTANATE 100 UI/ml
Substanța activă: FACTOR VIII DE COAGULARE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8849_13.04.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1flac. din sticla incolora cu pulb.pt.sol. inj.(100UI/ml)+cutie cu 1 set pt. reconstituire si adm.:1flac. din sticla cu 10ml apa pt. preparate inj.(1000UI/flac)+1seringa+1set transferMix2Vial+1ac pt. injectie tip fluture+2 tampoane cu alcool
Cod cim: W56663001
Firma producătoare: OCTAPHARMA PHARMAZEUTIKA PRODUKTIONSGES.M.B.H - AUSTRIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8848/2016/01-02                                                                  

Anexa 1 

                                                                         

NR. 8849/2016/01                                                                                                                  

                                                                                                                                                                             Prospect 

 
  

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Octanate 50 UI/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Octanate 100 UI/ml pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Factor VIII de coagulare uman  

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 
Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1.

 

Ce este Octanate şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Octanate  

3.

 

Cum să utilizaţi Octanate  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Octanate  

6.

 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Octanate şi pentru ce se utilizează 

 

Octanate aparţine unui grup de medicamente numit generic „factori de coagulare” şi conţine factorul VIII 
de coagulare uman. Acesta este o proteină specială implicată în coagularea sângelui. 
Octanate este utilizat pentru tratamentul şi prevenirea sângerării la pacienţii cu hemofilie A. Aceasta este o 
afecţiune în care sângerarea poate continua o perioadă mai mare decât este de aşteptat. Acest lucru este 
cauzat de lipsa factorului VIII de coagulare în sânge. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Octanate 

 

Se recomandă insistent ca de fiecare dată când se administrează Octanate să se noteze denumirea şi 
numărul lotului medicamentului, pentru a avea evidenţa loturilor administrate. 
Medicul dumneavoastră vă poate recomanda vaccinarea împotriva hepatitei A şi B, dacă vi se 
administrează periodic sau în mod repetat Octanate. 

 
Nu utilizaţi Octanate 

dacă sunteţi alergic la factorul VIII de coagulare uman sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6).

 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Octanate, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 


Page 2
background image

 

 

Octanate conţine cantităţi foarte mici din alte proteine umane. Orice medicament care conţine proteine şi 
care este injectat într-o venă (administrat intravenos) poate provoca reacţii alergice (vezi punctul 4, 
„Reacţii adverse posibile”). 
Formarea inhibitorilor (anticorpilor) este o complicație cunoscută, care poate apărea în timpul 
tratamentului cu toate medicamentele care conțin factor VIII. Acești inhibitori, în special dacă sunt 
prezenți în concentrații mari, fac ca tratamentul să nu mai funcționeze în mod corespunzător și 
dumneavoastră sau copilul dumneavoastră veți fi monitorizați cu atenție pentru a se descoperi dezvoltarea 
acestor inhibitori. Dacă sângerarea dumneavoastră sau a copilului dumneavoastră nu este controlată cu 
Octanate, informați-l imediat pe medicul dumneavoastră. 

 
Informaţii despre sângele şi plasma folosite pentru Octanate 

În cazul medicamentelor obţinute din sânge sau plasmă umană, se iau anumite măsuri de prevenire a 
transmiterii infecţiilor către pacienţi. Acestea includ selectarea atentă a sângelui şi plasmei astfel încât să 
fie excluşi potenţialii purtători de infecţii precum şi screening-ul fiecărei donări şi al rezervelor de plasmă 
în vederea identificării markerilor infecţioşi. Producătorii acestor medicamente au inclus în procesul de 
fabricaţie etape eficace pentru inactivarea/eliminarea virusurilor. Cu toate acestea, atunci când se 
administrează medicamente obţinute din sânge sau plasmă umană, nu poate fi exclusă în totalitate 
posibilitatea de transmitere a agenţilor infecţioşi. Acest lucru este valabil şi pentru orice virusuri nou 
apărute sau necunoscute şi alţi agenţi patogeni. 
 
Măsurile luate sunt considerate eficace pentru virusurile încapsulate cum sunt virusul imunodeficienţei 
umane (HIV), virusul hepatitei B (VHB) şi virusul hepatitei C (VHC) şi pentru virusul neîncapsulat al 
hepatitei A (VHA). Măsurile întreprinse pot avea eficacitate limitată împotriva virusurilor neîncapsulate, 
cum este parvovirusul B19. Infecţia cu parvovirusul B19 poate fi gravă la gravide (infecţie la făt) şi la 
persoanele al căror sistem imunitar este slăbit sau la cei care au diverse forme de anemie (de exemplu 
anemie hemolitică sau alt tip de anemie). 
 

Octanate împreună cu alte medicamente  

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi  orice 
alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Nu se cunosc interacţiuni între medicamentele care conţin factor VIII de coagulare uman şi alte 
medicamente. Cu toate acestea, nu amestecaţi Octanate cu orice alt medicament în timpul administrării 
prin injectare. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu s-a observat niciun efect asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Octanate conţine 

pentru 250 UI/flacon: 
sodiu mai puţin de 1 mmol (23 mg) (componenta principală a sării de masă)  pe flacon, adică practic „nu 
conţine sodiu”.  
pentru 500 și 1000 UI/flacon: 
până la 40 mg sodiu (componenta principală a sării de masă) pe flacon. Aceasta este echivalentă cu 2% din 
aportul zilnic maxim de sodiu recomandat pentru un adult.  
 
 


Page 3
background image

 

 

3.

 

Cum să utilizaţi Octanate 

 

Medicamentul se administrează într-o venă după reconstituirea cu solventul furnizat. 
 
Tratamentul se începe sub supraveghere medicală. 
 

Doze recomandate pentru prevenirea sângerării

 

Dacă aveţi hemofilie A severă trebuie administrată o doză cuprinsă între 20 UI şi 40 UI factor VIII de 
coagulare pe kg corp, la interval de 2 până la 3 zile, pentru protecţia pe termen lung. Doza trebuie 
modificată în funcţie de răspunsul organismului dumneavoastră la tratament. În unele cazuri, pot fi 
necesare scurtarea intervalului între administrări sau administrarea de doze mai mari. 
 

Calcularea dozelor 

Utilizaţi întotdeauna Octanate exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 
cu medicul dumneavoastră sau farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Activitatea factorului VIII de coagulare se referă la cantitatea de factor VIII de coagulare prezent în 
plasmă. Activitatea este exprimată fie ca procent (faţă de plasma umană normală), fie în unităţi 
internaţionale (UI). Doza de factor VIII de coagulare este exprimată în UI. 
 
Activitatea unei UI de factor VIII de coagulare este echivalentă cu cantitatea de factor VIII de coagulare 
dintr-un ml de plasmă umană normală. O UI de factor VIII de coagulare pe kg corp creşte activitatea 
plasmatică a factorului VIII de coagulare cu 1,5%-2% faţă de activitatea normală. Pentru a calcula doza 
necesară, se măsoară nivelul activităţii factorului VIII de coagulare în sânge. Aceasta măsurătoare va 
indica cu cât trebuie crescut nivelul activităţii. Vă rugăm să vă adresaţi medicului dumneavoastră dacă nu 
sunteţi sigur cu cât trebuie crescut nivelul activităţii factorului VIII de coagulare în sânge sau cum trebuie 
calculată doza necesară.  
 
Doza necesară se calculează utilizând următoarea formulă: 
 

Unităţi necesare = greutate corporală (kg) x creştere dorită a factorului VIII de coagulare (%) 
(UI/dl) x 0,5 

 
Doza de medicament administratată şi frecvenţa administrării trebuie întotdeauna să ţină cont de 
eficacitatea terapeutică pentru fiecare pacient în parte. 
 
În cazul următoarelor episoade de sângerare, activitatea factorului VIII de coagulare nu trebuie să scadă 
sub nivelul activităţii plasmatice (exprimată în % sau UI/dl) prezentate în tabelul următor, pentru perioada 
respectivă. 
 
Următorul tabel poate fi utilizat pentru stabilirea dozelor în episoadele de sângerare şi intervenţii 
chirurgicale: 
 

Intensitatea sângerării/ 
Tipul procedurii chirurgicale 

Nivelul de activitate a 
factorului VIII de 
coagulare (%) (UI/dl) 

Frecvenţa de administrare a 
dozelor (ore)/ 
Durata tratamentului (zile) 

Sângerare 

 

 

hemartroză incipientă,  
sângerare musculară sau 
sângerare la nivelul cavităţii 
bucale 

20-40 

Se repetă la intervale de 12 
până la 24 ore. Cel puţin 1 zi, 
până la oprirea episodului de 
sângerare, indicată prin 


Page 4
background image

 

 

durere, dispariţia durerii sau 
vindecare 

Hemartroză mai extinsă, 
sângerare  
musculară sau hematom 

30-60 

Se repetă administrarea la 
intervale de 12-24 ore, timp de 
3-4 zile sau mai mult, până la 
dispariţia durerii şi a 
disabilităţii

Sângerări care pun viaţa în 
pericol 

60-100 

Se repetă administrarea la 
intervale de 8 până la 24 ore, 
până la înlăturarea riscului 

Intervenţii chirurgicale 

 

 

Minore,

  

incluzând extracţii dentare 

30-60 

La intervale de 24 ore, cel 
puţin 1 zi, până la vindecare 

Majore 

80-100 
(pre- şi 
postoperatorii) 

Se repetă administrarea la 
intervale de 8 până la 24 ore, 
până la vindecarea 
corespunzătoare a plăgii, apoi 
se continuă tratamentul timp 
de cel puţin 7 zile, pentru a 
menţine un nivel de activitate 
a factorului VIII de coagulare 
de 30%-60%

 
Medicul dumneavoastră vă va informa ce doză trebuie administrată şi frecvenţa cu care trebuie să utilizaţi 
Octanate. 
 
Răspunsul organismului dumneavoastră la medicamentele care conţin factor VIII de coagulare poate varia. 
Prin urmare, în timpul tratamentului trebuie măsurat nivelul de activitate plasmatică a factorului VIII de 
coagulare, în vederea calculării corecte a dozelor care trebuie administrate şi a stabilirii frecvenţei de 
administrare. 
 

Utilizarea la copii  

Studiile clinice nu au identificat nicio cerinţă specială privind dozele la copii. În ceea ce privește atât 
tratamentul, cât și profilaxia, dozele sunt aceleași la adulți și la copii.

 

 

Instrucţiuni pentru tratamentul la domiciliu 

 

 

Citiţi toate instrucţiunile şi urmaţi-le cu atenţie! 

 

A nu se administra Octanate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. 

 

În timpul procedurilor descrise mai jos trebuie menţinute condiţiile aseptice! 

 

Medicamentul reconstituit trebuie inspectat vizual 

pentru a se depista eventuale particule şi 

modificări de culoare înainte de administrare.

 

 

Soluţia trebuie să fie limpede sau uşor opalescentă. Nu folosiţi soluţia dacă este tulbure sau 
prezintă depuneri.  

 

Utilizaţi imediat soluţia preparată, pentru a preveni contaminarea microbiană.  

 

Utilizaţi numai setul de perfuzare furnizat. Utilizarea altor echipamente de injectare/perfuzare 
poate genera riscuri suplimentare şi eşecul tratamentului. 

 


Page 5
background image

 

 

Instrucţiuni pentru prepararea soluţiei: 

 
1. Nu utilizaţi medicamentul direct din frigider. Lăsaţi solventul şi pulberea din flacoanele sigilate să 
ajungă la temperatura camerei.  
 
2. Înlăturaţi capsele detaşabile ale celor două flacoane şi ştergeţi dopurile din cauciuc cu unul dintre 
tampoanele cu alcool medicinal furnizate. 
 
3. Setul de transfer este descris în Fig.1. Aşezaţi flaconul cu solvent pe o suprafaţă plană şi ţineţi-l ferm. 
Luaţi setul de transfer şi întoarceţi-l cu partea de sus în jos. Aşezaţi adaptorul albastru al setului de transfer 
deasupra flaconului cu solvent şi apăsaţi cu fermitate în jos până când acesta se fixează pe poziţie cu un 
clic. (Fig. 2 + 3). A nu se răsuci în timpul atașării. 
 

             

  

 

 

 
 

 

 

4. Aşezaţi flaconul cu pulbere pe o suprafaţă plană şi ţineţi-l ferm. Lăsaţi 
flaconul cu solvent cu setul de transfer ataşat şi întoarceţi-l cu partea de 
sus în jos. Aşezaţi partea albă deasupra flaconului cu pulbere şi apăsaţi cu 
fermitate în jos, până când acesta se fixează pe poziţie cu un clic.(Fig. 4). 
A nu se răsuci în timpul atașării. Solventul va curge automat în flaconul 
cu pulbere. 
 

 

 
 

Adaptor 
pentru 
pulbere 
(partea 
albă) 

Adaptor 
pentru 
solvent 
(partea 
albastră) 

Fig. 1 

Fig. 2

Fig. 3 

 

Fig. 4 


Page 6
background image

 

 

5. Cu amândouă flacoanele încă ataşate, răsuciţi cu blândeţe 
până când medicamentul este dizolvat.  
Dizolvarea este completă în mai puţin de 10 minute, la 
temperatura camerei. 
O uşoară spumificare poate să apară în timpul preparării. 
Deşurubaţi setul de transfer în două părţi (Fig. 5). Spuma va 
dispărea. 
 
 

 

Înlăturaţi flaconul cu solvent gol împreună cu adaptorul albastru 
Setul de transfer.  
 

 

 
 

 

 
Instrucţiuni pentru injectare: 

 
Ca măsură de precauţie, ritmul bătăilor inimii dumneavoastră trebuie măsurat înainte şi în timpul 
administrării. În cazul în care are loc o creştere semnificativă a ritmului bătăilor inimii dumneavoastră, 
reduceţi viteza de perfuzare sau întrerupeţi tratamentul pentru un timp scurt. 
 
1. Ataşaţi seringa la partea albă a setului de transfer. Întoarceţi flaconul cu partea de sus în jos şi extrageţi 
soluţia în seringă (Fig. 6). 
Soluţia trebuie să fie limpede sau uşor opalescentă. 
De îndată ce soluţia a fost transferată, ţineţi ferm corpul seringii (cu pistonul îndreptat în jos) şi detaşaţi 
seringa de setul de transfer (Fig. 7). Înlăturaţi flaconul gol împreună cu partea albă a setului de transfer. 
 
                            

                           

 

 

   
 
   
 
2. Curăţaţi locul ales de injectare cu unul dintre tampoanele cu alcool medicinal furnizate. 

Fig. 5 

Fig. 7

Fig. 6 


Page 7
background image

 

 

 
3. Ataşaţi la seringă setul de perfuzare furnizat. 
 
4. Introduceţi acul pentru injecţie în vena aleasă. Dacă aţi utilizat un garou pentru a face vena mai uşor 
vizibilă, acest garou trebuie îndepărtat înainte să începeţi să vă injectaţi Octanate. 
 
5. Sângele nu trebuie să intre în seringă, din cauza riscului de formare de cheaguri de sânge. 
 
6. Injectaţi soluţia în venă cu o viteză mică, nu mai rapid de 2-3 ml pe minut.  
 
Dacă utilizaţi mai mult de un flacon cu pulbere Octanate pentru un tratament, puteţi folosi din nou acelaşi 
set de perfuzare  şi aceeaşi seringă. Setul de transfer este doar pentru o singură utilizare. 
 
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările 
locale. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Octanate decât trebuie 

Nu s-au raportat simptome de supradozaj cu factorul VIII de coagulare. Cu toate acestea, doza 
recomandată nu trebuie depăşită. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Octanate  

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Utilizaţi imediat următoarea doză şi continuaţi 
conform recomandării medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Deşi 

rare 

(pot afecta până la 1 din 1000 persoane), hipersensibilitatea sau reacţiile alergice au fost 

raportate la pacienţii trataţi cu medicamente care conţin factorul VIII de coagulare.  
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră dacă prezentaţi simpomele din lista următoare: 
stare de rău (vărsături), arsuri şi înţepături la nivelul locului de administrare, senzaţie de apăsare în piept, 
frisoane, bătăi rapide ale inimii (tahicardie), senzaţie de rău (greaţă), senzaţie de înţepături şi furnicături, 
roşeaţă, durere de cap, blânde (urticarie), tensiune arterială mică (hipotensiune arterială), erupţie trecătoare 
pe piele, nelinişte, umflare a feţei, buzelor, limbii sau gâtului care poate cauza dificultăţi la înghiţire sau 
respiraţie, angioedem, oboseală (letargie), respiraţie şuierătoare. 
 
În cazuri 

foarte rare 

(pot afecta până la 1 din 10 000 persoane) această hipersensibilitate poate duce la o 

reacţie adversă severă care poate pune viaţa în pericol, numită anafilaxie, care poate să includă şoc, 
precum şi unele sau toate simptomele descrise mai sus. În acest caz vă rugăm să vă adresaţi imediat 
medicului dumneavoastră sau chemaţi o ambulanţă. 
 
Alte reacţii adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane) 
Febra poate să apară în cazuri rare. 
 
În cazul copiilor care nu au fost tratați anterior cu medicamente care conțin Factor VIII, foarte frecvent se 
pot forma anticorpi inhibitori (vezi pct. 2) (la mai mult de 1 din 10 pacienți); cu toate acestea, la pacienții 
la care s-a administrat anterior tratament cu factor VIII (mai mult de 150 zile de tratament), riscul se 


Page 8
background image

 

 

întâlnește mai puțin frecvent (mai puțin de 1 din 100 pacienți). Dacă se întâmplă acest lucru, 
medicamentele dumneavoastră sau ale copilului dumneavoastră pot să nu mai acționeze corect și s-ar 
putea să apară sângerări persistente. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să vă adresați imediat medicului 
dumneavoastră. Pentru informaţii privind siguranţa virală, vezi punctul 2 (Aveţi grijă deosebită când 
utilizaţi Octanate - Informaţii despre sângele şi plasma folosite pentru Octanate) 
 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei 
medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 
raporta reacţiile adverse direct al 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti011478- RO 
e-mail: 

[email protected]

 

Website: 

www.anm.ro

 

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Octanate 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe etichetă. Data de expirare se referă la 
ultima zi a lunii respective. 
A se păstra la frigider (2°C-8°C). 
A nu se congela. 
A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină. 
soluţia reconstituită trebuie utilizată imediat, o singură dată. 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi că soluţiile sunt tulburi sau incomplet dizolvate. 
Nu  aruncaţi  niciun  medicament  pe  calea  apei  sau  a  reziduurilor  menajere.  Întrebaţi  farmacistul  cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 
6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Octanate 

Substanţa activă este factorul VIII de coagulare uman.  

 
Volum şi concentraţii 
 

Cantitate 

pulbere în 

flaconul 

Octanate  

(UI FVIII) 

Volum solvent în 

flacon (pentru 

reconstituire 

pulbere 

Octanate) 

(ml) 

Concentra

ţ

ia nominal

ă

 a 

solu

ţ

iei reconstituite 

(UI FVIII/ml) 

250 UI 

50 

500 UI 

10 

50 

1000 UI 

10 

100 

 


Page 9
background image

 

 

 

Celelalte componente sunt:  

− în pulbere: citrat de sodiu, clorură de sodiu, clorură de calciu, glicină. 
− în solvent: apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Octanate şi conţinutul ambalajului 

Octanate este disponibil sub formă de pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă. 
Pulberea este de culoare albă, albă-gălbuie sau sub formă de substanţă solidă, friabilă. 
Solventul este un lichid limpede, incolor. 
 
Cele 3 ambalaje disponibile diferă în funcţie de cantitatea de factor VIII de coagulare şi de volumul de 
solvent: 
Flacon a 250 UI: prin reconstituirea cu 5 ml solvent rezultă o concentraţie de 50 UI/ml 
Flacon a 500 UI: prin reconstituirea cu 10 ml solvent rezultă o concentraţie de 50 UI/ml 
Flacon a 1000 UI: prin reconstituirea cu 10 ml solvent rezultă o concentraţie de 100 UI/ml. 
 
Toate ambalajele includ: 

 

  1 ambalaj cu echipament pentru administrare intravenoasă (1 set de transfer, 1 set de perfuzare, 

1 seringă de unică folosință) 

 

  2 tampoane îmbibate în alcool medicinal. 

 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

Octapharma (IP) SPRL 
Allée de la Recherche 65 
1070 Anderlecht 
Belgia 
 

Fabricanţii 

Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H. 
Oberlaaer Strasse 235 
1100 Viena 
Austria 
 
Octapharma S.A.S. 
72 Rue du Maréchal Foch 
67380 Lingolsheim 
Franţa 
 
Octapharma AB 
Lars Forssells gata 23 
11275 Stockholm 
Suedia

 

 

 
 

Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2022.