HAEMOCTIN SDH 1000 - PROSPECT

Prospectul pentru HAEMOCTIN SDH 1000 - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HAEMOCTIN SDH 1000
Substanța activă: FACTOR VIII DE COAGULARE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6201_26.02.14.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla incolora cu pulb. pt. sol. inj. + 1 flac. din sticla incolora cu 10 ml solv. pt. sol. inj. + 1 seringa de unica folosinta + 1 canula dubla cu doua filtre si 1 canula tip fluture
Cod cim: W56025001
Firma producătoare: BIOTEST PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

1

AUTORIZAȚIE DE PUNERE PE PIAȚĂ NR 6199/2014/01                                               

Anexa 1

 

                                                                            6200/2014/01 
                                                                            6201/2014/01 
                                                                                                                                                     Prospect 
 
PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR     
 

Haemoctin SDH 250 
Haemoctin SDH 500 

Haemoctin SDH 1000

 

Pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Factor VIII de coagulare derivat din plasmă umană 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

 

Dacă manifestați orice reacţii adverse adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
Ce găsiți în acest prospect: 

1.  Ce este Haemoctin SDH şi pentru ce se utilizează 
2.  Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Haemoctin SDH 
3.  Cum să utilizaţi Haemoctin SDH 
4.  Reacţii adverse posibile 
5.  Cum se păstrează Haemoctin SDH 
6.  Conținutul ambalajului și alte informaţii  
 
 

1.    Ce este Haemoctin SDH şi pentru ce se utilizează 

 
Haemoctin

 

SDH este un medicament derivat din plasmă umană. Acesta conţine factor VIII de 

coagulare, necesar pentru procesul normal de coagulare a sângelui. După reconstituirea pulberii cu 
apă pentru preparate injectabile, soluţia reconstituită este pregătită pentru administrarea injecţiei pe 
cale intravenoasă.  
 
Haemoctin SDH este utilizat pentru tratamentul şi profilaxia sângerărilor la pacienţii cu hemofilie A 
(deficit congenital de factor VIII). 
 
Haemoctin SDH nu conţine factor von Willebrand în cantităţi utile din punct de vedere farmacologic 
şi, prin urmare, nu este adecvat pentru tratamentul bolii von Willebrand. 
 
 

2.    Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Haemoctin SDH 

 

Nu utilizaţi Haemoctin

 

SDH

 

 

dacă sunteţi alergic la factorul VIII de coagulare sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6.). O reacţie alergică poate include erupţie trecătoare pe 
piele, mâncărimi, dificultăţi de respiraţie sau umflarea feţei, buzelor, gâtului sau limbii. 

 


Page 2
background image

 

 

2

Atenționări și precauții 

Formarea inhibitorilor (anticorpilor) este o complicație cunoscută, care poate apărea în timpul 
tratamentului cu toate medicamentele care conțin factor VIII. Acești inhibitori, în special dacă sunt 
prezenți în concentrații mari, fac ca tratamentul să nu mai funcționeze în mod corespunzător și 
dumneavoastră sau copilul dumneavoastră veți fi monitorizați cu atenție pentru a se descoperi 
dezvoltarea acestor inhibitori. Dacă sângerarea dumneavoastră sau a copilului dumneavoastră nu este 
controlată cu Haemoctin SDH, informați-l imediat pe medicul dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi factori de risc cardiovascular preexistenţi, tratamentul cu Haemoctin SDH poate creşte 
riscul cardiovascular. Discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 
 
Complicaţii legate de cateter: În cazul în care se impune utilizarea unui dispozitiv de acces venos 
central (DAVC), trebuie să se ia în considerare riscul unor complicaţii legate de DAVC, incluzând 
infecţii locale, bacteriemie şi tromboză la locul de inserţie a cateterului. 
 

Siguran

ţ

a în cazul virusurilor 

În cazul administrării de medicamente produse din sânge sau plasmă umană, sunt introduse anumite 
măsuri pentru a preveni transmiterea infecţiilor la pacienţi. Acestea includ:  

 

selectarea atentă a donorilor de sânge şi plasmă, pentru a exista siguranţa excluderii celor care 
prezintă risc de transmitere a infecţiilor 

 

testarea fiecărei probe donate sau rezerve de plasmă în vederea identificării semnelor prezenţei 
virusurilor sau infecţiilor,  

 

includerea unor etape de procesare a sângelui sau plasmei care pot inactiva sau elimina virusurile.  

Cu toate acestea, când se administrează medicamente preparate din sânge sau plasmă umană, 
posibilitatea transmiterii infecţiilor nu poate fi total exclusă. Acest lucru este valabil, de asemenea, în 
cazul oricăror virusuri necunoscute sau nou-apărute sau al altor tipuri de infecţii. 

 
Aceste măsuri sunt considerate eficace pentru virusuri încapsulate, cum sunt virusul imunodeficienţei 
umane (HIV), virusul hepatitei B (VHB) şi virusul hepatitei C (VHC) şi pentru virusuri neîncapsulate, 
cum este virusul hepatitei A (VHA). Eliminarea sau inactivarea virusurilor pot avea valoare limitată 
împotriva altor virusuri neîncapsulate, cum este parvovirusul B19. Infecţia cu parvovirusul B19 poate 
fi gravă la gravide (infecţie fetală) şi la persoanele cu imunitate scăzută sau care suferă de anumite 
tipuri de anemie (de ex. anemie cu celule în formă de seceră sau anemie hemolitică). 
 
Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă recomande să aveţi în vedere vaccinarea împotriva 
hepatitei A şi B dacă vi se administrează periodic sau repetat, preparate pe bază de factor VIII 
derivate din plasmă umană . 
 
Pentru a păstra o evidenţă între pacient şi seria medicamentului, se recomandă insistent ca, de fiecare 
dată când se administrează Haemoctin SDH, să se înregistreze denumirea şi numărul de serie al 
medicamentului. 
 

Copii 

ş

i adolescen

ţ

Atenţionările şi precauţiile pentru utilizare menţionate în cazul adulţilor trebuie, de asemenea, avute în 
vedere în cazul copiilor şi adolescenţilor. 

 

Haemoctin

 

SDH împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă utilizați, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte 
medicamente. 
 
Nu s-au raportat interacţiuni între Haemoctin SDH şi alte medicamente. 

 


Page 3
background image

 

 

3

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Având în vedere frecvenţa de apariţie scăzută a hemofiliei A la femei, nu există experienţă privind 
utilizarea factorului VIII în timpul sarcinii sau alăptării. Nu s-au efectuat teste la animale în timpul 
gestaţiei sau alăptării.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Haemoctin SDH nu are nicio influenţă sau are influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Haemoctin SDH conține sodiu 

Haemoctin SDH 250: conţine până la 16,1 mg (0,70 mmol) de sodiu (principala componentă a sării de 
bucătărie) în fiecare flacon. Această cantitate este echivalentă cu 0,81 % din doza zilnică maximă de 
sodiu recomandată pentru un adult.  
Haemoctin SDH 500/1000: conţine până la 32,2 mg (1,40 mmol) de sodiu (principala componentă a 
sării de bucătărie) în fiecare flacon. Această cantitate este echivalentă cu 1,61 % din doza zilnică 
maximă de sodiu recomandată pentru un adult.  
 
 

3.    Cum să utilizaţi Haemoctin SDH 
 

Haemoctin SDH este conceput pentru a fi administrat pe cale intravenoasă (injecţie într-o venă). 
Tratamentul trebuie efectuat sub supravegherea unui medic cu experienţă în tratamentul hemofiliei A. 
Utilizaţi întotdeauna Haemoctin SDH exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să 
discutaţi cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur. 
 

Dozele şi durata

 tratamentului de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de 

localizarea şi intensitatea sângerării, precum şi de starea dumneavoastră de sănătate. 
Medicul dumneavoastră va stabili doza adecvată pentru dumneavoastră. 
 
Asiguraţi-vă că lucraţi în condiţii sterile în toate etapele procedurii. 


Page 4
background image

 

 

4

 
 
 
 

Reconstituirea pulberii: 

 

Se încălzesc solventul (apă pentru preparate 
injectabile) şi pulberea la temperatura camerei 
în flacoanele nedeschise. Dacă se foloseşte o 
baie de apă pentru încălzire, trebuie luate 
măsuri stricte pentru a exista siguranţa că apa 
nu vine în contact cu capacele sau cu dopurile 
flacoanelor. În caz contrar, medicamentul ar 
putea fi contaminat.  

 

Se îndepărtează capacele de pe ambele 
flacoane astfel încât părţile centrale ale 
dopurilor din cauciuc să fie expuse. (1) 
Asiguraţi-vă că dopurile din cauciuc ale 
flacoanelor cu medicament şi solvent sunt 
curăţate cu un dezinfectant. 

 

Se îndepărtează partea superioară a 
ambalajului sistemului de transfer (2) Se 
aşează partea albastră a sistemului de transfer 
pe flaconul care conţine solventul, aflat în 
poziţie verticală (3). 

 

Se îndepărtează partea care a mai rămas din 
ambalajul sistemului de transfer. Acum 
partea transparentă a sistemului de transfer 
este vizibilă. 

 

Puneţi flaconul cu medicament pe o 
suprafaţă plană. 

 

Se întoarce ansamblul format din sistemul de 
transfer şi flaconul cu solvent cu partea 
superioară în jos. Apăsaţi vârful părţii 
transparente a adaptorului în jos prin dopul 
flaconului cu medicament. (4) Vidul prezent 
în flaconul cu medicament determină 
pătrundere solventului în flaconul cu 
medicament. (5) Deşurubaţi imediat partea 
albastră a sistemului de transfer împreună cu 
flaconul cu solvent. Eliminaţi flaconul cu 
solvent împreună cu partea albastră ataşată a 
sistemului de transfer .(6) Agitând uşor 
flaconul cu medicament se facilitează 
dizolvarea pulberii. A nu se agita puternic, 
trebuie evitată formarea spumei! Soluţia este 
limpede sau uşor opalescentă. 

Soluţia pregătită pentru utilizare trebuie folosită 
imediat după dizolvare. A nu se utiliza soluţiile 
tulburi sau care conţin particule vizibile. 

 

 

Fig. 4 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 5 

Fig. 6 


Page 5
background image

 

 

5

 
 

Injectare:

 

 

După dizolvarea pulberii conform indicaţiilor 
de mai sus, se înşurubează seringa inclusă 
prin intermediul conectorului Luer-Lock al 
acesteia la flaconul cu medicament, cu partea 
transparentă a sistemului de transfer. (7) 
Aceasta permite aspirarea cu uşurinţă a 
medicamentului dizolvat în seringă. Nu este 
necesar un filtru separat deoarece sistemul de 
transfer are propriul filtru integral.  

 

Se deşurubează cu atenţie flaconul cu partea 
transparentă a sistemului de transfer de la 
seringă. Utilizaţi acul de tip fluture inclus şi 
administraţi imediat prin injectare 
intravenoasă lentă. Viteza de injectare nu 
trebuie să depăşească 2-3 ml/minut.  

 

După utilizarea acului tip fluture, acesta 
poate fi securizat cu capacul protector. 

 

 
 

Dacă utilizaţi mai mult Haemoctin SDH decât trebuie  

În cazul în care consideraţi că vi s-a administrat prea mult Haemoctin SDH, spuneți medicului 
dumneavoastră, care va lua o decizie cu privire la tratamentul ulterior. 

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Haemoctin

 

SDH 

În acest caz medicul dumneavoastră va decide dacă este necesar tratamentul ulterior. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Haemoctin

 

SDH 

Nu încetaţi să utilizaţi Haemoctin SDH fără a consulta medicul dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.    Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Fig. 7 


Page 6
background image

 

 

6

Dacă observaţi oricare dintre următoarele reacţii, spuneți imediat medicului dumneavoastră:

 

 

înroșirea pielii 

 

senzație de arsură sau înțepături la locul de perfuzare 

 

frisoane 

 

înroșirea feței 

 

durere de cap 

 

urticarie  

 

hipotensiune arterială 

 

letargie 

 

greaţă 

 

agitaţie 

 

tahicardie 

 

senzaţie de disconfort la nivelul toracelui 

 

furnicături  

 

vărsături 

 

respiraţie şuierătoare 

 

Aceasta poate fi o reacţie alergică sau o reacţie alergică gravă (şoc anafilactic) ori o reacţie de 
hipersensibilitate. 

 
Următoarele reacţii adverse au fost raportate cu Haemoctin SDH 
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) 

 

șoc (anafilactic), reacție alergică 

 

înroșirea pielii, mâncărime, urticarie  

 

În cazul copiilor care nu au fost tratați anterior cu medicamente care conțin Factor VIII, foarte 
frecvent se pot forma anticorpi inhibitori (vezi pct. 2) (la mai mult de 1 din 10 pacienți); cu toate 
acestea, la pacienții la care s-a administrat anterior tratament cu factor VIII (mai mult de 150 de zile 
de tratament), riscul se întâlnește mai puțin frecvent (mai puțin de 1 din 100 de pacienți). Dacă se 
întâmplă acest lucru, medicamentele dumneavoastră sau ale copilului dumneavoastră pot să nu mai 
acționeze corect și s-ar putea să apară sângerări persistente. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să vă 
adresați imediat medicului dumneavoastră. 
 

Reac

ţ

ii adverse la copii 

ş

i adolescen

ţ

Cu excepția formării de inhibitori (anticorpi), se preconizează că reacţiile adverse la copii şi 
adolescenţi vor fi similare celor valabile în cazul adulţilor. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De 
asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale 
cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale din România http://www.anm.ro/. 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
București 011478- RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail:  

[email protected]

  

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 
 

5.    Cum se păstrează Haemoctin SDH 


Page 7
background image

 

 

7

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
A se păstra flacoanele în ambalajul original pentru a fi protejate de lumină. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C. 
A nu se congela. 
 
Nu utilizaţi Haemoctin SDH după data de expirare înscrisă pe cutie şi eticheta de flacon.  
 
Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările 
locale. Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul 
cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 
mediului.  
 
 

6.    Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

Ce conţine Haemoctin SDH 

 

 

Substanţa activă este factor VIII de coagulare uman.  

 

Celelalte componente sunt: glicină, clorură de sodiu, citrat de sodiu și clorură de calciu. 

 

Flaconul cu solvent conține apă pentru preparate injectabile 

 

Cum arată Haemoctin

 

SDH şi conţinutul ambalajului 

 

Haemoctin SDH este furnizat sub forma unei pulberi liofilizate. Apa pentru preparate injectabile 
serveşte drept solvent. Medicamentul dizolvat este limpede sau uşor opalescent. 
 
Haemoctin SDH 250 conţine 1 flacon cu 250 UI şi 1 flacon cu 5 ml apă pentru preparate injectabile 
(50 UI/ml) 
 
Haemoctin SDH 500 conţine 1 flacon cu 500 UI şi 1 flacon cu 5 ml apă pentru preparate injectabile 
(100 UI/ml) 
 
Haemoctin SDH 1000 conţine 1 flacon cu 1000 UI şi 1 flacon cu 5 ml apă pentru preparate injectabile 
(200 UI/ml) 
 

Fiecare cutie conţine

 

o seringă pentru o singură utilizare 

 

un sistem de transfer cu filtru integral (canulă dublă cu două filtre) 

 

o canulă tip fluture 

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

Biotest Pharma GmbH 
Landsteinerstrasse 5 
63303  Dreieich 
Germania 
Telefon: +49 6103 801-0 
Fax: +49 6103 801-150 
Email: [email protected] 

Acest prospect a fost revizuit în Aprilie 2020. 

 

 


Page 8
background image

 

 

8

 
Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii: 

 

Monitorizarea tratamentului 

Pe durata tratamentului se recomandă determinarea adecvată a valorilor factorului VIII pentru a se 
putea stabili doza care trebuie administrată şi frecvenţa de administrare a perfuziilor consecutive. 
Pacienţii pot prezenta diferenţe privind răspunsul individual la administrarea de factor VIII, exprimat 
prin valori diferite ale timpului de înjumătăţire şi de recuperare. Doza bazată pe greutatea corporală 
poate să necesite ajustare la pacienţii subponderali sau supraponderali. În special în cazul 
intervenţiilor chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea atentă a tratamentului de 
substituţie prin intermediul testelor de coagulare (activitatea factorului VIII plasmatic).  
 
Atunci când se utilizează testul de coagulare 

in vitro

 într-o singură fază, bazat pe timpul de 

tromboplastină (aPTT), pentru determinarea activităţii factorului VIII în probele de sânge ale 
pacienţilor, rezultatele privind activitatea plasmatică a factorului VIII pot fi afectate în mod 
semnificativ atât de tipul de reactiv aPTT cât şi de standardul de referinţă utilizat în cadrul testului. 
Pot exista de asemenea diferenţe între rezultatele testelor obţinute prin testul de coagulare într-o 
singură fază, bazat pe aPTT, şi testul cromogen conform Farmacopeei Europene. Acest lucru este 
deosebit de important atunci când se schimbă laboratorul şi/sau reactivii utilizaţi în cadrul testului. 
 

Doze 

Dozele şi durata tratamentului de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de 
localizarea şi intensitatea sângerării, precum şi de starea clinică a pacientului. 
Numărul de unităţi de factor VIII administrate este exprimat în Unităţi Internaţionale (UI), definite în 
conformitate cu reglementările OMS privind concentratul standard pentru medicamentele care conţin 
factorul VIII. Activitatea plasmatică a factorului VIII este exprimată fie procentual (prin comparaţie 
cu plasma umană normală), fie, de preferinţă, în Unităţi Internaţionale (prin comparaţie cu un standard 
internaţional pentru factorul VIII plasmatic). 
 
O unitate internaţională (UI) de activitate a factorului VIII reprezintă echivalentul cantităţii de factor 
VIII conţinut într-un ml de plasmă umană normală.  
 

Tratamentul în func

ţ

ie de necesit

ăţ

Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe observaţia experimentală conform căreia 
administrarea a 1 Unitate Internaţională (UI) de factor VIII pe kg corp determină creşterea activităţii 
factorului VIII plasmatic cu 1% până la 2% din activitatea normală. Dozele necesare se stabilesc 
utilizând următoarea formulă de calcul: 
 
Numărul de unităţi necesare = greutatea (kg) × creşterea dorită a factorului VIII (%) × 0,5 

 

Doza administrată şi frecvenţa administrării trebuie să aibă întotdeauna în vedere eficacitatea clinică 
în mod individual . 
 
În cazul următoarelor evenimente de tip hemoragic, nivelul de activitate a factorului VIII nu trebuie să 
scadă sub valorile date ale nivelului de activitate plasmatică (în % din valoarea normală), în intervalul 
de timp corespunzător. Datele din tabelul următor pot fi utilizate ca referinţă pentru stabilirea dozelor 
în episoadele de sângerare şi intervenţiile chirurgicale: 


Page 9
background image

 

 

9

 

Intensitatea hemoragiei /  
Tipul procedurii  
chirurgicale 

Nivelul de activitate a 
factorului VIII 
necesar (%) 

Frecvenţa de administrare a dozelor 
(ore) / Durata tratamentului (zile) 

Hemoragie

 

 

 

Hemartroză precoce, sângerare 
musculară sau la nivelul 
cavităţii bucale 

20 - 40 

Se repetă la intervale de 12 până la 24 de 
ore. Cel puţin 1 zi, până la oprirea 
episodului hemoragic, după cum o 
indică dispariţia durerii sau vindecarea. 

Hemartroză mai extinsă, 
sângerare musculară sau 
hematom 

30 - 60 

Se repetă la intervale de 12 până la 24 de 
ore, timp de 3 - 4 zile sau mai mult, până 
la dispariţia durerii şi a manifestărilor 
acute. 

Hemoragii care pun viaţa în 
pericol 

60 - 100 

Se repetă la intervale de 8 până la 24 de 
ore, până la înlăturarea riscului. 

Intervenţii chirurgicale 

 

 

Interven

ţ

ii chirurgicale minore

 

incluzând extracţii dentare 

30 - 60 

La intervale de 24 de ore, cel puţin o zi, 
până la vindecare. 

Interven

ţ

ii chirurgicale majore

  80 - 100 

(pre- şi postoperatorii) 

Se repetă la intervale de 8 până la 24 de 
ore, până la vindecarea adecvată a 
plăgii, apoi a se continua tratamentul 
timp de cel puţin 7 zile, pentru a menţine 
un nivel de activitate a factorului VIII de 
30-60%. 

 

Profilaxie 

Dozele uzuale pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A severă sunt 
de 20 până la 40 UI de factor VIII pe kg corp, la intervale de 2 până la 3 zile. În unele cazuri, în 
special la pacienţii mai tineri, pot fi necesare intervale de dozaj mai mici sau doze mai mari. 
 

Mod de administrare:  

Administrare intravenoasă. Se recomandă să nu se administreze mai mult de 2 – 3 ml/minut. 
 
Trebuie utilizat numai setul de perfuzie furnizat, deoarece poate să apară eşecul tratamentului ca 
urmare a adsorbţiei factorului VIII la nivelul suprafeţei interne a unor echipamente de perfuzie. 
 
Haemoctin

 

 SDH nu trebuie amestecat cu alte medicamente.